Доверие и безопасност

  • 1 000 000 Eur застраховка за бизнес риск от Lloyd’s of London
  • Използваме Amazon Web Services (AWS) за съхранение на данни. AWS отговаря на следните стандарти за сигурност и управление: ISO 27001: 2013, ISO 27017: 2015, ISO 27018: 2014, ISO 9001: 2015
  • Копията на вашите данни се архивират редовно и автоматично в географски разпръснати сървъри на AWS, които са изключително надеждни и се ползват с доверието както на огромни глобални корпорации (), така и на стартъпи, които се грижат за сигурността.
  • Базата данни няма достъп до интернет и може да бъде достъпна само чрез специална частна мрежа AWS.
  • Всички услуги на AWS са готови за GDPR
  • Уникална парола за всеки потребител
  • Контрол на разрешенията за техници и служители в бек-офиса
  • Защитена HTTPS връзка. Всички данни, пренасяни между приложението и нашите сървъри, се криптират чрез SSL.
  • Възможност за използване на Samsung Knox – военна платформа за мобилна сигурност, която се грижи за криптирането и изолирането на данните
  • Историческите статистики показват, че сме надеждни – 99,99% време за работа и 99,91% сесии на приложения без сривове