Dôvera a bezpečnosť

  • 1 000 000 Eur poistenie podnikateľských rizík od Lloyd’s of London
  • Na ukladanie údajov používame webové služby Amazon (AWS). AWS spĺňa tieto bezpečnostné a riadiace štandardy: ISO 27001: 2013, ISO 27017: 2015, ISO 27018: 2014, ISO 9001: 2015
  • Kópie vašich údajov sa pravidelne a automaticky zálohujú na geograficky rozptýlené servery AWS, ktoré sú mimoriadne spoľahlivé a dôverujú im obrovské globálne korporácie () aj startupy dbajúce na bezpečnosť.
  • Databáza nemá prístup na internet a je prístupná len prostredníctvom vyhradenej súkromnej siete AWS.
  • Všetky služby AWS sú pripravené na GDPR
  • Jedinečné heslo pre každého používateľa
  • Kontrola oprávnení pre technikov a zamestnancov back-office
  • Zabezpečené pripojenie HTTPS. Všetky údaje prenášané medzi aplikáciou a našimi servermi sú šifrované pomocou protokolu SSL.
  • Možnosť používať Samsung Knox – vojenskú mobilnú bezpečnostnú platformu, ktorá sa stará o šifrovanie a izoláciu údajov
  • Historické štatistiky ukazujú, že sme spoľahliví – 99,99 % času prevádzky a 99,91 % relácií bez výpadkov aplikácií