Frontu FAQ

Nájdite odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa Frontu

Môžete upraviť dokončenú úlohu?

Áno, musíte znova otvoriť úlohu, kliknúť na položku Podrobné zobrazenie a odtiaľ môžete úlohu upraviť. Viac informácií nájdete v častiZnovuotvorenie úlohy a regenerácia činnosti.

Môžeme dosiahnuť, aby sa periodické úlohy zobrazovali skôr ako o 7 dní?

Áno, kedykoľvek budete chcieť, ale budete ich musieť pridať ručne.

Ako zapnem/vypnem mapu v časti kalendára?

Prejsť na Kalendár > Nastavenia kalendára > Zobraziť mapu

Môžem pridať ďalšiu správu, pole, zobrazenie?

Náš modul “Vlastné pole” umožňuje vytvárať všetky druhy vlastných polí. Polia sa môžu zobraziť v správe o hotovej úlohe alebo sa môžu používať len interne pre vás. Jednotlivé informačné sekcie môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na tlačidlo “Usporiadať“. Ak chcete zmeniť ich umiestnenie, stačí kliknúť a pretiahnuť požadovanú časť na nové miesto.

Aké špecifikácie zariadenia odporúčate na optimálne používanie?

Minimálne systémové požiadavky sú:

  • Android 5.0 alebo novší
  • Aspoň 2,0Ghz CPU
  • Aspoň 2 GB RAM
  • Aspoň 8 GB úložného priestoru
  • Minimálne 5-palcový priemer obrazovky
  • Ak chcete používať funkcie skenovania QR kódov, je potrebný aj fotoaparát.
Môžeme do PDF pridať informácie o platiteľovi?

Áno, Frontu vygeneruje Akt o splnenej úlohe s informáciami o dodávateľovi na ľavej hornej strane a informáciami o klientovi na pravej hornej strane.

Môžeme vypočítať pracovný čas používateľov aplikácie?

Áno, aplikácia spustí hodiny hneď po kliknutí používateľa aplikácie na tlačidlo “Spustiť úlohu”. V aplikácii sa zobrazujú 2 rôzne časové ukazovatele ako indikátory toho, ako dlho používateľ pracoval na určitej úlohe: “Celkový čas strávený na úlohe” a “Čas zostávajúci do zápisu“.

Existuje nejaká podpora po zakúpení plánu Frontu?

Áno, naša živá zákaznícka podpora je k dispozícii od 9:00 do 17:00 (EET) prostredníctvom tejto malej ikony vo webovej aplikácii.

Vždy môžete využiť aj naše Centrum pomoci. Podpora z aplikácie je k dispozícii, ak prejdete do ponuky > “Chatovať s osobou”.

Môžeme prideľovať a plánovať úlohy pre ľudí v kancelárii?

Úlohy je možné priradiť aj používateľom kancelárie (roly “Správca” a “Používateľ”). Hoci Frontu nie je určený pre týchto používateľov, môžete ich do procesu zapojiť.

Je možné poslať faktúru?

Aplikácia Frontu vygeneruje iba akt Ukončená úloha. Bude obsahovať informácie o použitých materiáloch, strávených hodinách a vykonaných prácach. Tieto informácie môžeme prostredníctvom integrácie odoslať aj do vášho externého účtovného programu, aby ste mohli faktúru vygenerovať tam.

Je možné ho integrovať so softvérom CRM alebo ERP?

Áno, integrácia je možná s externým CRM alebo ERP. Viac informácií nájdete na našej stránke venovanej zdrojom.

Koľko stojí Frontu?

Náklady sa líšia v závislosti od vašich potrieb. Ak potrebujete len riadiť svoju prácu, delegovať úlohy na svojich technikov a mať prehľady na jednej doske, môže vás to stáť len 29 € mesačne na používateľa. Pokročilejšia verzia s viacerými funkciami stojí až 59 €/mesiac/užívateľa. Podrobný rozpis našich poplatkov nájdete vždy na stránke Cenník v hornej časti našej domovskej stránky.

Je možné vytvoriť objekty pre technikov? Ako môžem zadať súradnice, ak sa miesto úlohy nachádza v parku?

Áno, súradnice je možné získať výberom vyhradeného tlačidla v okne Nový objekt, ako aj umiestnením špendlíka na mapu.

Ako môžem vidieť zajtrajšie úlohy?

Prejdite do zobrazenia kalendára a pozrite si úlohy pridelené v nasledujúcich dňoch, týždňoch a mesiacoch.

Môžem vytvárať úlohy sám?

Áno, úlohy môžete vytvárať jednoducho výberom položky “Vytvoriť novú” v ľavom hornom rohu v prostredí backend. Technici môžu v prípade potreby vytvárať úlohy aj prostredníctvom svojho portálu.

Je možné, aby každý dispečer videl len svoje kancelárske úlohy?

Áno, dispečeri si môžu vyfiltrovať svoje kancelárske úlohy výberom príslušnej kancelárie.

Ako môžem ja a moji zákazníci nájsť informácie o reakčnom čase?

Tieto informácie budú k dispozícii v záverečnej správe.

Môžem nájsť informácie o všetkých úlohách súvisiacich s mojím projektom?

Áno, na odfiltrovanie nepotrebných úloh môžete použiť funkciu označovania. Označte všetky úlohy súvisiace s projektom a použite príslušný filter.

Môžu si naši zákazníci sami vytvoriť používateľské profily?

Nie, používateľov je možné vytvárať len v prostredí backendu, ku ktorému máte prístup.

Ako môžem vidieť úlohy, s ktorými zákazník nebol spokojný?

Stačí použiť filter “hodnotenie” v okne úloh v backendovom prostredí a zobrazíte úlohy na základe skúseností zákazníka.