Politika privatnosti

OPĆE ODREDBE

Data Controller Frontu, UAB, legal entity registration number 304891896, registered office address: Aronijų g. 20-2, Kaunas region municipality, Užliedžiai subdistrict, Giraitė village, Republic of Lithuania, respects the privacy of visitors of the Website, the Company’s customers, partners/suppliers and/or their representatives and other persons who either provide Personal Data to the Company or the Company receives Personal Data having a legitimate basis for receiving and process such data, including also from the third parties (hereinafter referred to as “you” or “your“).

Ova Pravila o privatnosti opisuju načela prikupljanja podataka, korištenja ili druge obrade koja se primjenjuje na web stranici kojom mi upravljamo, kao i druge informacije o osobnim podacima koje Društvo obrađuje u svojim aktivnostima, politikama i načelima koja se primjenjuju kako bi se osigurala zaštita osobnih podataka Podaci. Imajte na umu da dodatne i/ili detaljnije informacije o tome kako obrađujemo vaše osobne podatke mogu biti uključene u ugovore i druge informacije i dokumente koje dostavlja tvrtka (na primjer, obrasci privole).

Korištenjem web-mjesta i/ili davanjem osobnih podataka (osim kada smo dužni pribaviti vaš izričiti pristanak prema primjenjivom zakonodavstvu), slažete se da će se osobni podaci koje date Društvu obrađivati ​​u skladu s ovom Politikom privatnosti.

Pružanje Vaših osobnih podataka u slučajevima navedenim na web stranici ili u drugim slučajevima koje Društvo zahtijeva je obično dobrovoljno, ali je neophodno kako bismo mogli, primjerice, odgovoriti na Vaše upite, osigurati uvjete za pokušaj naše usluge, za obavljanje transakcija sklopljenih s vama ili osobom koju predstavljate itd.

Voditelj obrade podataka ima pravo obrađivati ​​osobne podatke u drugim slučajevima iu druge svrhe koje nisu navedene u ovoj Politici privatnosti, no u svakom slučaju, o obradi vaših osobnih podataka bit ćete obaviješteni u skladu s postupkom utvrđenim zakonom.

Od vas se traži da obavijestite svoje sadašnje ili buduće predstavnike (osobe koje vas zastupaju u odnosima s nama, ako ste npr. naš kupac ili dobavljač), kao i sve druge osobe kojima bi ove informacije mogle biti relevantne jer dajete njihove Osobni podaci za nas.

POJMOVI

Pojmovi i izrazi pisani velikim slovima koji se koriste u Politici privatnosti imaju sljedeća značenja:

 • Osobni podaci znači bilo koju informaciju o vama kao identificiranoj fizičkoj osobi ili osobi koju je moguće identificirati (Subjekt podataka); Fizička osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno (identifikatorom poput imena i prezimena, internetskim identifikatorom) ili neizravno (jednom ili više značajki fizičke, fiziološke, genetske, mentalne, ekonomske, kulturni ili društveni identitet);
 • GDPR znači Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46. /EC;
 • Data Controller or the Company or we, or us, or our means Frontu, UAB, legal entity registration number 304891896, registered office address: Aronijų g. 20-2, Kaunas region municipality, Užliedžiai subdistrict, Giraitė village, Republic of Lithuania;
 • Vi ili Vaš označava bilo koju osobu, uključujući onu koja posjećuje web stranicu i koristi njezine funkcionalnosti (primjerice, šalje upit) ili je kupac, partner/dobavljač Društva i/ili njihov predstavnik, te daje Osobne podatke Društvu ili Tvrtka prima osobne podatke koji imaju legitimnu osnovu za primanje i obradu takvih podataka, uključujući i od trećih strana;
 • Politika privatnosti znači načela, pravila i zahtjeve predstavljene od strane Društva, koji određuju postupak prikupljanja, pohranjivanja, korištenja i druge obrade podataka koji se odnose na korištenje web stranice i njezinih funkcionalnosti, kao i obrađenih u drugim aktivnostima Društva, uključujući osobne podatke i druge relevantne odredbe;
 • Kolačići znače male datoteke koje se šalju vašem pregledniku i pohranjuju na vašem računalu, telefonu ili drugom uređaju koji koristite za povezivanje s web stranicom, kao i druge tehnologije, uključujući piksele;
 • Izravni marketing je aktivnosti usmjerene na ponudu dobara ili usluga pojedincima putem pošte, telefona ili na drugi izravni način i/ili traženje mišljenja o ponuđenim dobrima ili uslugama;
 • Web stranica je web stranica dostupna s web adrese na adresi https://frontu.com/ , a kojom upravlja Društvo.

PRISTUP WEB STRANICI

Svaki put kada posjetite web stranicu, poslužitelji web stranice privremeno spremaju informacije o uređaju za povezivanje u datoteku za prijavu. Tijekom ovog postupka, neovisno o vašim radnjama, automatski se prikupljaju i pohranjuju sljedeći podaci do automatskog i/ili ručnog brisanja, tj. datum i vrijeme prijave, podaci o pregledniku koji koristite i njegovoj verziji, vrsti uređaja, kao i ostali tehnički podaci. Ovi se podaci prikupljaju i obrađuju kako biste mogli koristiti našu web stranicu, kako bismo zajamčili stalnu sigurnost i stabilnost sustava, omogućili tehničku administraciju mrežne infrastrukture i za potrebe interne statistike.

SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA, IZVORI PODATAKA, KATEGORIJE SUBJEKATA, OSTALI PODACI VEZANI UZ OBRADU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Kako bismo osigurali transparentnost i odgovornu obradu osobnih podataka, obavještavamo vas da Društvo obrađuje vaše osobne podatke u sljedeće svrhe i pod sljedećim uvjetima:

Upravljanje raspoloživim materijalnim i financijskim resursima

Kako bismo osigurali svoje neovisno funkcioniranje i upravljanje raspoloživim financijskim i materijalnim resursima, uključujući vođenje računa Društva, izdavanje računa kupcima, obračun ulaznih računa, obrađujemo Osobne podatke kupaca ili partnera/dobavljača i njihovih predstavnika/zaposlenika. .

Obrađeni osobni podaciIme, prezime, adresa kupca ili dobavljača/partnera, podaci o pojedinoj djelatnosti, registarski broj PDV-a (ako postoji), podaci o iznosima potraživanja/dugovanja i gdje je kupac/dobavljač/partner (fizička ili pravna osoba) ) zastupa zastupnik/zaposlenik – ime, prezime, e-mail adresa i/ili broj telefona, radno mjesto zastupnika/zaposlenika.
Pravna osnova za obradu osobnih podatakaOsobni podaci kupca ili dobavljača/partnera obrađuju se u svrhu izvršenja ugovora u kojem je kupac ili dobavljač/partner strana, kao i u skladu sa zakonskom obvezom osiguranja pravilnog upravljanja računima, koja se primjenjuje na Društvo, a u slučaju obrade Osobnih podataka predstavnika/zaposlenika kupca ili dobavljača/partnera Društva, legitimni interes Društva je izvršavanje ugovornih obveza s kupcem ili dobavljačem/partnerom te kontaktiranje s predstavnik/zaposlenik za potrebe računovodstva.
Razdoblje čuvanja osobnih podataka10 (deset) godina od odgovarajuće računovodstvene transakcije, a u slučaju obrade Osobnih podataka predstavnika/zaposlenika kupca ili dobavljača/partnera Društva – 10 (deset) godina od pravilnog izvršenja ugovora.
Izvor osobnih podatakaOsobni podaci kupca ili dobavljača/partnera zaprimljeni su od Ispitanika i u slučaju obrade Osobnih podataka predstavnika/zaposlenika kupca ili dobavljača/partnera Društva, mogu se dobiti od poslodavca predstavnika ili bilo koja druga osoba koju zastupa (kupac Društva, partner/dobavljač).

Zaključivanje i izvršenje ugovora

Kako bismo zaključili i ispravno izvršili ugovore koje smo sklopili s našim klijentima, partnerima/dobavljačima, uključujući vođenje evidencije o sklopljenim transakcijama, kontrolu njihove izvedbe i plaćanja, naplatu dugova, možemo obrađivati ​​osobne podatke kupaca ili partneri/dobavljači i njihovi predstavnici/zaposlenici.

Obrađeni osobni podaciIme, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa kupca ili dobavljača/partnera, iznosi, datum i osnova nastanka duga/djelomične uplate, datum rođenja ili JMBG, drugi podaci vezani uz izvršenje ugovornih obveze, au slučaju da kupca/dobavljača/partnera (fizičku ili pravnu osobu) zastupa predstavnik/radnik, ime, prezime, broj telefona, e-mail adresu, radno mjesto predstavnika/radnika.
Pravna osnova za obradu osobnih podatakaOsobni podaci kupca ili dobavljača/partnera obrađuju se u svrhu izvršenja ugovora u kojem je kupac ili dobavljač/partner strana, a u slučaju obrade osobnih podataka predstavnika/zaposlenika kupca ili dobavljača Društva. /partnera, legitimni interes Društva je identificirati zastupnika i izvršiti ugovorne obveze s kupcem odnosno dobavljačem/partnerom.
Razdoblje čuvanja osobnih podataka10 (deset) godina od prestanka korištenja usluge (brisanja računa i/ili isteka roka važenja ugovora).
Izvor osobnih podatakaOsobni podaci kupca ili dobavljača/partnera zaprimljeni su od Ispitanika i u slučaju obrade Osobnih podataka predstavnika/zaposlenika kupca ili dobavljača/partnera Društva, mogu se dobiti od poslodavca predstavnika ili bilo koja druga osoba koju zastupa (kupac Društva, partner/dobavljač).

Administracija, uključujući davanje odgovora na upite (uključujući upite da postanete naš partner), zahtjeve (uključujući zahtjeve za testiranje naših usluga (Demo)) ili pritužbe podnesene korištenjem podataka za kontakt Društva (uključujući e-poštu) ili funkcionalnosti dostupnih na web stranici

Kako bismo Vam omogućili sklapanje ugovora s Društvom i kako bismo Vam omogućili da svoje upite, zahtjeve ili pritužbe podnesete putem sredstava dostupnih na web stranici (primjerice obrasci za upit/kontakt/postajanje partnerom), i kontakt podatke Društva (na primjer, e-mail adresu navedenu na web stranici ili u ovim Pravilima privatnosti), kao i da bismo mogli odgovoriti na vaše upite, zahtjeve ili pritužbe, možemo obraditi vaše osobne Podaci kao osoba koja je podnijela upit/zahtjev/prigovor.

Obrađeni osobni podaciOvisno o vrsti komunikacije, mogu se obrađivati ​​sljedeći podaci: e-mail adresa, telefonski broj (ako i kada je naveden), tvrtka, strana koju zastupate, broj tehničara, ime i prezime (ako je naveden), sadržaj predmeta /poruci, kao i sve druge osobne podatke navedene u upitu, zahtjevu, prigovoru i tijekom svake daljnje komunikacije.
Pravna osnova za obradu osobnih podatakaOsobni podaci obrađuju se na temelju privole koju Ispitanik može izraziti prilikom podnošenja odgovarajućeg upita, zahtjeva ili pritužbe Društvu.
Razdoblje čuvanja osobnih podataka1 (jednu) godinu od dana podnošenja predmetnog upita, zahtjeva ili pritužbe (kada ugovor nije sklopljen). Ako je ugovor sklopljen, osobni podaci se čuvaju na vrijeme i u skladu s postupkom navedenim u odjeljku Sklapanje i izvršavanje ugovora ovih Pravila privatnosti.
Izvor osobnih podatakaOsobni podaci primljeni su od subjekta podataka.

Izravni marketing i promocija proizvoda, rješenja itd.

U slučajevima kada dobijemo vašu posebnu suglasnost za izravni marketing ili imamo drugu pravnu osnovu, možemo obrađivati ​​vaše osobne podatke kako bismo vam ponudili robu ili usluge Društva (proizvode, alate) i/ili zatražili vaše mišljenje o ponuđenoj robi ili usluge.

Vaša suglasnost za obradu Osobnih podataka u svrhu Izravnog marketinga dobiva se unaprijed, odnosno prije početka obrade Osobnih podataka u svrhu Izravnog marketinga.

Imate mogućnost prigovora na obradu osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga i/ili povlačenja privole za obradu osobnih podataka u tu svrhu u bilo kojem trenutku.

Obrađeni osobni podaciIme, prezime, broj telefona i/ili e-mail adresa, podaci o tvrtki koju zastupate, drugi osobni podaci koje ste dali tijekom komunikacije.
Pravna osnova za obradu osobnih podatakaOsobni podaci obrađuju se na temelju privole koju je dao Ispitanik.
Razdoblje čuvanja osobnih podataka3 (tri) godine od datuma primitka privole ili bilo kojeg drugog roka navedenog u privoli koju je dao Ispitanik.
Izvor osobnih podatakaOsobni podaci primljeni su od subjekta podataka.

Pravo na prigovor

Imate mogućnost uložiti prigovor na obradu Osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga i/ili povući svoju privolu u vezi s obradom Osobnih podataka u tu svrhu (povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole Osobni podaci koje smo izvršili prije povlačenja privole). Vaše odricanje ili prigovor neće vas spriječiti u korištenju usluga koje pruža Društvo, ali Vam Društvo više neće moći pružati korisne ponude, informacije itd.

Svoju privolu ili pravo na prigovor možete povući tako da o tome obavijestite konkretnog predstavnika Društva s kojim komunicirate telefonom, korištenjem funkcionalnosti navedenih u e-mail porukama koje vam omogućuju odustajanje od obavijesti, kao i kontaktiranjem Tvrtki na adresu e-pošte navedenu u nastavku u ovoj Politici privatnosti.

KOLAČIĆI

Opće odredbe o kolačićima i njihovoj upotrebi na web stranici

Kolačiće na web stranici koristimo kako bismo osigurali pravilan rad web stranice, neometano korištenje web stranice, kao i za statistiku posjećenosti web stranice, poboljšanje korisničkog iskustva te u druge svrhe navedene u nastavku.

Kolačići mogu biti sesijski kolačići, koji se koriste samo dok pretražujete internet i automatski se brišu kada zatvorite preglednik, trajni kolačići, odnosno onih koji su pohranjeni na vašem terminalnom uređaju (računalo, tablet, pametni telefon i sl.) do isteka vremena korištenja kolačića ili se odjavite od kolačića na jedan od načina opisanih u ovim Pravilima privatnosti, ili kolačići trećih strana, odnosno onih koje koristi osoba koja nije upravitelj web stranice.

Kada posjetite web stranicu, prikazuje se skočna poruka s poveznicom na trenutnu Politiku privatnosti, koja vas obavještava o korištenju kolačića na web stranici. Odgovarajućim odabirom u skočnoj poruci izražavate svoj pristanak da Društvo pohranjuje relevantne odabrane kolačiće (prema njihovoj vrsti), koji su detaljnije opisani u nastavku u ovim Pravilima privatnosti, na vaš terminalni uređaj ( računalo, tablet, pametni telefon itd.). Imate pravo odabrati i pristati na korištenje svih ili određenih vrsta kolačića.

Bez obzira na vaš izbor, tj. ako nastavite pregledavati web stranicu, strogo nužni (esencijalni) kolačići će se u svakom slučaju zabilježiti.

Imajte na umu da kolačiće mogu koristiti i partneri Društva ili druge treće strane koje nisu pod kontrolom Upravitelja web stranice. Društvo ne može i nije odgovorno za postupke takvih osoba. Ako sumnjate da partneri Društva ili druge treće strane koje nisu pod kontrolom Upravitelja web stranice koriste kolačiće bez vašeg pristanka, trebali biste kontaktirati tog partnera ili drugu treću stranu.

Odbijanje kolačića

Ako ne želite ili ne pristajete na pohranjivanje kolačića na vašem računalu ili drugom terminalnom uređaju, možete odbiti poduzeti odgovarajuće korake da izrazite svoj pristanak, a uvijek možete isključiti relevantne ili sve kolačiće koristeći upute ispod.

Kolačiće možete deinstalirati na sljedeće načine:

 • možete se odreći ili povući svoj izričiti pristanak za korištenje relevantnih ili svih kolačića u bilo kojem trenutku[here] .
 • − u svom pregledniku možete vidjeti kolačiće koji su već instalirani na vašem računalu i izbrisati ih jedan po jedan ili sve odjednom. Koraci koje treba slijediti razlikuju se (upute o kolačićima za najpopularnije preglednike možete pronaći klikom na naziv preglednika Opera , Firefox , Chrome , Safari , Internet Explorer ), stoga se specifične radnje koje je potrebno izvršiti trebaju odrediti uzimajući u obzir račun preglednika koji koristite;
 • osim toga, možete postaviti svoj internet preglednik da blokira kolačiće ili da prima upozorenje o instaliranju bilo kojeg kolačića. Koraci koje treba poduzeti razlikuju se za svaki preglednik, stoga se specifične radnje koje je potrebno poduzeti trebaju odrediti uzimajući u obzir preglednik koji koristite.

Vrste i popis kolačića koji se koriste na web stranici [3] [4]

Vrste kolačića koje koristimo na web stranici navedene su u tablici u nastavku. Koristit ćemo sve kolačiće, osim strogo nužnih kolačića, samo nakon dobivanja vašeg zasebnog pristanka.

Strogo nužni kolačići (nužni su kako bi posjetitelj web stranice mogao koristiti mogućnosti koje nudi web stranica i kako bi bio identificiran te su nužni za osiguranje funkcioniranja web stranice i elektroničkih usluga. Ovi kolačići su uvijek aktivni i ne potrebna suglasnost).

ImeNamjena i korišteni podaciTrajanjeKorisnik
_hjIncludedInPageviewSampleOvaj se kolačić koristi kako bi Hotjar obavijestio je li ovaj posjetitelj uključen u uzorak podataka koji je definiran ograničenjem broja prikaza stranice web-mjesta.2 minutefrontu.com
_cf_bmOvaj kolačić se koristi za razlikovanje ljudi od robota. Ovo je korisno za web stranicu kako bi pružila točna izvješća o svojoj upotrebi.30 minutapipedrive.com
_hjFirstSeenKolačić je postavljen tako da Hotjar može odrediti početak posjeta korisnika web stranici i brojati ukupno vrijeme sesije. Ne sadrži nikakve podatke za identifikaciju.30 minutafrontu.com
_hjAbsoluteSessionInProgressKolačić je postavljen tako da Hotjar može odrediti početak posjeta korisnika web stranici i brojati ukupno vrijeme sesije. Ne sadrži nikakve podatke za identifikaciju.30 minutafrontu.com
_hjIncludedInSessionSampleOvaj je kolačić postavljen kako bi Hotjar obavijestio je li posjetitelj uključen u uzorak podataka definiran dnevnim ograničenjem sesije web stranice.2 minutefrontu.com

Analitički (koriste se za praćenje, prikupljanje i analizu statističkih (anonimnih) podataka o broju korisnika koji su posjetili web stranicu, njihovom podrijetlu i korištenju elektroničkih usluga te pomažu u poboljšanju rada web stranice)

ImeNamjena i korišteni podaciTrajanjeKorisnik
_gaOvaj se kolačić koristi za razlikovanje jedinstvenih korisnika dodjeljivanjem nasumično generiranog broja kao identifikatora korisnika. Uključen je u svaki zahtjev stranice web-mjesta i koristi se za izračun podataka o posjetiteljima, sesijama i kampanjama u analitičkim izvješćima web-mjesta.2 godinefrontu.com
_gidOvaj kolačić postavlja Google Analytics . Pohranjuje i ažurira jedinstvenu vrijednost svake posjećene stranice i koristi se za brojanje i praćenje pregleda stranica.1 danfrontu.com
_gat_UA-2873316-12Ovo je kolačić vrste uzorka koji postavlja Google Analytics koji sadrži jedinstveni identifikacijski broj računa ili web stranice s kojim je povezan u elementu uzorka imena. Ovo je varijanta kolačića _gat koji se koristi za ograničavanje količine podataka koje Google bilježi na stranicama s velikim prometom.1 minutafrontu.com
_ga_35WLHLEDWSOvaj kolačić Google Analytics koristi za spremanje stanja sesije.2 godinefrontu.com

Oglašavanje (koriste se za prikupljanje informacija o tome kako korisnici koji posjećuju web stranicu koriste web stranicu, za prezentaciju ponuda (oglasa) koje najbolje zadovoljavaju potrebe korisnika)

ImeNamjena i korišteni podaciTrajanje
Korisnik
Korisnik
IDEOvaj kolačić postavlja Doubleclick i pruža informacije o tome kako krajnji korisnik koristi web mjesto i bilo kakvo oglašavanje koje je krajnji korisnik možda vidio prije nego što je posjetio navedeno web mjesto.1 godina.doubleclick.net
test_kolačićOvaj kolačić postavlja DoubleClick (u vlasništvu Googlea ) kako bi se utvrdilo podržava li preglednik posjetitelja web stranice kolačiće.15 minuta.doubleclick.net
_lfaKolačić Leadfeeder prikuplja podatke o ponašanju svih posjetitelja web stranice. To uključuje pregledane stranice, izvor posjetitelja i vrijeme provedeno na web stranici.2 godinefrontu.com

Alternativni način da onemogućite Google Analytics je instaliranje malog dodatka koji nudi Google , a koji možete pronaći ovdje . Za više informacija o Google Analytics kliknite ovdje .

POHRANA OSOBNIH PODATAKA

Tvrtka će obrađivati ​​vaše osobne podatke u mjeri navedenoj u gore navedenoj Politici privatnosti.

Imajte na umu da se u određenim slučajevima zakonskim aktima može odrediti dulje razdoblje pohrane Osobnih podataka ili pravo da pohranjujemo Osobne podatke na dulje razdoblje, na primjer, u slučajevima kada je potrebno obraditi Osobne podatke kako bi u skladu sa zahtjevima pravnih akata primjenjivih na Društvo, koji zahtijevaju obradu Osobnih podataka, ili kada je obrada Osobnih podataka nužna za podnošenje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva.

U tom slučaju Vaše osobne podatke možemo obrađivati ​​dulje, ali samo onoliko koliko je potrebno za svrhe za koje obrađujemo osobne podatke. Takvi osobni podaci bit će uništeni odmah kada više nisu potrebni.

OTKRIVANJE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke možemo otkriti samo ako za to postoji zakonska osnova (na primjer, kada to zahtijevaju pravni akti ili ugovor sklopljen s vama ili kada imamo vašu posebnu suglasnost) i u skladu sa zahtjevima važećih pravnih akata.

Uz slučajeve koji su već spomenuti u ovoj Politici privatnosti, obaviješteni ste da možemo dati vaše osobne podatke:

 • pružateljima usluga koji djeluju kao Izvršitelji obrade osobnih podataka Društva i pružaju Društvu usluge vezane uz IT, podršku i održavanje web stranica, održavanje aplikacija koje koristi Društvo, pružanje i održavanje poslužitelja itd.;
 • tvrtki koja pruža računovodstvene usluge;
 • u slučajevima predviđenim zakonskim aktima, tijelima za provedbu zakona i nadzornim tijelima, kao i drugim državnim i općinskim institucijama u skladu sa zahtjevima pravnih akata, uključujući Državni porezni inspektorat;
 • ovršiteljima, sudovima, drugim tijelima koja se bave rješavanjem sporova;
 • drugim trećim stranama kada podnesete odgovarajući zahtjev za dostavu Vaših Osobnih podataka ili trećim stranama o kojima ste na bilo koji drugi način jasno obaviješteni i/ili je dobiven vaš pristanak i davanje informacija dogovoreno prilikom korištenja određene usluge ;
 • tvrtkama koje Društvu pružaju revizijske i srodne usluge, pružateljima usluga pravnog i financijskog savjetovanja;
 • drugim poslovnim subjektima, u slučaju pripajanja Društva ili preuzimanja Društva od strane druge pravne osobe, uključujući i osobe koje obavljaju pravne provjere.

PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA IZVAN EGP-a

U slučajevima kada Društvo prenosi osobne podatke izvan Europskog gospodarskog prostora (primjerice, korištenjem relevantnog procesora podataka), Društvo osigurava odgovarajuću zaštitu osobnih podataka i usklađenost takvog prijenosa sa zahtjevima GDPR-a. U tom slučaju Društvo prenosi Osobne podatke u države za koje je Europska komisija donijela odluku o prikladnosti ili osigurava i provodi odgovarajuću razinu zaštite Osobnih podataka kroz standardne ugovorne odredbe, druge dokumente ili mjere u skladu s s GDPR-om.

PRAVA KOJA IMATE KAO SUBJEKTI OSOBNIH PODATAKA I PROVEDBA TIH PRAVA

Kao Subjekt osobnih podataka, imate sva prava predviđena važećim pravnim aktima, uključujući sljedeća prava:

Pravo na povlačenje privole

Ako ste nam dali privolu za obradu Vaših Osobnih podataka, istu možete povući u bilo kojem trenutku (povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade Osobnih podataka temeljene na privoli koja je izvršena prije povlačenja privole) tako da nas kontaktirate putem podataka za kontakt navedenih u ovim Pravilima privatnosti ili korištenjem drugih funkcionalnosti koje nudi Društvo (na primjer, obavještavanjem o svom prigovoru predstavniku Društva s kojim razgovarate telefonom ili putem e-pošte od kojoj je ponuda poslana).

Pravo na zahtjev za pristup Vašim osobnim podacima

Možete se upoznati sa svojim osobnim podacima koje Društvo obrađuje. Možete dobiti informacije o tome kako se ti podaci prikupljaju, koliko dugo se vaši podaci pohranjuju te tko iu kojoj mjeri prima podatke o vama. Međutim, vaše pravo pristupa može biti ograničeno pravnim aktima.

Pravo zahtijevati ispravak osobnih podataka

Možete zatražiti da Društvo ispravi osobne podatke koji se obrađuju u vezi s vama ako su netočni, netočni ili nepotpuni.

Pravo na prigovor

U određenim okolnostima imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka, uključujući kada se vaši osobni podaci obrađuju na temelju legitimnog interesa. Također imate pravo prigovoriti nam da koristimo vaše osobne podatke u svrhe izravnog marketinga (samo kada i ako obrađujemo podatke u te svrhe).

Pravo na zahtjev za ograničenje obrade osobnih podataka

Ako smatrate da su vaši osobni podaci koje obrađuje Društvo netočni ili niste pristali na korištenje podataka, možete zatražiti da Društvo ograniči upotrebu vaših podataka samo na pohranu. Korištenje će biti ograničeno na pohranu samo dok podaci ne budu točni ili dok legitimni interesi Društva ne prevagnu nad vašim interesima.

Pravo na zahtjev za brisanje Osobnih podataka.

Ako se Vaši osobni podaci obrađuju nezakonito, ne pristajete na takvu obradu Vaših osobnih podataka ili postoje druge zakonske osnove, imate pravo zahtijevati brisanje podataka u skladu s ograničenjima predviđenim zakonodavstvom.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo primiti osobne podatke koji se odnose na vas, a koje ste dali Društvu, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i računalno čitljivom formatu te pravo zatražiti prijenos takvih podataka drugom voditelju obrade u skladu s postupak propisan pravnim aktima.

Pravo na podnošenje prigovora

Također imate pravo podnijeti pritužbu Državnom tijelu za zaštitu podataka ako smatrate da se obrada osobnih podataka koji se odnose na vas provodi u suprotnosti sa zahtjevima pravnih akata. Međutim, uvijek vas molimo da nas prvo kontaktirate koristeći podatke za kontakt navedene u ovim Pravilima privatnosti.

Postupak ostvarivanja prava nositelja podataka

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili želite ostvariti svoja prava vezana uz obradu Osobnih podataka i navedena u Politici privatnosti, obratite nam se putem kontakt podataka navedenih u ovoj Politici privatnosti (e-mailom, poštom (koristeći navedenu adresu), ili fizičkim dolaskom u stvarni ured Društva čija je adresa navedena na dnu Politike privatnosti).

Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava vezanih uz obradu osobnih podataka morat ćete potvrditi svoj identitet (npr. kod podnošenja zahtjeva elektroničkim putem isti morate potpisati elektroničkim potpisom, a prilikom kontaktiranja Tvrtka fizičkim dolaskom/slanjem zahtjeva poštom morat ćete priložiti dokument kojim se potvrđuje vaš osobni identitet ili presliku tog dokumenta ovjerenu u skladu s procedurom propisanom zakonskim aktima).

Prihvatit ćemo samo one zahtjeve za ostvarivanje prava Ispitanika koji će biti ispunjeni/podneseni na državnom jeziku (litavskom) koji je koherentan i razumljiv, čitljivim slovima, zahtjev neće sadržavati nikakve uvredljive ili omalovažavajuće riječi, će jasno i konkretno naznačiti koje se pravo(a) želi ostvariti i prikazati okolnosti vezane uz ostvarivanje prava.

Zahtjev za ostvarivanje prava(a) nositelja podataka smatrat ćemo neutemeljenim i možemo ga odbiti provesti u slučajevima kada nije navedeno koje se pravo(a) namjerava ostvariti, kao i gdje se ne sadrži druge potrebne podatke propisane Politikom privatnosti ili GDPR-om. Također možemo odbiti provesti vaš zahtjev ako ne obrađujemo vaše osobne podatke, ako odgovarajući dokumenti za identifikaciju vas (ili vašeg predstavnika) nisu dostavljeni zajedno sa zahtjevom, ako osoba koja je podnijela zahtjev nije propisno ovlaštena ili nemate pravo podnijeti zahtjev (nije dostavljena punomoć ili drugi dokument koji Vam daje pravo zastupanja) ili ako pravnim aktima nije predviđena mogućnost udovoljavanja Vašem zahtjevu.

Napominjemo da u slučajevima kada zlouporabite pravo na temelju podnesenog zahtjeva, imamo pravo tražiti naknadu za realizaciju zahtjeva.

Na sve Vaše zahtjeve vezane uz ostvarivanje prava koja imate kao Subjekt osobnih podataka odgovorit ćemo bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 1 (jednog) mjeseca od dana primitka zahtjeva. Ovaj rok se može produžiti za dodatnih 2 (dva) mjeseca uz prethodnu obavijest.

ZAŠTITA PODATAKA

Koristimo razumne tehničke i organizacijske mjere kako bismo zaštitili podatke u našem posjedu (uključujući osobne podatke) od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, otkrivanja ili neovlaštenog pristupa.

TREĆE STRANE

Tvrtka ne kontrolira pravila o privatnosti i/ili bilo koja druga pravila koja na vas primjenjuju treće strane. Vi ste isključivo odgovorni, prema vlastitom nahođenju i riziku, i obvezujete se pridržavati ih se u slučajevima kada se odnose na vas (na primjer, kada web-mjesto sadrži poveznice na web-mjesta koja nisu pod kontrolom Društva). Tvrtka nije odgovorna za politike privatnosti ili bilo koji drugi sadržaj drugih web stranica kada web stranica ili druge funkcionalnosti sadrže poveznice na druge web stranice ili kada sadrže poveznice na web stranicu. Imajte na umu da vas klik na poveznicu, logotip ili bilo koji drugi element web stranice ili bilo koje druge funkcije, ili korištenje usluga dostupnih na web stranici ili bilo kojoj drugoj funkciji, može odvesti izvan web stranice ili drugih funkcija.

IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Tvrtka pridržava pravo izmjene (uključujući izmjenu, uređivanje, dopunu, opoziv, poništavanje) ove Politike privatnosti ili bilo kojeg njezinog dijela i bilo koje informacije u vezi s njom prema vlastitom nahođenju.

Ažurirana Pravila o privatnosti bit će objavljena na web stranici i stupit će na snagu od datuma objave (referenca „Na snazi ​​od” na dnu Pravila o privatnosti označava kada je Pravila o privatnosti zadnji put ažurirana).

Preporučamo da provjerite Pravila privatnosti i njihova ažuriranja prilikom posjeta web stranici ili drugim funkcijama i provjerite jeste li zadovoljni trenutnom verzijom Pravila privatnosti. Ako koristite web stranicu ili drugu funkcionalnost nakon objave ažuriranih Pravila o privatnosti, slažete se s trenutno važećim Pravilima o privatnosti.

ZAVRŠNE ODREDBE I PODACI ZA KONTAKT

Ova Pravila o privatnosti uređena su zakonom Republike Litve.

Eventualne nesuglasice u vezi s provedbom ovih Pravila privatnosti rješavat će se pregovorima. U slučaju neuspjeha postizanja dogovora, nesporazumi će se rješavati u skladu s postupkom utvrđenim zakonima Republike Litve.

Ako imate bilo kakvih pitanja, pritužbi ili vam je potrebna naša pomoć u vezi s tumačenjem ili primjenom Politike privatnosti, kao i ako želite ostvariti prava koja imate kao Subjekt osobnih podataka, obratite se Društvu na sljedeće kontakt podatke :

E-mail adresa: info@frontu.com

Tel. Broj: +370 676 10015

Adresa: Aronijų g. 20-2, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k, Republika Litva.

Nastojat ćemo odgovoriti na sve vaše upite koji se odnose na ovu Politiku privatnosti i podneseni u pisanom obliku odmah (odgovorit ćemo na sve zahtjeve koje možete imati u vezi s ostvarivanjem prava koja imate kao subjekt osobnih podataka najkasnije kasnije najkasnije u roku od 1 (jednog) mjeseca od dana primitka zahtjeva, osim u slučajevima navedenim u pravnim aktima ili ovom Politikom).

Na snazi ​​od 24.5.2023.