Tietosuojakäytäntö

YLEISET SÄÄNNÖKSET

Data Controller Frontu, UAB, legal entity registration number 304891896, registered office address: Aronijų g. 20-2, Kaunas region municipality, Užliedžiai subdistrict, Giraitė village, Republic of Lithuania, respects the privacy of visitors of the Website, the Company’s customers, partners/suppliers and/or their representatives and other persons who either provide Personal Data to the Company or the Company receives Personal Data having a legitimate basis for receiving and process such data, including also from the third parties (hereinafter referred to as “you” or “your“).

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan tietojen keräämisen, käytön tai muun käsittelyn periaatteet, joita sovelletaan hallinnoimallamme verkkosivustolla, sekä muita tietoja henkilötiedoista, joita yritys käsittelee toiminnassaan, politiikkoja ja periaatteita, joita sovelletaan henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Huomaa, että sopimuksiin ja muihin yhtiön toimittamiin tietoihin ja asiakirjoihin (esimerkiksi suostumuslomakkeisiin) voi sisältyä lisätietoja ja/tai yksityiskohtaisempia tietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Käyttämällä verkkosivustoa ja/tai antamalla meille henkilötietoja (paitsi silloin, kun sovellettavan lainsäädännön mukaan meidän on saatava nimenomainen suostumuksesi) hyväksyt, että yritykselle antamiasi henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Henkilötietojesi antaminen verkkosivustolla ilmoitetuissa tapauksissa tai muissa yhtiön pyytämissä tapauksissa on yleensä vapaaehtoista, mutta se on välttämätöntä, jotta voimme esimerkiksi vastata kyselyihisi, tarjota ehtoja palveluidemme kokeilemiselle, toteuttaa kanssasi tai edustamasi henkilön kanssa tehtyjä liiketoimia jne.

Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä henkilötietoja muissa tapauksissa ja muihin tarkoituksiin, joita ei käsitellä tässä tietosuojakäytännössä, mutta joka tapauksessa sinulle ilmoitetaan henkilötietojesi käsittelystä laissa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Sinua pyydetään ilmoittamaan asiasta nykyisille tai tuleville edustajillesi (henkilöille, jotka edustavat sinua suhteissamme meihin, jos olet esimerkiksi asiakkaamme tai toimittajamme) sekä kaikille muille henkilöille, joille nämä tiedot voivat olla merkityksellisiä, koska annat heidän henkilötietonsa meille.

KÄSITTEET

Tietosuojakäytännössä käytetyillä isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä ja ilmauksilla on seuraavat merkitykset:

 • Henkilötiedot tarkoittaa kaikkia tietoja sinusta tunnistettuna tai tunnistettavissa olevana luonnollisena henkilönä (rekisteröity); tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on henkilö, jonka henkilöllisyys voidaan määrittää suoraan (tunnisteen, kuten etu- ja sukunimen tai Internet-tunnisteen perusteella) tai epäsuorasti (yhden tai useamman luonnollisen henkilön fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen identiteetin piirteen perusteella);
 • GDPR tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta;
 • Data Controller or the Company or we, or us, or our means Frontu, UAB, legal entity registration number 304891896, registered office address: Aronijų g. 20-2, Kaunas region municipality, Užliedžiai subdistrict, Giraitė village, Republic of Lithuania;
 • Sinä tai sinun tarkoittaa ketä tahansa henkilöä, mukaan lukien henkilö, joka vierailee verkkosivustolla ja käyttää sen toimintoja (esimerkiksi lähettää kyselyn) tai on yhtiön asiakas, yhteistyökumppani/toimittaja ja/tai heidän edustajansa, ja joka joko antaa henkilötietoja yhtiölle tai yhtiö vastaanottaa henkilötietoja, koska sillä on laillinen peruste tällaisten tietojen vastaanottamiseen ja käsittelyyn, myös kolmansilta osapuolilta;
 • Tietosuojakäytäntö tarkoittaa Yhtiön esittämiä periaatteita, sääntöjä ja vaatimuksia, jotka määrittelevät Verkkosivuston ja sen toiminnallisuuksien käyttöön liittyvien sekä muissa Yhtiön toiminnoissa käsiteltyjen tietojen, mukaan lukien henkilötiedot, keräämistä, tallentamista, käyttöä ja muuta käsittelyä koskevat menettelyt sekä muita asiaankuuluvia säännöksiä;
 • Evästeet tarkoittavat pieniä tiedostoja, jotka lähetetään selaimeesi ja tallennetaan tietokoneellesi, puhelimeesi tai muuhun laitteeseen, jota käytät yhteyden muodostamiseen verkkosivustoon, sekä muita tekniikoita, kuten pikseleitä;
 • Suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota tavaroita tai palveluja yksityishenkilöille postitse, puhelimitse tai muulla suoralla tavalla ja/tai kysyä heidän mielipidettään tarjotuista tavaroista tai palveluista;
 • Verkkosivustolla tarkoitetaan verkkosivustoa, johon pääsee osoitteesta https://frontu.com/ ja jota Yhtiö hallinnoi.

PÄÄSY VERKKOSIVUSTOLLE

Joka kerta, kun vierailet verkkosivustolla, verkkosivuston palvelimet tallentavat väliaikaisesti tietoja yhdistävästä laitteesta kirjautumistiedostoon. Tämän menettelyn aikana, riippumatta siitä, mitä teet, seuraavat tiedot kerätään automaattisesti ja tallennetaan, kunnes ne poistetaan automaattisesti ja/tai manuaalisesti, eli kirjautumispäivämäärä ja -aika, tiedot käyttämästäsi selaimesta ja sen versiosta, laitetyyppi sekä muut tekniset tiedot. Näitä tietoja kerätään ja käsitellään, jotta voit käyttää verkkosivustoamme, jotta voidaan taata järjestelmän jatkuva turvallisuus ja vakaus, mahdollistaa verkkoinfrastruktuurin tekninen hallinnointi ja sisäiset tilastotarkoitukset.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET, TIETOLÄHDE, YHTEISÖLUOKAT, MUUT HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYYN LIITTYVÄT TIEDOT.

Henkilötietojen avoimuuden ja vastuullisen käsittelyn varmistamiseksi ilmoitamme sinulle, että yhtiö käsittelee henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavin ehdoin:

Käytettävissä olevien aineellisten ja taloudellisten resurssien hallinta

Jotta voimme varmistaa itsenäisen toimintamme ja hallinnoida käytettävissä olevia taloudellisia ja aineellisia resursseja, mukaan lukien yhtiön kirjanpito, laskujen lähettäminen asiakkaille ja saapuvien laskujen kirjanpito, käsittelemme asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden/toimittajien ja heidän edustajiensa/työntekijöidensä henkilötietoja.

Käsitellyt henkilötiedotAsiakkaan tai toimittajan/yhteistyökumppanin etu- ja sukunimi, osoite, yksittäistä toimintaa koskevat tiedot, alv-rekisterinumero (tarvittaessa), tiedot saamisista/maksettavista määristä, ja jos asiakasta/toimittajaa/yhteistyökumppania (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) edustaa edustaja/työntekijä – edustajan/työntekijän etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero, asema.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustaAsiakkaan tai tavarantoimittajan/kumppanin henkilötietoja käsitellään sen sopimuksen täyttämiseksi, jossa asiakas tai tavarantoimittaja/kumppani on osapuolena, sekä Yhtiöön sovellettavan kirjanpidon asianmukaista hoitamista koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, ja jos käsitellään Yhtiön asiakkaan tai tavarantoimittajan/kumppanin edustajan/työntekijän henkilötietoja, Yhtiön oikeutettua etua on asiakkaan tai tavarantoimittajan/kumppanin kanssa tehtyjen sopimusvelvoitteiden täyttäminen ja yhteydenpito edustajaan/työntekijään kirjanpitotarkoituksiin.
Henkilötietojen säilytysaika10 (kymmenen) vuotta asiaankuuluvasta kirjanpitotapahtumasta, ja jos kyseessä on yhtiön asiakkaan tai toimittajan/kumppanin edustajan/työntekijän henkilötietojen käsittely – 10 (kymmenen) vuotta sopimuksen asianmukaisesta täytäntöönpanosta.
Henkilötietojen lähdeAsiakkaan tai toimittajan/kumppanin henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, ja jos kyseessä on yrityksen asiakkaan tai toimittajan/kumppanin edustajan/työntekijän henkilötietojen käsittely, ne voidaan saada edustajan työnantajalta tai muulta edustettavalta henkilöltä (yrityksen asiakas, kumppani/toimittaja).

Sopimusten tekeminen ja täytäntöönpano

Asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden/toimittajien kanssa tekemiemme sopimusten tekemistä ja asianmukaista toteuttamista varten, mukaan lukien tehtyjen liiketoimien kirjaaminen, niiden suorittamisen ja maksujen valvonta sekä velkojen periminen, voimme käsitellä asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden/toimittajien ja heidän edustajiensa/työntekijöidensä henkilötietoja.

Käsitellyt henkilötiedotAsiakkaan tai toimittajan/kumppanin etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, velan/osamaksujen määrät, syntymispäivä ja -peruste, syntymäaika tai henkilötunnus, muut sopimusvelvoitteiden täyttämiseen liittyvät tiedot, ja jos asiakasta/toimittajaa/kumppania (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) edustaa edustaja/työntekijä, edustajan/työntekijän etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustaAsiakkaan tai toimittajan/kumppanin henkilötietoja käsitellään sen sopimuksen täyttämiseksi, jossa asiakas tai toimittaja/kumppani on osapuolena, ja jos käsitellään yrityksen asiakkaan tai toimittajan/kumppanin edustajan/työntekijän henkilötietoja, yrityksen oikeutettua etua on edustajan tunnistaminen ja sopimusvelvoitteiden täyttäminen asiakkaan tai toimittajan/kumppanin kanssa.
Henkilötietojen säilytysaika10 (kymmenen) vuotta palvelun käytön päättymisestä (tilin poistaminen ja/tai sopimuksen voimassaoloajan päättyminen).
Henkilötietojen lähdeAsiakkaan tai toimittajan/kumppanin henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, ja jos kyseessä on yrityksen asiakkaan tai toimittajan/kumppanin edustajan/työntekijän henkilötietojen käsittely, ne voidaan saada edustajan työnantajalta tai muulta edustettavalta henkilöltä (yrityksen asiakas, kumppani/toimittaja).

Yhtiön yhteystietoja (mukaan lukien sähköposti) tai verkkosivuston toimintoja käyttäen tehtyjen tiedustelujen (mukaan lukien yhteistyökumppaniksi liittymistä koskevat tiedustelut), pyyntöjen (mukaan lukien palveluidemme testaamista (Demo) koskevat pyynnöt) tai valitusten hallinnointi, mukaan lukien vastausten antaminen niihin.

Jotta voisit tehdä sopimuksia Yhtiön kanssa ja jotta voisit lähettää tiedusteluja, pyyntöjä tai valituksia verkkosivustolla käytettävissä olevien keinojen avulla (esimerkiksi kysely-/yhteystietolomakkeet/kumppaniksi liittyminen) ja Yhtiön yhteystietoja käyttäen (esimerkiksi verkkosivustolla tai tässä tietosuojakäytännössä määritetty sähköpostiosoite) sekä jotta voisimme antaa vastauksia tiedusteluihin, pyyntöihin tai valituksiin, voimme käsitellä henkilötietojasi tiedustelun/pyynnön/valituksen lähettäneenä henkilönä.

Käsitellyt henkilötiedotViestinnän tyypistä riippuen seuraavia tietoja voidaan käsitellä: sähköpostiosoite, puhelinnumero (jos ja kun se on annettu), yritys, edustettava osapuoli, teknikkojen lukumäärä, etu- ja sukunimi (jos se on annettu), aiheen/viestin sisältö sekä muut tiedustelussa, pyynnössä, valituksessa ja mahdollisessa muussa yhteydenpidossa annetut henkilötiedot.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustaHenkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella, joka voidaan ilmaista lähettämällä yritykselle asiaa koskeva tiedustelu, pyyntö tai valitus.
Henkilötietojen säilytysaika1 (yksi) vuosi asianomaisen tiedustelun, pyynnön tai valituksen esittämispäivästä (jos sopimusta ei ole tehty). Jos sopimus tehdään, henkilötietoja säilytetään tämän tietosuojakäytännön jaksossa Sopimusten tekeminen ja toteuttaminen määritellyn ajan ja menettelyn mukaisesti.
Henkilötietojen lähdeHenkilötiedot saadaan rekisteröidyltä.

Yhtiön tuotteiden, ratkaisujen jne. suoramarkkinointi ja edistäminen.

Tapauksissa, joissa saamme erillisen suostumuksesi suoramarkkinointiin tai meillä on muu oikeusperuste, voimme käsitellä henkilötietojasi tarjotaksemme sinulle yrityksen tavaroita tai palveluja (tuotteita, työkaluja) ja/tai kysyäksemme mielipidettäsi tarjotuista tavaroista tai palveluista.

Suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksiin hankitaan etukäteen eli ennen suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn aloittamista.

Sinulle annetaan mahdollisuus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja/tai peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn tätä tarkoitusta varten milloin tahansa.

Käsitellyt henkilötiedotEtu- ja sukunimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, edustettavaa yritystä koskevat tiedot sekä muut henkilötiedot, jotka annat viestinnän aikana.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustaHenkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.
Henkilötietojen säilytysaika3 (kolme) vuotta suostumuksen vastaanottamispäivästä tai muusta rekisteröidyn antamassa suostumuksessa mainitusta määräajasta.
Henkilötietojen lähdeHenkilötiedot saadaan rekisteröidyltä.

Oikeus vastustaa

Sinulla on mahdollisuus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja/tai peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn tätä tarkoitusta varten (suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumukseen perustuvan henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen, jonka olemme suorittaneet ennen suostumuksen peruuttamista). Luopumisesi tai vastustuksesi ei estä sinua käyttämästä Yhtiön tarjoamia palveluita, mutta Yhtiö ei voi enää toimittaa sinulle hyödyllisiä tarjouksia, tietoja jne.

Voit peruuttaa suostumuksesi tai käyttää vastalauseoikeuttasi ilmoittamalla siitä yhtiön edustajalle, jonka kanssa olet yhteydessä puhelimitse, käyttämällä sähköpostiviesteissä olevia toimintoja, joiden avulla voit luopua ilmoituksista, sekä ottamalla yhteyttä yhtiöön jäljempänä tässä tietosuojaselosteessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

COOKIES

Evästeitä ja niiden käyttöä verkkosivustolla koskevat yleiset määräykset

Käytämme evästeitä verkkosivustolla varmistaaksemme verkkosivuston moitteettoman toiminnan ja sujuvan käytön sekä tilastoidaksemme verkkosivuston liikennettä, parantaaksemme käyttäjäkokemusta ja muihin alla lueteltuihin tarkoituksiin.

Evästeet voivat olla istuntoevästeet, joita käytetään vain Internetin selaamisen aikana ja jotka poistetaan automaattisesti, kun suljet selaimen, pysyvät evästeeteli ne, jotka tallennetaan päätelaitteeseesi (tietokone, tabletti, älypuhelin jne.), kunnes evästeen käyttöaika päättyy tai poistat evästeen käytöstä jollakin tässä tietosuojakäytännössä kuvatuista menetelmistä, tai kolmannen osapuolen evästeet, eli ne, joita käyttää henkilö, joka ei ole verkkosivuston ylläpitäjä.

Kun vierailet verkkosivustolla, näyttöön tulee ponnahdusviesti, jossa on linkki tähän tietosuojakäytäntöön, jossa kerrotaan evästeiden käytöstä verkkosivustolla. Tekemällä asianmukaiset valinnat ponnahdusviestissä ilmaiset suostumuksesi siihen, että yritys voi tallentaa päätelaitteeseesi (tietokone, tabletti, älypuhelin jne.) valitut evästeet (niiden tyypin mukaan), jotka kuvataan tarkemmin jäljempänä tässä tietosuojakäytännössä. Sinulla on oikeus valita ja hyväksyä kaikkien tai tietyntyyppisten evästeiden käyttö.

Riippumatta valinnastasi, eli jos jatkat verkkosivuston selaamista, ehdottoman välttämättömät (välttämättömät) evästeet tallennetaan joka tapauksessa.

Huomaa, että evästeitä voivat käyttää myös yhtiön yhteistyökumppanit tai muut kolmannet osapuolet, jotka eivät ole verkkosivuston ylläpitäjän valvonnassa. Yhtiö ei voi eikä ole vastuussa tällaisten henkilöiden toimista. Jos epäilet, että yhtiön yhteistyökumppanit tai muut kolmannet osapuolet, jotka eivät ole verkkosivuston ylläpitäjän valvonnassa, käyttävät evästeitä ilman suostumustasi, ota yhteyttä kyseiseen yhteistyökumppaniin tai muuhun kolmanteen osapuoleen.

Evästeiden hylkääminen

Jos et halua tai et hyväksy evästeiden tallentamista tietokoneellesi tai muuhun päätelaitteeseesi, voit kieltäytyä toteuttamasta asianmukaisia toimenpiteitä suostumuksesi ilmaisemiseksi, ja voit aina kieltäytyä käyttämästä kyseisiä tai kaikkia evästeitä alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Voit poistaa Evästeet seuraavilla tavoilla:

 • voit milloin tahansa luopua tai peruuttaa nimenomaisen suostumuksesi kyseisten tai kaikkien evästeiden käyttöön [here].
 • – selaimessasi, voit tarkastella tietokoneellesi jo asennettuja evästeitä ja poistaa ne yksitellen tai kaikki kerralla. Noudatettavat vaiheet vaihtelevat (löydät evästeitä koskevat ohjeet suosituimmille selaimille napsauttamalla selaimen nimeä Opera, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer), joten suoritettavat erityistoimet on määriteltävä käyttämäsi selaimen mukaan;
 • Lisäksi voit asettaa internet-selaimesi estämään evästeet tai saamaan varoituksen evästeiden asentamisesta. Tarvittavat toimenpiteet ovat erilaisia kussakin selaimessa, joten tarvittavat toimenpiteet on määritettävä ottaen huomioon käytettävä selain.

Verkkosivustolla käytettävien evästeiden tyypit ja luettelo niistä[3] [4]

Alla olevassa taulukossa on lueteltu evästetyypit, joita käytämme verkkosivustolla. Käytämme kaikkia evästeitä, lukuun ottamatta ehdottoman välttämättömiä evästeitä, vasta saatuamme siihen erillisen suostumuksesi.

Ehdottoman välttämättömät evästeet (ne ovat välttämättömiä, jotta verkkosivuston kävijä voi käyttää verkkosivuston tarjoamia mahdollisuuksia ja tulla tunnistetuksi, ja ne ovat välttämättömiä verkkosivuston ja sähköisten palvelujen toiminnan varmistamiseksi. Nämä evästeet ovat aina aktiivisia eivätkä vaadi suostumusta).

NimiTarkoitus ja käytetyt tiedotKestoKäyttäjä
_hjIncludedInPageviewSample -esimerkkiTämän evästeen avulla Hotjar tietää, kuuluuko kävijä verkkosivuston sivukatselurajoituksen määrittelemään otokseen.2 minuuttiafrontu.com
_cf_bmTätä evästettä käytetään erottamaan ihmiset ja robotit toisistaan. Tämä on hyödyllistä, jotta verkkosivusto voi antaa oikeita raportteja sen käytöstä.30 minuuttiapipedrive.com
_hjFirstSeenEväste asetetaan, jotta Hotjar voi määrittää käyttäjän verkkosivustolla käynnin alkamisen ja laskea istunnon kokonaisajan. Se ei sisällä mitään tunnistetietoja.30 minuuttiafrontu.com
_hjAbsoluteSessionInProgress (käynnissä oleva istunto)Eväste asetetaan, jotta Hotjar voi määrittää käyttäjän verkkosivustolla käynnin alkamisen ja laskea istunnon kokonaisajan. Se ei sisällä mitään tunnistetietoja.30 minuuttiafrontu.com
_hjIncludedInSessionSample (istuntoesimerkki)Tämä eväste asetetaan, jotta Hotjar tietää, kuuluuko kävijä verkkosivuston päivittäisen istuntorajan määrittelemään tieto-otokseen.2 minuuttiafrontu.com

Analyyttiset (niitä käytetään verkkosivustolla vierailleiden käyttäjien määrää, alkuperää ja sähköisten palvelujen käyttöä koskevien tilastollisten (nimettömien) tietojen seurantaan, keräämiseen ja analysointiin, ja ne auttavat parantamaan verkkosivuston suorituskykyä).

NimiTarkoitus ja käytetyt tiedotKestoKäyttäjä
_gaTätä evästettä käytetään yksilöllisten käyttäjien erottamiseen antamalla satunnaisesti luotu numero asiakastunnisteeksi. Se sisältyy jokaiseen verkkosivuston sivupyyntöön, ja sitä käytetään kävijä-, istunto- ja kampanjatietojen laskemiseen verkkosivuston analytiikkaraporteissa.2 vuottafrontu.com
_gidTämän evästeen asettaa Google Analytics. Se tallentaa ja päivittää jokaisen käydyn sivun yksilöllisen arvon, ja sitä käytetään sivulatausten laskemiseen ja seurantaan.1 päiväfrontu.com
_gat_UA-2873316-12Tämä on Google Analyticsin asettama kuvion tyyppinen eväste, joka sisältää sen tilin tai verkkosivuston yksilöllisen tunnistenumeron, johon se on liitetty, nimikuvioelementissä. Tämä on muunnelma _gat-evästeestä, jota käytetään rajoittamaan Googlen tallentamien tietojen määrää paljon käytetyillä sivustoilla.1 minuuttifrontu.com
_ga_35WLHLEDWSGoogle Analytics käyttää tätä evästettä istunnon tilan tallentamiseen.2 vuottafrontu.com

Mainonta (niitä käytetään keräämään tietoa siitä, miten verkkosivustolla vierailevat käyttäjät käyttävät verkkosivustoa, jotta voidaan esittää käyttäjien tarpeita parhaiten vastaavia tarjouksia (mainoksia)).

NimiTarkoitus ja käytetyt tiedotKesto
Käyttäjä
Käyttäjä
IDETämän evästeen asettaa Doubleclick, ja se antaa tietoa siitä, miten loppukäyttäjä käyttää verkkosivustoa ja mainoksia, joita loppukäyttäjä on saattanut nähdä ennen kyseisellä verkkosivustolla vierailua.1 vuosi.doubleclick.net
test_cookieTämän evästeen asettaa DoubleClick (jonka omistaa Google) määrittääkseen, tukeeko verkkosivuston kävijän selain evästeitä.15 minuuttia.doubleclick.net
_lfaLeadfeeder-eväste kerää käyttäytymistietoja kaikista verkkosivuston kävijöistä. Näihin tietoihin sisältyvät katsotut sivut, kävijän lähde ja verkkosivustolla vietetty aika.2 vuottafrontu.com

Vaihtoehtoinen tapa poistaa Google Analytics käytöstä on asentaa Googlen tarjoama pieni lisäosa, jonka löydät täältä. Lisätietoja Google Analyticsista saat täältä.

HENKILÖTIETOJEN TALLENTAMINEN

Yhtiö käsittelee henkilötietojasi edellä tässä tietosuojakäytännössä määritellyssä laajuudessa.

Huomaa, että tietyissä tapauksissa henkilötietojen pidempi säilytysaika tai oikeus säilyttää henkilötietoja pidempään voi määräytyä säädösten perusteella, esimerkiksi tapauksissa, joissa henkilötietoja on tarpeen käsitellä Yhtiöön sovellettavien säädösten vaatimusten noudattamiseksi, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä, tai kun henkilötietojen käsittely on tarpeen oikeudellisten vaateiden esittämiseksi, toteuttamiseksi tai puolustamiseksi.

Tällaisessa tapauksessa voimme käsitellä henkilötietojasi pidemmän ajan, mutta vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten kannalta, joita varten henkilötietoja käsitellään. Tällaiset henkilötiedot tuhotaan välittömästi, kun niitä ei enää tarvita.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Voimme luovuttaa henkilötietojasi vain, jos siihen on olemassa oikeudellinen peruste (esimerkiksi kun säädökset tai kanssasi tehty sopimus sitä edellyttävät tai kun meillä on erillinen suostumuksesi) ja sovellettavien säädösten vaatimusten mukaisesti.

Tässä tietosuojakäytännössä jo mainittujen tapausten lisäksi sinulle ilmoitetaan, että voimme antaa henkilötietojasi:

 • palveluntarjoajille, jotka toimivat Yhtiön henkilötietojen käsittelijöinä ja tarjoavat Yhtiölle tietotekniikkaan, verkkosivuston tukeen ja ylläpitoon, Yhtiön käyttämien sovellusten ylläpitoon, palvelimien tarjoamiseen ja ylläpitoon jne. liittyviä palveluja;
 • kirjanpitopalveluja tarjoavalle yritykselle;
 • säädöksissä säädetyissä tapauksissa lainvalvonta- ja valvontaviranomaisille sekä muille valtion ja kunnan laitoksille säädösten vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien valtion veroviranomaiset;
 • ulosottomiehille, tuomioistuimille ja muille riita-asioiden käsittelyyn osallistuville viranomaisille;
 • muille kolmansille osapuolille, kun lähetät vastaavan pyynnön henkilötietojesi toimittamisesta, tai kolmansille osapuolille, joista sinulle ilmoitetaan selkeästi muulla tavoin ja/tai joiden osalta saat suostumuksesi ja joiden tietojen toimittamisesta sovitaan tiettyä palvelua käytettäessä;
 • yhtiölle tilintarkastus- ja siihen liittyviä palveluja tarjoaville yrityksille sekä oikeudellisten ja taloudellisten konsulttipalvelujen tarjoajille;
 • muille liiketoimintayksiköille, jos yhtiö sulautuu toisen oikeushenkilön kanssa tai jos toinen oikeushenkilö ostaa yhtiön, mukaan lukien henkilöt, jotka suorittavat oikeudellisia tarkastuksia.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tapauksissa, joissa yritys siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle (esimerkiksi käyttämällä asianomaista tietojen käsittelijää), yritys varmistaa, että henkilötiedot suojataan asianmukaisesti ja että tällainen siirto on GDPR:n vaatimusten mukainen. Tässä tapauksessa yhtiö siirtää henkilötietoja maihin, joiden osalta Euroopan komissio on tehnyt päätöksen soveltuvuudesta, tai varmistaa ja toteuttaa henkilötietojen suojan riittävän tason vakiosopimusehdoilla, muilla asiakirjoilla tai toimenpiteillä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

OIKEUDET, JOITA SINULLA ON HENKILÖTIETOJEN KOHTEENA OLEVINA HENKILÖINÄ, JA NÄIDEN OIKEUKSIEN TOTEUTTAMINEN

Henkilötietosubjektina sinulla on kaikki sovellettavissa säädöksissä säädetyt oikeudet, mukaan lukien seuraavat oikeudet:

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos olet antanut meille suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, voit peruuttaa sen milloin tahansa (suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun, suostumukseen perustuvan henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen) ottamalla meihin yhteyttä tässä tietosuojakäytännössä ilmoitetuilla yhteystiedoilla tai käyttämällä muita Yhtiön tarjoamia toimintoja (esimerkiksi ilmoittamalla vastalauseestasi Yhtiön edustajalle, jonka kanssa puhut puhelimessa, tai ilmoittamalla siitä sähköpostilla, josta tarjous on lähetetty).

Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihin

Voit tutustua henkilötietoihin, joita yritys käsittelee. Voit saada tietoa siitä, miten näitä tietoja kerätään, kuinka kauan tietojasi säilytetään ja kuka ja missä määrin saa sinua koskevia tietoja. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin rajoittaa säädöksillä.

Oikeus vaatia henkilötietojen oikaisua

Voit pyytää yhtiötä korjaamaan sinusta käsitellyt henkilötiedot, jos ne ovat virheellisiä, epätarkkoja tai epätäydellisiä.

Oikeus vastustaa

Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, myös silloin, kun henkilötietojasi käsitellään oikeutetun edun perusteella. Sinulla on myös oikeus vastustaa sitä, että käytämme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin (vain silloin, kun ja jos käsittelemme tietoja näihin tarkoituksiin).

Oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Jos uskot, että Yhtiön käsittelemät henkilötietosi ovat virheellisiä tai että et ole antanut suostumustasi tietojen käyttöön, voit pyytää, että Yhtiö rajoittaa tietojesi käytön vain tallentamiseen. Käyttö rajoitetaan vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tiedot ovat oikeita tai kunnes yhtiön oikeutetut edut ovat etujasi tärkeämpiä.

Oikeus pyytää henkilötietojen poistamista.

Jos henkilötietojasi käsitellään laittomasti, et hyväksy henkilötietojesi käsittelyä tai siihen on muu oikeudellinen peruste, sinulla on oikeus pyytää tietojen poistamista lainsäädännössä säädettyjen rajoitusten mukaisesti.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut yhtiölle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja tietokoneella luettavassa muodossa, ja oikeus pyytää näiden tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle säädöksissä säädetyn menettelyn mukaisesti.

Oikeus tehdä valitus

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valtion tietosuojaviranomaiselle, jos uskot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan säädösten vaatimuksia. Pyydämme sinua kuitenkin aina ottamaan ensin yhteyttä meihin käyttämällä tässä tietosuojakäytännössä mainittuja yhteystietoja.

Menettely rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi

Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai haluat käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ja tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjä oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen yhteystietojen kautta (sähköpostitse, postitse (käyttämällä määritettyä osoitetta) tai tulemalla fyysisesti yhtiön varsinaiseen toimistoon, jonka osoite on ilmoitettu tietosuojakäytännön alaosassa).

Kun lähetät pyyntöjä henkilötietojen käsittelyyn liittyvien oikeuksien käyttämiseksi, sinun on vahvistettava henkilöllisyytesi (esimerkiksi kun lähetät pyynnön sähköisesti, sinun on allekirjoitettava se sähköisellä allekirjoituksella, ja kun otat yhteyttä yhtiöön fyysisesti tulemalla/lähettämällä pyynnön postitse, sinun on toimitettava henkilöllisyytesi vahvistava asiakirja tai jäljennös tällaisesta asiakirjasta, joka on oikeaksi todistettu säädöksissä säädetyn menettelyn mukaisesti).

Hyväksymme vain sellaiset rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, jotka on täytetty tai toimitettu valtion kielellä (liettuan kielellä), jotka ovat yhtenäisiä ja ymmärrettäviä, jotka on kirjoitettu helppolukuisin kirjaimin, jotka eivät sisällä loukkaavia tai epäkunnioittavia sanamuotoja, joista käy selvästi ja täsmällisesti ilmi, mitä oikeutta tai oikeuksia aiotaan käyttää, ja joissa esitetään oikeuden käyttämiseen liittyvät olosuhteet.

Pidämme rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevaa pyyntöä perusteettomana ja voimme kieltäytyä toteuttamasta sitä, jos siinä ei täsmennetä, mitä oikeutta tai oikeuksia on tarkoitus käyttää, tai jos se ei sisällä muita tietosuojaselosteessa tai tietosuoja-asetuksessa vaadittuja tietoja. Voimme myös kieltäytyä toteuttamasta pyyntöäsi, jos emme käsittele henkilötietojasi, jos pyyntöön ei ole liitetty asianmukaisia asiakirjoja, joiden perusteella sinut (tai edustajasi) voidaan tunnistaa, jos pyynnön esittäneellä henkilöllä ei ole asianmukaista valtakirjaa tai jos hänellä ei ole oikeutta esittää pyyntöä (valtakirjaa tai muuta asiakirjaa, joka oikeuttaa edustamaan sinua, ei ole toimitettu) tai jos oikeudelliset säädökset eivät anna mahdollisuutta täyttää pyyntöäsi.

Huomaa, että jos käytät oikeutta väärin esittämäsi pyynnön perusteella, meillä on oikeus vaatia korvausta pyynnön toteuttamisesta.

Vastaamme kaikkiin pyyntöihisi, jotka liittyvät henkilötietosubjektin oikeuksien käyttämiseen, ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 1 (yhden) kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa voidaan pidentää 2 (kahdella) kuukaudella ilmoittamalla siitä etukäteen.

TIETOJEN SUOJAAMINEN

Käytämme kohtuullisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä suojellaksemme hallussamme olevia tietoja (mukaan lukien henkilötiedot) vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta, paljastamiselta tai luvattomalta käytöltä.

KOLMANNET OSAPUOLET

Yhtiö ei valvo kolmansien osapuolten sinuun soveltamia tietosuojakäytäntöjä ja/tai muita sääntöjä. Olet yksin ja omalla vastuullasi ja omalla riskilläsi vastuussa ja sitoudut noudattamaan niitä silloin, kun ne koskevat sinua (esimerkiksi kun verkkosivusto sisältää linkkejä verkkosivustoille, jotka eivät ole Yhtiön hallinnassa). Yhtiö ei ole vastuussa muiden verkkosivustojen tietosuojakäytännöistä tai muusta sisällöstä, kun verkkosivusto tai muut toiminnot sisältävät linkkejä muille verkkosivustoille tai kun ne sisältävät linkkejä verkkosivustolle. Huomaa, että verkkosivuston tai muun toiminnon linkin, logon tai muun elementin napsauttaminen tai verkkosivustolla tai muulla toiminnolla saatavilla olevien palveluiden käyttäminen saattaa viedä sinut verkkosivuston tai muiden toimintojen ulkopuolelle.

TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN MUUTOKSET

Yhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa (mukaan lukien muuttaa, muokata, täydentää, kumota tai peruuttaa) tätä tietosuojakäytäntöä tai sen osaa ja kaikkia siihen liittyviä tietoja oman harkintansa mukaan.

Päivitetty tietosuojakäytäntö julkaistaan Verkkosivustolla, ja se tulee voimaan sen julkaisupäivästä alkaen (tietosuojakäytännön alareunassa oleva viittaus “Voimassa alkaen” osoittaa, milloin tietosuojakäytäntöä on viimeksi päivitetty).

Suosittelemme, että tarkistat tietosuojakäytännön ja sen päivitykset vieraillessasi verkkosivustolla tai muissa toiminnoissa ja varmistat, että olet tyytyväinen tietosuojakäytännön nykyiseen versioon. Jos käytät verkkosivustoa tai muita toimintoja päivitetyn tietosuojakäytännön julkaisemisen jälkeen, hyväksyt tällä hetkellä voimassa olevan tietosuojakäytännön.

LOPPUMÄÄRÄYKSET JA YHTEYSTIEDOT

Tähän tietosuojakäytäntöön sovelletaan Liettuan tasavallan lakia.

Tämän tietosuojaselosteen täytäntöönpanoa koskevat erimielisyydet ratkaistaan neuvottelujen avulla. Jos sopimukseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Liettuan tasavallan lainsäädännössä säädetyn menettelyn mukaisesti.

Jos sinulla on kysyttävää, sinulla on vaatimuksia tai tarvitset apuamme tietosuojaselosteen tulkintaan tai soveltamiseen liittyen tai jos haluat käyttää henkilötietojen kohteena olevia oikeuksiasi, ota yhteyttä yhtiöön seuraaviin yhteystietoihin:

Emai-osoite: info@frontu.com

Puh. Nro: +370 676 10015

Osoite: Aronijų g. 20-2, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k, Liettuan tasavalta.

Pyrimme kaikin tavoin vastaamaan kaikkiin tähän tietosuojakäytäntöön liittyviin kirjallisiin kyselyihisi välittömästi (vastaamme kaikkiin pyyntöihin, joita sinulla on henkilötietojen kohteena olevien oikeuksien käyttämiseen liittyen, viimeistään 1 (yhden) kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, lukuun ottamatta säädöksissä tai tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjä tapauksia).

Voimassa 24/05/2023 alkaen.