Adatvédelmi irányelvek

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Data Controller Frontu, UAB, legal entity registration number 304891896, registered office address: Aronijų g. 20-2, Kaunas region municipality, Užliedžiai subdistrict, Giraitė village, Republic of Lithuania, respects the privacy of visitors of the Website, the Company’s customers, partners/suppliers and/or their representatives and other persons who either provide Personal Data to the Company or the Company receives Personal Data having a legitimate basis for receiving and process such data, including also from the third parties (hereinafter referred to as “you” or “your“).

A jelen Adatvédelmi szabályzat ismerteti az általunk kezelt weboldalon alkalmazott információgyűjtés, felhasználás vagy egyéb feldolgozás elveit, valamint a Társaság által a tevékenységei során feldolgozott Személyes adatokra vonatkozó egyéb információkat, a Személyes adatok védelmének biztosítása érdekében alkalmazott politikákat és elveket. Felhívjuk figyelmét, hogy a szerződések és a Társaság által nyújtott egyéb információk és dokumentumok (például a hozzájárulási formanyomtatványok) további és/vagy részletesebb információkat tartalmazhatnak arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.

A Weboldal használatával és/vagy a Személyes adatok megadásával (kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok értelmében az Ön kifejezett hozzájárulásának beszerzésére vagyunk kötelesek) Ön elfogadja, hogy az Ön által a Vállalat rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat a jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük.

Az Ön személyes adatainak megadása a Weboldalon feltüntetett esetekben vagy a Társaság által kért egyéb esetekben általában önkéntes, de szükséges ahhoz, hogy például válaszolhassunk az Ön megkereséseire, biztosíthassuk a szolgáltatásaink kipróbálásának feltételeit, elvégezhessük az Önnel vagy az Ön által képviselt személlyel kötött ügyleteket stb.

Az Adatkezelőnek jogában áll a Személyes adatokat más esetekben és más, a jelen Adatvédelmi szabályzatban nem tárgyalt célokból is kezelni, de Önt minden esetben tájékoztatni fogjuk a Személyes adatai kezeléséről a törvényben meghatározott eljárásnak megfelelően.

Felkérjük, hogy tájékoztassa jelenlegi vagy jövőbeli képviselőit (azokat a személyeket, akik Önt képviselik velünk való kapcsolataiban, ha Ön például ügyfelünk vagy beszállítónk), valamint minden más személyt, akik számára ez az információ releváns lehet, mivel Ön személyes adatait átadja nekünk.

KONCEPCIÓK

Az Adatvédelmi szabályzatban használt nagybetűs kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

 • Személyes adatok az Önre, mint azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az a személy, akinek személyazonossága közvetlenül (azonosító, például név és vezetéknév, internetes azonosító alapján) vagy közvetve (a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásának egy vagy több jellemzője alapján) meghatározható;
 • GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
 • Data Controller or the Company or we, or us, or our means Frontu, UAB, legal entity registration number 304891896, registered office address: Aronijų g. 20-2, Kaunas region municipality, Užliedžiai subdistrict, Giraitė village, Republic of Lithuania;
 • Ön vagy az Ön bármely személy, beleértve azt is, aki a Weboldalt meglátogatja és annak funkcióit használja (például érdeklődést nyújt be), vagy a Társaság ügyfele, partnere/szállítója és/vagy képviselője, és vagy személyes adatokat szolgáltat a Társaságnak, vagy a Társaság személyes adatokat kap, és az ilyen adatok fogadására és feldolgozására jogos alapot biztosít, beleértve a harmadik felektől származó adatokat is;
 • Adatvédelmi irányelvek a Társaság által bemutatott elvek, szabályok és követelmények, amelyek meghatározzák a Weboldal és annak funkciói használatával kapcsolatos, valamint a Társaság egyéb tevékenységei során feldolgozott információk – beleértve a személyes adatokat is – gyűjtésének, tárolásának, felhasználásának és egyéb feldolgozásának eljárását, valamint egyéb vonatkozó rendelkezéseket;
 • A sütik az Ön böngészőjébe küldött és az Ön számítógépén, telefonján vagy más eszközén tárolt kis fájlokat jelentik, amelyeket a Webhelyhez való csatlakozáshoz használ, valamint más technológiákat, beleértve a pixeleket is;
 • A közvetlen marketing olyan tevékenységeket jelent, amelyek célja, hogy postai úton, telefonon vagy más közvetlen módon árukat vagy szolgáltatásokat kínáljanak magánszemélyeknek és/vagy kikérjék véleményüket a kínált árukról vagy szolgáltatásokról;
 • A weboldal a https://frontu.com/ webcímről elérhető weboldalt jelenti, amelyet a Társaság kezel.

HOZZÁFÉRÉS A WEBOLDALHOZ

Minden alkalommal, amikor Ön meglátogatja a Webhelyet, a Webhely szerverei ideiglenesen elmentik a csatlakozó eszközre vonatkozó információkat a bejelentkezési fájlban. Ezen eljárás során, függetlenül az Ön tevékenységétől, a következő adatokat automatikusan gyűjtjük és tároljuk, amíg automatikusan és/vagy manuálisan nem töröljük, azaz a bejelentkezés dátumát és időpontját, az Ön által használt böngészőre és annak verziójára vonatkozó információkat, az eszköz típusát, valamint egyéb technikai adatokat. Ezeket az információkat azért gyűjtjük és dolgozzuk fel, hogy Ön használni tudja a Weboldalunkat, hogy garantálni tudjuk a rendszer folyamatos biztonságát és stabilitását, hogy lehetővé tegyük a hálózati infrastruktúra technikai adminisztrációját, valamint belső statisztikai célokra.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJAI, AZ ADATOK FORRÁSA, A SZERVEZETEK KATEGÓRIÁI, AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az átláthatóság és a személyes adatok felelős kezelése érdekében tájékoztatjuk Önt, hogy a Társaság az alábbi célokra és feltételek mellett kezeli az Ön személyes adatait:

A rendelkezésre álló anyagi és pénzügyi források kezelése

Az önálló működésünk biztosítása és a rendelkezésre álló pénzügyi és anyagi erőforrások kezelése érdekében, beleértve a Társaság könyvelésének vezetését, a vevőknek történő számlakibocsátást, a beérkező számlák könyvelését, a vevők vagy partnerek/beszállítók és képviselőik/alkalmazottaik személyes adatait kezeljük.

Feldolgozott személyes adatokA megrendelő vagy szállító/partner neve, vezetékneve, címe, az egyes tevékenységekre vonatkozó adatok, HÉA-nyilvántartási szám (ha van), a követelésekre/kötelezettségekre vonatkozó információk, és amennyiben a megrendelőt/ szállítót/partnert (természetes vagy jogi személy) képviselő/alkalmazott képviseli, a képviselő/alkalmazott neve, vezetékneve, e-mail címe és/vagy telefonszáma, beosztása.
A személyes adatok feldolgozásának jogalapjaAz ügyfél vagy a szállító/partner személyes adatainak kezelése az ügyfél vagy a szállító/partner által kötött szerződés teljesítése, valamint a Társaságra vonatkozó, a megfelelő számvitel biztosítására vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik, továbbá a Társaság ügyfelének vagy szállítójának/partnerének képviselője/alkalmazottja személyes adatainak kezelése esetén a Társaság jogos érdeke az ügyféllel vagy szállítóval/partnerrel szembeni szerződéses kötelezettségek teljesítése és a képviselővel/alkalmazottal való kapcsolattartás számviteli célokból.
A személyes adatok megőrzésének időtartama10 (tíz) év a vonatkozó számviteli tranzakciótól, és a Társaság ügyfele vagy szállítója/partnere képviselőjének/munkavállalójának személyes adatainak feldolgozása esetén – 10 (tíz) év a szerződés megfelelő teljesítésétől számítva.
A személyes adatok forrásaAz ügyfél vagy szállító/partner személyes adatait az Érintettől kapják, és a Társaság ügyfele vagy szállítója/partnere képviselőjének/munkavállalójának személyes adatainak feldolgozása esetén a képviselő munkáltatójától vagy bármely más képviselt személytől (a Társaság ügyfele, partnere/szállítója) kaphatják.

Szerződések megkötése és teljesítése

Az ügyfeleinkkel, partnereinkkel/szállítóinkkal kötött szerződések megkötése és megfelelő végrehajtása érdekében, beleértve a megkötött ügyletek nyilvántartását, a teljesítés és a kifizetések ellenőrzését, a tartozások behajtását, feldolgozhatjuk az ügyfelek vagy partnerek/szállítók és képviselőik/alkalmazottaik személyes adatait.

Feldolgozott személyes adatokA vevő vagy szállító/partner neve, vezetékneve, címe, telefonszáma, e-mail címe, a tartozás/részletfizetés összege, keletkezésének időpontja és alapja, születési ideje vagy személyi azonosító száma, a szerződéses kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos egyéb információk, és amennyiben a vevőt/szállítót/partnert (természetes vagy jogi személy) képviselő/alkalmazott képviseli, a képviselő/alkalmazott neve, vezetékneve, telefonszáma, e-mail címe, beosztása.
A személyes adatok feldolgozásának jogalapjaAz ügyfél vagy a szállító/partner személyes adatainak kezelése az ügyfél vagy a szállító/partner által kötött szerződés teljesítése érdekében történik, és a Társaság ügyfele vagy szállítója/partnere képviselőjének/munkavállalójának személyes adatainak kezelése esetén a Társaság jogos érdeke a képviselő azonosítása és az ügyféllel vagy szállítóval/partnerrel szembeni szerződéses kötelezettségek teljesítése.
A személyes adatok megőrzésének időtartama10 (tíz) év a szolgáltatás igénybevételének megszűnésétől (a fiók törlése és/vagy a szerződés érvényességi idejének lejárta).
A személyes adatok forrásaAz ügyfél vagy szállító/partner személyes adatait az Érintettől kapják, és a Társaság ügyfele vagy szállítója/partnere képviselőjének/munkavállalójának személyes adatainak feldolgozása esetén a képviselő munkáltatójától vagy bármely más képviselt személytől (a Társaság ügyfele, partnere/szállítója) kaphatják.

A Társaság elérhetőségein (beleértve az e-mailt is) vagy a Weboldalon elérhető funkciókat használó megkeresések (beleértve a partnerünkké válásra vonatkozó megkereséseket is), kérések (beleértve a szolgáltatásaink tesztelésére (Demo) vonatkozó kéréseket is) vagy panaszok kezelése, beleértve a válaszok megadását is

Annak érdekében, hogy Ön szerződést köthessen a Társasággal, és hogy Ön a Weboldalon elérhető eszközökkel (például az érdeklődés/kapcsolatfelvétel/partnerré válás űrlapok) és a Társaság elérhetőségein (például a Weboldalon vagy a jelen Adatvédelmi Szabályzatban megadott e-mail címen) megkereséseket, kéréseket vagy panaszokat nyújthasson be, valamint hogy válaszokat tudjunk adni az Ön megkereséseire, kéréseire vagy panaszaira, az Ön személyes adatait a megkeresést/kérdést/panaszt benyújtó személyként kezelhetjük.

Feldolgozott személyes adatokA kommunikáció típusától függően a következő adatok kerülhetnek feldolgozásra: e-mail cím, telefonszám (ha és amennyiben megadva), cég, képviselt fél, technikusok száma, név és vezetéknév (amennyiben megadva), a téma/üzenet tartalma, valamint a megkeresésben, kérelemben, panaszban és bármely további kommunikáció során megadott bármely más személyes adat.
A személyes adatok feldolgozásának jogalapjaA személyes adatok feldolgozása az Érintett által adott hozzájárulás alapján történik, amelyet az Érintett akkor adhat meg, amikor a Társasághoz vonatkozó kérést, kérelmet vagy panaszt nyújt be.
A személyes adatok megőrzésének időtartama1 (egy) év a vonatkozó megkeresés, kérelem vagy panasz benyújtásának időpontjától számítva (ha a szerződés nem jött létre). Szerződés megkötése esetén a személyes adatok tárolása a jelen Adatvédelmi szabályzat Szerződések megkötése és teljesítése című szakaszában meghatározott ideig és eljárással összhangban történik.
A személyes adatok forrásaA személyes adatokat az Érintettől kapjuk.

A vállalat termékeinek, megoldásainak stb. közvetlen marketingje és promóciója.

Abban az esetben, ha a közvetlen marketinghez külön hozzájárulását kapjuk, vagy más jogalap áll fenn, feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait annak érdekében, hogy a Társaság áruit vagy szolgáltatásait (termékeket, eszközöket) felajánljuk Önnek és/vagy kikérjük az Ön véleményét a felkínált árukról vagy szolgáltatásokról.

Az Ön hozzájárulását a Személyes adatok direkt marketing célú feldolgozásához előzetesen, azaz a Személyes adatok direkt marketing célú feldolgozásának megkezdése előtt szerezzük be.

Ön kap a tiltakozás lehetősége a Személyes adatok direkt marketing célú feldolgozása ellen és/vagy bármikor visszavonhatja a Személyes adatok ilyen célú feldolgozásához adott hozzájárulását.

Feldolgozott személyes adatokNév, vezetéknév, telefonszám és/vagy e-mail cím, a képviselt cégre vonatkozó adatok, a kommunikáció során Ön által megadott egyéb személyes adatok.
A személyes adatok feldolgozásának jogalapjaA személyes adatok feldolgozása az Érintett által adott hozzájárulás alapján történik.
A személyes adatok megőrzésének időtartama3 (három) év a hozzájárulás kézhezvételétől vagy az Érintett által adott hozzájárulásban meghatározott bármely más határidőtől számítva.
A személyes adatok forrásaA személyes adatokat az Érintettől kapjuk.

Tiltakozáshoz való jog

Ön lehetőséget kap arra, hogy tiltakozzon a Személyes adatok direkt marketing célú feldolgozása ellen és/vagy visszavonja a Személyes adatok ilyen célú feldolgozására vonatkozó hozzájárulását (a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a hozzájárulás visszavonása előtt általunk végzett Személyes adatok feldolgozásának jogszerűségét). Az Ön lemondása vagy tiltakozása nem akadályozza meg Önt abban, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vegye, de a Társaság a továbbiakban nem lesz képes hasznos ajánlatokat, információkat stb. nyújtani Önnek.

Ön visszavonhatja hozzájárulását vagy élhet tiltakozási jogával, ha erről tájékoztatja a Társaság azon konkrét képviselőjét, akivel telefonon kommunikál, vagy ha használja az e-mail üzenetekben biztosított funkciókat, amelyek lehetővé teszik az értesítésekről való lemondást, valamint ha kapcsolatba lép a Társasággal a jelen adatvédelmi szabályzatban alább megadott e-mail címen.

COOKIES

Általános rendelkezések a sütikről és azok használatáról a weboldalon

A Weboldalon sütiket használunk a Weboldal megfelelő működésének biztosítása, a Weboldal zökkenőmentes használata, valamint a Weboldal forgalmára vonatkozó statisztikák, a felhasználói élmény javítása és az alábbiakban felsorolt egyéb célok érdekében.

A sütik lehetnek munkamenet sütik, amelyeket csak az internetes böngészés során használnak, és a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek, tartós sütik, azaz azokat, amelyeket az Ön végberendezése (számítógép, táblagép, okostelefon stb.) tárol, amíg a sütik használati ideje le nem jár, vagy Ön a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt módszerek valamelyikével le nem tiltja a sütik használatát, vagy harmadik féltől származó sütik, azaz azokat, amelyeket olyan személy használ, aki nem a Weboldal kezelője.

A Weboldal meglátogatásakor egy felugró üzenet jelenik meg a jelen Adatvédelmi szabályzatra mutató hivatkozással, amely tájékoztatja Önt a cookie-k Weboldalon történő használatáról. A felugró üzenetben a megfelelő választások megtételével Ön kifejezi hozzájárulását ahhoz, hogy a Vállalat az Ön végberendezésén (számítógép, táblagép, okostelefon stb.) tárolja a kiválasztott sütiket (azok típusától függően), amelyeket a jelen Adatvédelmi szabályzatban alább részletesebben ismertetünk. Önnek joga van kiválasztani és hozzájárulni az összes vagy bizonyos típusú sütik használatához.

Az Ön választásától függetlenül, azaz ha folytatja a Weboldal böngészését, a szigorúan szükséges (elengedhetetlen) Sütik minden esetben rögzítésre kerülnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy a sütiket a Társaság partnerei vagy más harmadik felek is használhatják, amelyek nem állnak a Webhelykezelő ellenőrzése alatt. A Társaság nem tud és nem vállal felelősséget az ilyen személyek cselekedeteiért. Ha azt gyanítja, hogy a Társaság partnerei vagy más harmadik felek, akik nem állnak a Webhelykezelő ellenőrzése alatt, az Ön beleegyezése nélkül használják a Sütiket, vegye fel a kapcsolatot az adott partnerrel vagy más harmadik féllel.

A sütik visszautasítása

Ha nem szeretné, vagy nem járul hozzá a Sütik tárolásához az Ön számítógépén vagy más végberendezésén, akkor megtagadhatja a megfelelő lépések megtételét, hogy kifejezze hozzájárulását, és bármikor lemondhat az adott vagy az összes Sütiről az alábbi utasítások segítségével.

A Cookie-kat a következő módon távolíthatja el:

 • Ön bármikor lemondhat vagy visszavonhatja az adott vagy valamennyi Sütik használatához adott kifejezett hozzájárulását [here].
 • – a böngészőjében megtekintheti a számítógépére már telepített sütiket, és törölheti őket egyesével vagy egyszerre. A követendő lépések eltérőek (a legnépszerűbb böngészők Cookie-kra vonatkozó utasításait az Opera, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer böngésző nevére kattintva találja meg), ezért az Ön által használt böngésző figyelembe vételével kell meghatározni a végrehajtandó konkrét műveleteket;
 • Ezenkívül beállíthatja internetböngészőjét úgy, hogy blokkolja a sütiket, vagy figyelmeztetést kapjon a sütik telepítéséről. A teendő lépések böngészőnként eltérőek, ezért a konkrét teendőket az Ön által használt böngésző figyelembevételével kell meghatározni.

A weboldalon használt sütik típusai és listája[3] [4]

Az általunk a Weboldalon használt sütik típusait az alábbi táblázat tartalmazza. A szigorúan szükséges sütik kivételével minden sütit csak az Ön külön hozzájárulását követően használunk.

Szigorúan szükséges sütik (ezek szükségesek ahhoz, hogy a Weboldal látogatója használni tudja a Weboldal által kínált lehetőségeket és azonosítható legyen, valamint szükségesek a Weboldal és az elektronikus szolgáltatások működésének biztosításához. Ezek a sütik mindig aktívak és nem igényelnek beleegyezést).

NévCél és felhasznált adatokIdőtartamFelhasználó
_hjIncludedInPageviewSampleEz a süti arra szolgál, hogy a Hotjar tudja, hogy a látogató szerepel-e a weboldal oldalmegtekintési limitje által meghatározott adatmintában.2 percfrontu.com
_cf_bmEz a süti az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. Ez hasznos ahhoz, hogy a weboldal megfelelő jelentéseket tudjon készíteni a használatról.30 percpipedrive.com
_hjFirstSeenA süti azért kerül beállításra, hogy a Hotjar meg tudja határozni a felhasználó weboldalon tett látogatásának kezdetét, és meg tudja számolni a teljes munkamenet idejét. Nem tartalmaz semmilyen azonosító információt.30 percfrontu.com
_hjAbsoluteSessionInProgressA süti azért kerül beállításra, hogy a Hotjar meg tudja határozni a felhasználó weboldalon tett látogatásának kezdetét, és meg tudja számolni a teljes munkamenet idejét. Nem tartalmaz semmilyen azonosító információt.30 percfrontu.com
_hjIncludedInSessionSampleEz a süti azért van beállítva, hogy a Hotjar tudja, hogy a látogató szerepel-e a weboldal napi munkamenet-korlátja által meghatározott adatmintában.2 percfrontu.com

Analitikai (statisztikai (anonim) adatok nyomon követésére, gyűjtésére és elemzésére szolgálnak a Weboldalt felkereső felhasználók számáról, eredetéről és az elektronikus szolgáltatások használatáról, és segítenek a Weboldal teljesítményének javításában).

NévCél és felhasznált adatokIdőtartamFelhasználó
_gaEz a süti az egyedi felhasználók megkülönböztetésére szolgál egy véletlenszerűen generált szám ügyfél-azonosítóként történő hozzárendelésével. Minden egyes weboldaloldal-kérés tartalmazza, és a látogatói, munkamenet- és kampányadatok kiszámításához használják a weboldal-elemzési jelentésekben.2 évfrontu.com
_gidEzt a sütit a Google Analytics állítja be. Minden egyes meglátogatott oldal egyedi értékét tárolja és frissíti, és az oldalmegtekintések számlálására és nyomon követésére szolgál.1 napfrontu.com
_gat_UA-2873316-12Ez a Google Analytics által beállított mintatípusú cookie, amely a névminta elemben tartalmazza annak a fióknak vagy weboldalnak az egyedi azonosító számát, amelyhez kapcsolódik. Ez a _gat cookie egy változata, amely a Google által a nagy forgalmú webhelyeken rögzített adatok mennyiségének korlátozására szolgál.1 percfrontu.com
_ga_35WLHLEDWSEzt a sütit a Google Analytics használja a munkamenet állapotának mentésére.2 évfrontu.com

Reklám (arra használják, hogy információkat gyűjtsenek arról, hogy a Weboldalt látogató felhasználók hogyan használják a Weboldalt, hogy a felhasználók igényeinek leginkább megfelelő ajánlatokat (hirdetéseket) nyújtsanak)

NévCél és felhasznált adatokIdőtartam
Felhasználó
Felhasználó
IDEEzt a cookie-t a Doubleclick állítja be, és információt szolgáltat arról, hogy a végfelhasználó hogyan használja a weboldalt, valamint arról, hogy a végfelhasználó milyen hirdetéseket látott a weboldal meglátogatása előtt.1 év.doubleclick.net
test_cookieEzt a cookie-t a DoubleClick (a Google tulajdonában) állítja be annak megállapítására, hogy a weboldal látogatójának böngészője támogatja-e a cookie-kat.15 perc.doubleclick.net
_lfaA Leadfeeder cookie a weboldal összes látogatójának viselkedési adatait gyűjti. Ez magában foglalja a megtekintett oldalakat, a látogató forrását és a weboldalon töltött időt.2 évfrontu.com

A Google Analytics letiltásának alternatív módja a Google által kínált kis plugin telepítése, amelyet itt talál. A Google Analyticsről további információkat itt talál.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA

A Társaság az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott mértékben kezeli.

Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos esetekben a Személyes adatok tárolásának hosszabb időtartamát vagy a Személyes adatok hosszabb ideig történő tárolásának jogát jogi aktusok határozhatják meg, például olyan esetekben, amikor a Személyes adatok feldolgozása szükséges a Társaságra vonatkozó, a Személyes adatok feldolgozását előíró jogi aktusok követelményeinek való megfelelés érdekében, vagy amikor a Személyes adatok feldolgozása szükséges jogi igények érvényesítéséhez, végrehajtásához vagy védelméhez.

Ebben az esetben az Ön Személyes adatait hosszabb ideig is kezelhetjük, de csak addig, ameddig az szükséges a Személyes adatok kezelésének céljaihoz. Az ilyen személyes adatokat azonnal megsemmisítjük, ha már nincs rájuk szükség.

SZEMÉLYES ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

Személyes adatait csak akkor adhatjuk ki, ha erre jogalapunk van (például, ha ezt jogi aktusok vagy az Önnel kötött szerződés előírja, vagy ha külön beleegyezésével rendelkezünk), valamint az alkalmazandó jogi aktusok követelményeinek megfelelően.

A jelen Adatvédelmi szabályzatban már említett eseteken kívül tájékoztatjuk Önt, hogy személyes adatait átadhatjuk:

 • a Társaság személyes adatfeldolgozójaként eljáró szolgáltatóknak, akik a Társaság számára informatikai szolgáltatásokat nyújtanak, a Weboldal támogatását és karbantartását, a Társaság által használt alkalmazások karbantartását, szerverek biztosítását és karbantartását stb. biztosítják;
 • egy könyvelési szolgáltatásokat nyújtó vállalatnak;
 • a jogszabályokban előírt esetekben a bűnüldöző és felügyeleti hatóságok, valamint más állami és önkormányzati intézmények részére a jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelően, beleértve az állami adófelügyeletet is;
 • a bírósági végrehajtók, bíróságok és más, a jogviták kezelésével foglalkozó hatóságok számára;
 • más harmadik feleknek, ha Ön megfelelő kérést nyújt be személyes adatainak megadására, vagy olyan harmadik feleknek, akikről Önt más módon egyértelműen értesítik és/vagy akikhez az Ön hozzájárulása beérkezik, és az információszolgáltatásról egy adott szolgáltatás igénybevételekor megállapodnak;
 • a Társaság számára könyvvizsgálati és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó társaságok, jogi és pénzügyi tanácsadási szolgáltatók;
 • más gazdálkodó szervezeteknek, a Társaságnak egy másik jogi személlyel való egyesülése vagy a Társaságnak egy másik jogi személy általi felvásárlása esetén, beleértve a jogi ellenőrzéseket végző személyeket is.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EA-N KÍVÜLRE

Azokban az esetekben, amikor a Társaság a Személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbítja (például megfelelő adatfeldolgozó igénybevételével), a Társaság biztosítja a Személyes adatok megfelelő védelmét és a GDPR követelményeinek való megfelelést. Ebben az esetben a Társaság a Személyes adatokat olyan országokba továbbítja, amelyek tekintetében az Európai Bizottság határozatot fogadott el az alkalmasságról, vagy a GDPR-nak megfelelően szabványos szerződési feltételek, egyéb dokumentumok vagy intézkedések révén biztosítja és végrehajtja a Személyes adatok megfelelő szintű védelmét.

AZ ÖNT MINT SZEMÉLYES ADATALANYOKAT MEGILLETŐ JOGOK ÉS E JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Személyes adatok érintettjeként Önt megilletik az alkalmazandó jogi aktusokban előírt valamennyi jog, beleértve a következő jogokat:

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha Ön hozzájárulását adta nekünk Személyes adatainak feldolgozásához, akkor azt bármikor visszavonhatja (a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a hozzájárulás visszavonása előtt végzett Személyes adatok feldolgozásának jogszerűségét), ha kapcsolatba lép velünk a jelen Adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken vagy a Társaság által biztosított egyéb funkciók használatával (például, ha tiltakozásáról tájékoztatja a Társaság képviselőjét, akivel telefonon beszél, vagy ha az e-mail címén, ahonnan az ajánlatot küldték).

A személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog

Megismerheti a Társaság által kezelt személyes adatait. Tájékoztatást kaphat arról, hogy hogyan gyűjtik ezeket az adatokat, mennyi ideig tárolják az Ön adatait, és ki és milyen mértékben kapja meg az Önre vonatkozó adatokat. A hozzáférési jogát azonban jogi aktusok korlátozhatják.

A személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Ön kérheti, hogy a Társaság javítsa ki az Önnel kapcsolatban feldolgozott személyes adatokat, ha azok helytelenek, pontatlanok vagy hiányosak.

Tiltakozási jog

Bizonyos körülmények között joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, beleértve azt az esetet is, amikor személyes adatainak feldolgozása jogos érdeken alapul. Önnek joga van tiltakozni az ellen is, hogy személyes adatait direkt marketing célokra használjuk (csak akkor és csak akkor, ha az adatokat ilyen célokra dolgozzuk fel).

A személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog

Ha úgy véli, hogy a Társaság által feldolgozott személyes adatai helytelenek, vagy Ön nem járult hozzá az adatok felhasználásához, kérheti, hogy a Társaság korlátozza az Ön adatainak felhasználását kizárólag a tárolásra. A felhasználás csak addig korlátozódik a tárolásra, amíg az adatok helyesek, vagy a Társaság jogos érdekei meghaladják az Ön érdekeit.

A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog.

Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása jogellenes, Ön nem járul hozzá személyes adatainak ilyen jellegű feldolgozásához, vagy egyéb jogi okok állnak fenn, akkor joga van kérni az adatok törlését a jogszabályokban előírt korlátozásoknak megfelelően.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, általánosan használt és számítógéppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra, hogy kérje ezen adatok más adatkezelőnek történő továbbítását a jogszabályokban meghatározott eljárásnak megfelelően.

Panaszhoz való jog

Önnek joga van továbbá panaszt tenni az állami adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása a jogszabályok követelményeinek megsértésével történik. Kérjük azonban, hogy először mindig vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen Adatvédelmi szabályzatban felsorolt elérhetőségeinken.

Az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó eljárás

Ha további kérdései vannak, vagy élni kíván a Személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos és az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott jogaival, akkor a jelen Adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken (e-mailben, postai úton (a megadott címen), vagy a Társaság tényleges irodájában, amelynek címe az Adatvédelmi szabályzat alján található) kell kapcsolatba lépnie velünk.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogok gyakorlására irányuló kérelmek benyújtásakor Önnek igazolnia kell személyazonosságát (például elektronikus úton történő kérelem benyújtásakor elektronikus aláírással kell aláírnia a kérelmet, ha pedig fizikailag keresi fel a Társaságot/postai úton küld kérést, akkor a személyazonosságát igazoló dokumentumot vagy annak másolatát kell benyújtania, amelyet a jogszabályokban meghatározott eljárásnak megfelelően hitelesítettek).

Csak olyan, az Érintett jogainak gyakorlására irányuló kérelmeket fogadunk el, amelyeket az állami nyelven (litvánul), összefüggően és érthetően, olvasható betűkkel töltenek ki/küldenek be, a kérelem nem tartalmaz sértő vagy tiszteletlen megfogalmazásokat, világosan és konkrétan jelzi, hogy mely jog(ok) gyakorlására irányul(nak), és bemutatja a jog gyakorlásával kapcsolatos körülményeket.

Az érintett jogának (jogainak) gyakorlására irányuló kérelmet megalapozatlannak tekintjük, és megtagadhatjuk annak végrehajtását abban az esetben, ha a kérelem nem határozza meg, hogy mely jog(ok) gyakorlására irányul, valamint ha nem tartalmazza az Adatvédelmi szabályzat vagy a GDPR által előírt egyéb szükséges információkat. Akkor is megtagadhatjuk kérésének teljesítését, ha nem kezeljük az Ön személyes adatait, ha a kéréssel együtt nem nyújtják be az Ön (vagy képviselője) azonosítására alkalmas dokumentumokat, ha a kérelmet benyújtó személy nem rendelkezik megfelelő felhatalmazással vagy nem jogosult a kérelem benyújtására (nem nyújtották be a meghatalmazást vagy az Ön képviseletére jogosító egyéb dokumentumot), vagy ha jogi aktusok nem biztosítják a kérelem teljesítésének lehetőségét.

Felhívjuk figyelmét, hogy abban az esetben, ha Ön az általa benyújtott kérelem alapján visszaél a jogával, jogosultak vagyunk kártérítést követelni a kérelem teljesítéséért.

A személyes adatok érintettjeként Önt megillető jogok gyakorlásával kapcsolatos valamennyi kérésére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül válaszolunk. Ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható az Ön előzetes értesítésével.

INFORMÁCIÓVÉDELEM

Ésszerű technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a birtokunkban lévő információkat (beleértve a személyes adatokat is) a véletlen vagy jogellenes megsemmisülés, elvesztés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal vagy jogosulatlan hozzáférés ellen.

HARMADIK FELEK

A Társaság nem ellenőrzi a harmadik felek által alkalmazott adatvédelmi irányelveket és/vagy egyéb szabályokat. Ön kizárólag saját belátása és kockázata szerint felel és vállalja, hogy betartja ezeket az előírásokat azokban az esetekben, amikor azok Önre vonatkoznak (például, amikor a Weboldal nem a Társaság által ellenőrzött weboldalakra mutató linkeket tartalmaz). A Társaság nem felelős más weboldalak adatvédelmi politikájáért vagy egyéb tartalmáért, ha a Weboldal vagy egyéb funkciók más weboldalakra mutató linkeket tartalmaznak, vagy ha azok a Weboldalra mutató linkeket tartalmaznak. Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal vagy bármely más funkció linkjére, logójára vagy bármely más elemére kattintva, illetve a Weboldalon elérhető szolgáltatások vagy bármely más funkció igénybevételével Ön a Weboldalon vagy más funkciókon kívülre kerülhet.

AZ ADATVÉDELMI POLITIKA MÓDOSÍTÁSAI

A Társaság fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint módosítsa (beleértve a jelen Adatvédelmi szabályzatot vagy annak bármely részét és az azzal kapcsolatos bármely információt).

A frissített Adatvédelmi szabályzatot közzétesszük a Weboldalon, és az a közzétételének napjától lép hatályba (az Adatvédelmi szabályzat alján található “Hatályos-tól” hivatkozás jelzi, hogy mikor frissítették utoljára az Adatvédelmi szabályzatot).

Javasoljuk, hogy ellenőrizze az Adatvédelmi szabályzatot és annak frissítéseit, amikor meglátogatja a Weboldalt vagy más funkciókat, és győződjön meg arról, hogy az Adatvédelmi szabályzat aktuális verziójával elégedett. Ha Ön a Weboldalt vagy más funkciókat a frissített Adatvédelmi szabályzat közzététele után használja, akkor Ön elfogadja a jelenleg érvényes Adatvédelmi szabályzatot.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

A jelen Adatvédelmi szabályzatra a Litván Köztársaság joga az irányadó.

A jelen adatvédelmi szabályzat végrehajtásával kapcsolatos nézeteltéréseket tárgyalások útján kell rendezni. Amennyiben nem sikerül megállapodásra jutni, a nézeteltéréseket a Litván Köztársaság jogszabályaiban meghatározott eljárásnak megfelelően kell rendezni.

Ha bármilyen kérdése, igénye van, vagy segítségünkre van szüksége az Adatvédelmi szabályzat értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban, valamint ha Ön személyes adatok érintettjeként gyakorolni kívánja az Önt megillető jogokat, kérjük, lépjen kapcsolatba a Társasággal az alábbi elérhetőségeken:

E-mai cím: info@frontu.com

Tel. Szám: +370 676 10015

Cím: Aronijų g. 20-2, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k, Litván Köztársaság.

Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatos és írásban benyújtott valamennyi megkeresésére haladéktalanul válaszoljunk (az Ön, mint Személyes Adatalany által birtokolt jogok gyakorlásával kapcsolatos minden kérésére legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül válaszolunk, kivéve a jogszabályokban vagy a jelen Szabályzatban meghatározott eseteket).

Hatályos 2023. május 24-től.