Politica de confidențialitate

DISPOZIȚII GENERALE

Data Controller Frontu, UAB, legal entity registration number 304891896, registered office address: Aronijų g. 20-2, Kaunas region municipality, Užliedžiai subdistrict, Giraitė village, Republic of Lithuania, respects the privacy of visitors of the Website, the Company’s customers, partners/suppliers and/or their representatives and other persons who either provide Personal Data to the Company or the Company receives Personal Data having a legitimate basis for receiving and process such data, including also from the third parties (hereinafter referred to as “you” or “your“).

Prezenta Politică de confidențialitate descrie principiile de colectare, utilizare sau altă prelucrare a informațiilor aplicate pe site-ul web administrat de noi, precum și alte informații despre datele cu caracter personal prelucrate de Companie în cadrul activităților sale, politicile și principiile aplicate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal. Vă rugăm să rețineți că informații suplimentare și/sau mai detaliate despre modul în care prelucrăm datele dvs. personale pot fi incluse în contracte și alte informații și documente furnizate de Companie (de exemplu, formulare de consimțământ).

Prin utilizarea Site-ului și/sau prin furnizarea de date cu caracter personal (cu excepția cazului în care suntem obligați să obținem consimțământul dvs. expres în conformitate cu legislația aplicabilă), sunteți de acord ca datele cu caracter personal pe care le furnizați Companiei să fie prelucrate în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazurile indicate pe site sau în alte cazuri solicitate de Societate este de obicei voluntară, dar este necesară pentru a putea, de exemplu, să răspundem la solicitările dumneavoastră, să vă oferim condiții pentru a încerca serviciile noastre, să realizăm tranzacții încheiate cu dumneavoastră sau cu persoana pe care o reprezentați etc.

Operatorul de date are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal în alte cazuri și în alte scopuri care nu sunt discutate în prezenta Politică de confidențialitate, dar în orice caz, veți fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu procedura stabilită prin lege.

Sunteți rugat să vă informați reprezentanții actuali sau viitori (persoanele care vă reprezintă în relațiile cu noi, dacă sunteți, de exemplu, clientul sau furnizorul nostru), precum și orice alte persoane pentru care aceste informații pot fi relevante, deoarece ne furnizați datele lor personale.

CONCEPTE

Termenii și expresiile cu majuscule utilizate în Politica de confidențialitate au următoarele semnificații:

 • Date cu caracter personal înseamnă orice informații despre dvs. în calitate de persoană fizică identificată sau identificabilă (Persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană a cărei identitate poate fi determinată direct (printr-un identificator, cum ar fi numele și prenumele, un identificator de internet) sau indirect (prin una sau mai multe caracteristici ale identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice);
 • GDPR înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 • Data Controller or the Company or we, or us, or our means Frontu, UAB, legal entity registration number 304891896, registered office address: Aronijų g. 20-2, Kaunas region municipality, Užliedžiai subdistrict, Giraitė village, Republic of Lithuania;
 • Dumneavoastră sau înseamnă orice persoană, inclusiv cea care vizitează site-ul web și utilizează funcționalitățile acestuia (de exemplu, trimite o cerere de informații) sau este un client, partener/furnizor al Companiei și/sau reprezentantul acestora, și care fie furnizează date cu caracter personal Companiei, fie Compania primește date cu caracter personal având un temei legitim pentru a primi și prelucra astfel de date, inclusiv de la terțe părți;
 • Politica de confidențialitate înseamnă principiile, regulile și cerințele prezentate de Companie, care determină procedura de colectare, stocare, utilizare și alte prelucrări ale informațiilor legate de utilizarea site-ului web și a funcționalităților sale, precum și prelucrate în cadrul altor activități ale Companiei, inclusiv datele cu caracter personal, precum și alte dispoziții relevante;
 • Cookie-urile înseamnă fișiere de mici dimensiuni trimise către browserul dvs. și stocate pe computerul, telefonul sau alt dispozitiv pe care îl utilizați pentru a vă conecta la site-ul web, precum și alte tehnologii, inclusiv pixeli;
 • Marketingul direct înseamnă activități care vizează oferirea de bunuri sau servicii persoanelor fizice prin poștă, telefon sau alte mijloace directe și/sau solicitarea opiniei acestora cu privire la bunurile sau serviciile oferite;
 • Site web înseamnă o pagină web accesibilă de la adresa web https://frontu.com/, care este administrată de către Societate.

ACCESUL LA SITE-UL WEB

De fiecare dată când vizitați site-ul web, serverele site-ului web salvează temporar informații despre dispozitivul de conectare în fișierul de conectare. În timpul acestei proceduri, indiferent de acțiunile dvs., următoarele date sunt colectate automat și stocate până la ștergerea automată și/sau manuală, și anume data și ora de conectare, informații despre browserul pe care îl utilizați și versiunea acestuia, tipul de dispozitiv, precum și alte date tehnice. Aceste informații sunt colectate și prelucrate pentru a vă permite să utilizați site-ul nostru, pentru a garanta securitatea și stabilitatea permanentă a sistemului, pentru a permite administrarea tehnică a infrastructurii de rețea și în scopuri statistice interne.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, SURSA DATELOR, CATEGORIILE DE ENTITĂȚI, ALTE INFORMAȚII LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Pentru a asigura transparența și prelucrarea responsabilă a datelor cu caracter personal, vă informăm că societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri și în următoarele condiții:

Gestionarea resurselor materiale și financiare disponibile

Pentru a asigura funcționarea noastră independentă și pentru a gestiona resursele financiare și materiale disponibile, inclusiv gestionarea conturilor Societății, emiterea facturilor către clienți, contabilizarea facturilor primite, prelucrăm datele cu caracter personal ale clienților sau partenerilor/furnizorilor și ale reprezentanților/angajaților acestora.

Date cu caracter personal prelucratenumele, prenumele, adresa, detalii despre activitatea individuală, numărul de înregistrare în scopuri de TVA (dacă este cazul), informații despre sumele de primit/plătit, iar în cazul în care clientul/furnizorul/partenerul (persoană fizică sau juridică) este reprezentat de un reprezentant/angajat – numele, prenumele, adresa de e-mail și/sau numărul de telefon, funcția.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personalDatele cu caracter personal ale clientului sau ale furnizorului/partenerului sunt prelucrate în vederea executării contractului la care clientul sau furnizorul/partenerul este parte, precum și pentru a respecta obligația legală de a asigura buna gestionare a contabilității, care este aplicabilă Societății, iar în cazul prelucrării datelor cu caracter personal ale reprezentantului/angajatului clientului sau furnizorului/partenerului Societății, interesul legitim al Societății este de a executa obligațiile contractuale cu clientul sau furnizorul/partenerul și de a lua legătura cu reprezentantul/angajatul în scopuri contabile.
Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal10 (zece) ani de la tranzacția contabilă relevantă, iar în cazul prelucrării datelor cu caracter personal ale reprezentantului/angajatului clientului sau furnizorului/partenerului Societății – 10 (zece) ani de la executarea corespunzătoare a contractului.
Sursa datelor cu caracter personalDatele cu caracter personal ale clientului sau furnizorului/partenerului sunt primite de la persoana vizată, iar în cazul prelucrării datelor cu caracter personal ale reprezentantului/angajat al clientului sau furnizorului/partenerului Companiei, acestea pot fi primite de la angajatorul reprezentantului sau de la orice altă persoană reprezentată (clientul, partenerul/furnizor al Companiei).

Încheierea și executarea contractelor

Pentru a încheia și a executa în mod corespunzător contractele pe care le-am încheiat cu clienții, partenerii/furnizorii noștri, inclusiv pentru a ține evidența tranzacțiilor încheiate, pentru a controla executarea și plățile acestora, pentru a colecta datorii, putem prelucra datele cu caracter personal ale clienților sau partenerilor/furnizorilor și ale reprezentanților/angajaților acestora.

Date cu caracter personal prelucrateNumele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail ale clientului sau furnizorului/partenerului, sumele, data și baza de apariție a datoriei/plăților parțiale, data nașterii sau numărul de identificare personală, alte informații legate de îndeplinirea obligațiilor contractuale, iar în cazul în care clientul/furnizorul/partenerul (persoană fizică sau juridică) este reprezentat de un reprezentant/angajat, numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, funcția reprezentantului/angajat.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personalDatele cu caracter personal ale clientului sau ale furnizorului/partenerului sunt prelucrate în vederea executării contractului la care clientul sau furnizorul/partenerul este parte, iar în cazul prelucrării datelor cu caracter personal ale reprezentantului/angajat al clientului sau furnizorului/partenerului Societății, interesul legitim al Societății este acela de a identifica reprezentantul și de a executa obligațiile contractuale cu clientul sau furnizorul/partenerul.
Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal10 (zece) ani de la încetarea utilizării serviciului (ștergerea contului și/sau expirarea termenului de valabilitate a contractului).
Sursa datelor cu caracter personalDatele cu caracter personal ale clientului sau furnizorului/partenerului sunt primite de la persoana vizată, iar în cazul prelucrării datelor cu caracter personal ale reprezentantului/angajat al clientului sau furnizorului/partenerului Companiei, acestea pot fi primite de la angajatorul reprezentantului sau de la orice altă persoană reprezentată (clientul, partenerul/furnizor al Companiei).

Administrarea, inclusiv furnizarea de răspunsuri la solicitări (inclusiv solicitările de a deveni partenerul nostru), cereri (inclusiv solicitările de a testa serviciile noastre (Demo)) sau reclamații făcute prin intermediul datelor de contact ale Companiei (inclusiv e-mail) sau al funcționalităților disponibile pe site-ul web

Pentru a vă permite să încheiați contracte cu Societatea și pentru a vă permite să vă trimiteți întrebările, cererile sau reclamațiile prin intermediul mijloacelor disponibile pe Site (de exemplu, formularele de anchetă/detalii de contact/devenire partener) și detaliile de contact ale Societății (de exemplu, adresa de e-mail specificată pe Site sau în prezenta Politică de confidențialitate), precum și pentru a vă putea oferi răspunsuri la întrebările, cererile sau reclamațiile dumneavoastră, putem prelucra datele dumneavoastră personale în calitate de persoană care a trimis o anchetă/cerere/reclamă/reclamație.

Date cu caracter personal prelucrateÎn funcție de tipul de comunicare, pot fi prelucrate următoarele date: adresa de e-mail, numărul de telefon (dacă și când este furnizat), compania, partea reprezentată, numărul de tehnicieni, numele și prenumele (dacă este furnizat), conținutul subiectului/mesajului, precum și orice alte date cu caracter personal furnizate în cadrul cererii, solicitării, reclamației și în timpul oricărei comunicări ulterioare.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personalDatele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului dat de persoana vizată, care poate fi exprimat atunci când trimite o anchetă, o cerere sau o reclamație relevantă către companie.
Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal1 (un) an de la data depunerii cererii de informații, a solicitării sau a reclamațiilor relevante (în cazul în care nu s-a încheiat un contract). În cazul în care se încheie un contract, datele cu caracter personal sunt stocate pentru perioada de timp și în conformitate cu procedura stabilită în secțiunea Încheierea și executarea contractelor din prezenta politică de confidențialitate.
Sursa datelor cu caracter personalDatele cu caracter personal sunt primite de la persoana vizată.

Marketingul direct și promovarea produselor, soluțiilor etc. ale companiei.

În cazurile în care primim consimțământul dvs. separat pentru marketing direct sau avem un alt temei juridic, putem prelucra datele dvs. personale pentru a vă oferi bunuri sau servicii ale companiei (produse, instrumente) și/sau pentru a vă cere opinia cu privire la bunurile sau serviciile oferite.

Consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct este obținut în prealabil, adică înainte de începerea prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct.

Vi se oferă posibilitatea de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct și/sau de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop.

Date cu caracter personal prelucrateNumele, prenumele, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail, date despre compania reprezentată, alte date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în cursul comunicării.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personalDatele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului dat de persoana vizată.
Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal3 (trei) ani de la data primirii consimțământului sau orice alt termen specificat în consimțământul dat de persoana vizată.
Sursa datelor cu caracter personalDatele cu caracter personal sunt primite de la persoana vizată.

Dreptul de a obiecta

Vi se oferă posibilitatea de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct și/sau de a vă retrage consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop (retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal pe bază de consimțământ efectuate de noi înainte de retragerea consimțământului). Renunțarea sau obiecția dumneavoastră nu vă va împiedica să utilizați serviciile furnizate de Societate, dar Societatea nu vă va mai putea furniza oferte, informații utile etc.

Vă puteți retrage consimțământul sau vă puteți exercita dreptul de opoziție prin informarea reprezentantului specific al Societății cu care comunicați telefonic, prin utilizarea funcționalităților prevăzute în mesajele de e-mail, care vă permit să renunțați la notificări, precum și prin contactarea Societății la adresa de e-mail specificată mai jos în prezenta politică de confidențialitate.

COOKIES

Dispoziții generale privind modulele cookie și utilizarea acestora pe site-ul web

Utilizăm cookie-uri pe site-ul web pentru a asigura funcționarea corectă a site-ului web, utilizarea fără probleme a site-ului web, precum și pentru statistici privind traficul pe site-ul web, îmbunătățirea experienței utilizatorului și pentru alte scopuri enumerate mai jos.

Cookie-urile pot fi cookie-uri de sesiune, care sunt utilizate doar în timp ce navigați pe internet și sunt șterse automat atunci când închideți browserul, cookie-uri persistente, adică cele care sunt stocate pe dispozitivul dvs. terminal (computer, tabletă, smartphone etc.) până la expirarea perioadei de utilizare a cookie-ului sau până când renunțați la cookie folosind una dintre metodele descrise în prezenta politică de confidențialitate, sau cookie-uri ale terților, adică cele care sunt utilizate de o persoană care nu este administratorul site-ului web.

Atunci când vizitați site-ul web, este afișat un mesaj pop-up cu un link către prezenta politică de confidențialitate, care vă informează cu privire la utilizarea modulelor cookie pe site-ul web. Prin efectuarea selecțiilor corespunzătoare în mesajul pop-up, vă exprimați consimțământul pentru ca societatea să stocheze pe dispozitivul dumneavoastră terminal (computer, tabletă, smartphone etc.) cookie-urile selectate relevante (în funcție de tipul acestora), care sunt descrise mai detaliat mai jos în prezenta politică de confidențialitate. Aveți dreptul de a alege și de a consimți la utilizarea tuturor sau a anumitor tipuri de module cookie.

Indiferent de alegerea dvs., adică dacă continuați să navigați pe site-ul web, cookie-urile strict necesare (esențiale) vor fi înregistrate în orice caz.

Vă rugăm să rețineți că modulele cookie pot fi utilizate și de partenerii Companiei sau de alte părți terțe, care nu se află sub controlul administratorului site-ului web. Societatea nu poate fi și nu este responsabilă pentru acțiunile acestor persoane. Dacă suspectați că partenerii Societății sau alte părți terțe care nu se află sub controlul administratorului site-ului web utilizează module cookie fără consimțământul dumneavoastră, trebuie să contactați partenerul respectiv sau altă parte terță.

Refuzul cookie-urilor

Dacă nu doriți sau nu sunteți de acord cu stocarea modulelor cookie pe computerul dumneavoastră sau pe alt dispozitiv terminal, puteți refuza să luați măsurile corespunzătoare pentru a vă exprima consimțământul și puteți oricând să renunțați la modulele cookie relevante sau la toate modulele cookie utilizând instrucțiunile de mai jos.

Puteți dezinstala modulele cookie în următoarele moduri:

 • puteți renunța sau retrage în orice moment la consimțământul dumneavoastră expres pentru utilizarea cookie-urilor relevante sau a tuturor cookie-urilor [here].
 • – din browserul dvs., puteți vizualiza modulele cookie deja instalate pe computerul dvs. și le puteți șterge una câte una sau toate odată. Pașii care trebuie urmați variază (puteți găsi instrucțiuni privind modulele cookie pentru cele mai populare browsere făcând clic pe numele browserului Opera, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer), prin urmare, acțiunile specifice care trebuie efectuate trebuie determinate ținând cont de browserul pe care îl utilizați;
 • în plus, vă puteți seta browserul de internet să blocheze cookie-urile sau să primiți un avertisment cu privire la instalarea oricărui cookie. Pașii care trebuie urmați sunt diferiți pentru fiecare browser, prin urmare, acțiunile specifice care trebuie întreprinse trebuie stabilite ținând cont de browserul pe care îl utilizați.

Tipuri și lista de module cookie utilizate pe site-ul web[3] [4]

Tipurile de module cookie pe care le folosim pe site-ul web sunt enumerate în tabelul de mai jos. Vom utiliza toate modulele cookie, cu excepția celor strict necesare, numai după obținerea consimțământului dumneavoastră separat.

Cookie-uri strict necesare (acestea sunt necesare pentru ca vizitatorul site-ului web să poată utiliza posibilitățile oferite de site-ul web și să fie identificat și sunt necesare pentru a asigura funcționarea site-ului web și a serviciilor electronice. Aceste cookie-uri sunt întotdeauna active și nu necesită consimțământ).

NumeScop și date utilizateDurataUtilizator
_hjIncludedInPageviewSampleAcest modul cookie este utilizat pentru a permite Hotjar să știe dacă acest vizitator este inclus în eșantionul de date definit de limita de vizualizare a paginilor de pe site-ul web.2 minutefrontu.com
_cf_bmAcest modul cookie este utilizat pentru a face distincția între oameni și roboți. Acest lucru este util pentru ca site-ul web să furnizeze rapoarte corecte privind utilizarea sa.30 de minutepipedrive.com
_hjFirstSeenCookie-ul este setat astfel încât Hotjar să poată determina începutul vizitei utilizatorului pe site-ul web și să poată număra timpul total al sesiunii. Acesta nu conține nicio informație de identificare.30 de minutefrontu.com
_hjAbsoluteSessionInProgressCookie-ul este setat astfel încât Hotjar să poată determina începutul vizitei utilizatorului pe site-ul web și să poată număra timpul total al sesiunii. Acesta nu conține nicio informație de identificare.30 de minutefrontu.com
_hjIncludedInSessionSampleAcest modul cookie este setat pentru a permite Hotjar să știe dacă vizitatorul este inclus în eșantionul de date definit de limita zilnică de sesiune a site-ului web.2 minutefrontu.com

Analitice (sunt utilizate pentru monitorizarea, acumularea și analiza datelor statistice (anonime) despre numărul de utilizatori care au vizitat site-ul, originea acestora și utilizarea serviciilor electronice și ajută la îmbunătățirea performanțelor site-ului).

NumeScop și date utilizateDurataUtilizator
Nu, nu.Acest modul cookie este utilizat pentru a distinge utilizatorii unici prin atribuirea unui număr generat aleatoriu ca identificator de client. Este inclusă în fiecare solicitare a paginii site-ului web și este utilizată pentru a calcula datele despre vizitatori, sesiuni și campanii în rapoartele de analiză a site-ului web.2 anifrontu.com
_gidAcest modul cookie este setat de Google Analytics. Acesta stochează și actualizează valoarea unică a fiecărei pagini vizitate și este utilizat pentru a număra și urmări vizualizările de pagini.1 zifrontu.com
_gat_UA-2873316-12Acesta este un modul cookie de tip model setat de Google Analytics care conține un număr unic de identificare a contului sau a site-ului web la care este asociat în elementul de model nume. Aceasta este o variantă a modulului cookie _gat, care este utilizat pentru a limita cantitatea de date înregistrate de Google pe site-urile cu trafic ridicat.1 minutfrontu.com
_ga_35WLHLEDWSAcest modul cookie este utilizat de Google Analytics pentru a salva starea sesiunii.2 anifrontu.com

Publicitate (acestea sunt folosite pentru a colecta informații despre modul în care utilizatorii care vizitează site-ul web utilizează site-ul web, pentru a prezenta oferte (reclame) care să răspundă cel mai bine nevoilor utilizatorilor)

NumeScop și date utilizateDurata
Utilizator
Utilizator
IDEAcest modul cookie este setat de Doubleclick și furnizează informații despre modul în care utilizatorul final utilizează site-ul web și despre orice publicitate pe care utilizatorul final ar fi putut să o vadă înainte de a vizita site-ul web respectiv.1 an.doubleclick.net
test_cookieAcest modul cookie este setat de DoubleClick (deținut de Google) pentru a determina dacă browserul vizitatorului site-ului web acceptă modulele cookie.15 minute.doubleclick.net
Nu, nu.Cookie-ul Leadfeeder colectează date comportamentale ale tuturor vizitatorilor site-ului web. Aceasta include paginile vizualizate, sursa vizitatorului și timpul petrecut pe site.2 anifrontu.com

O modalitate alternativă de a dezactiva Google Analytics este instalarea unui mic plugin oferit de Google, pe care îl puteți găsi aici. Pentru mai multe informații despre Google Analytics, faceți clic aici.

STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Compania va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura specificată în prezenta politică de confidențialitate de mai sus.

Vă rugăm să rețineți că, în anumite cazuri, o perioadă mai lungă de stocare a datelor cu caracter personal sau dreptul nostru de a stoca datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă poate fi determinată de acte juridice, de exemplu, în cazurile în care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a respecta cerințele actelor juridice aplicabile Societății, care necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, sau atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a afirma, executa sau apăra pretenții legale.

În acest caz, putem prelucra datele dvs. personale pentru o perioadă mai lungă de timp, dar numai atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care prelucrăm datele personale. Aceste date cu caracter personal vor fi distruse imediat ce nu mai sunt necesare.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal numai dacă există un temei legal (de exemplu, atunci când acest lucru este impus de acte juridice sau de un contract încheiat cu dumneavoastră sau când avem consimțământul dumneavoastră separat) și în conformitate cu cerințele actelor juridice aplicabile.

În plus față de cazurile deja menționate în prezenta Politică de confidențialitate, vă informăm că vă putem furniza datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • furnizorilor de servicii care acționează în calitate de procesatori de date cu caracter personal ai Societății și care furnizează Societății servicii legate de IT, de asistență și întreținere a site-ului web, de întreținere a aplicațiilor utilizate de Societate, de furnizare și întreținere a serverelor, etc;
 • la o societate care furnizează servicii de contabilitate;
 • în cazurile prevăzute în actele juridice, autorităților de aplicare a legii și de supraveghere, precum și altor instituții de stat și municipale, în conformitate cu cerințele actelor juridice, inclusiv Inspectoratului Fiscal de Stat;
 • executorilor judecătorești, instanțelor, altor autorități implicate în soluționarea litigiilor;
 • către alte părți terțe atunci când trimiteți o cerere corespunzătoare de furnizare a datelor dvs. personale sau către părți terțe despre care sunteți în mod clar informat în orice alt mod și/sau se obține consimțământul dvs. și se convine asupra furnizării de informații atunci când utilizați un anumit serviciu;
 • societăților care furnizează servicii de audit și servicii conexe societății, furnizorilor de servicii de consultanță juridică și financiară;
 • către alte entități comerciale, în cazul unei fuziuni a Societății cu o altă entitate juridică sau al unei achiziții a Societății de către o altă entitate juridică, inclusiv către persoanele care efectuează verificări juridice.

TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA SEE

În cazurile în care Societatea transferă datele cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (de exemplu, prin utilizarea unui procesator de date relevant), Societatea asigură protecția adecvată a datelor cu caracter personal și conformitatea unui astfel de transfer cu cerințele GDPR. În acest caz, Societatea transferă datele cu caracter personal către țări cu privire la care Comisia Europeană a adoptat o decizie de adecvare sau asigură și implementează un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal prin termeni și condiții contractuale standard, alte documente sau măsuri în conformitate cu GDPR.

DREPTURILE PE CARE LE AVEȚI ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATE DE DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI PUNEREA ÎN APLICARE A ACESTOR DREPTURI

În calitate de persoană vizată de date cu caracter personal, aveți toate drepturile prevăzute în actele juridice aplicabile, inclusiv următoarele drepturi:

Dreptul de a retrage consimțământul

În cazul în care ne-ați acordat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, îl puteți retrage în orice moment (retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării pe bază de consimțământ a datelor cu caracter personal efectuate înainte de retragerea consimțământului), contactându-ne la datele de contact indicate în prezenta Politică de confidențialitate sau utilizând alte funcționalități puse la dispoziție de Societate (de exemplu, informând despre obiecția dumneavoastră reprezentantul Societății cu care vorbiți la telefon sau informând prin e-mailul de la care a fost trimisă oferta).

Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră personale

Vă puteți familiariza cu datele dumneavoastră personale, care sunt prelucrate de către Companie. Puteți primi informații cu privire la modul în care sunt colectate aceste date, cât timp sunt stocate datele dumneavoastră și cine și în ce măsură primește date despre dumneavoastră. Cu toate acestea, dreptul dvs. de acces poate fi limitat prin acte juridice.

Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal

Puteți solicita Companiei să corecteze datele cu caracter personal prelucrate în ceea ce vă privește, în cazul în care acestea sunt incorecte, inexacte sau incomplete.

Dreptul de opoziție

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe baza unui interes legitim. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune utilizării datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct (numai atunci și dacă prelucrăm datele în aceste scopuri).

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

În cazul în care considerați că datele dvs. personale prelucrate de către Societate sunt incorecte sau că nu v-ați dat consimțământul pentru utilizarea datelor, puteți solicita ca Societatea să limiteze utilizarea datelor dvs. doar la stocare. Utilizarea se va limita la stocarea datelor doar până când datele sunt corecte sau până când interesele legitime ale societății prevalează asupra intereselor dumneavoastră.

Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal.

În cazul în care datele dvs. personale sunt prelucrate ilegal, nu sunteți de acord cu o astfel de prelucrare a datelor dvs. personale sau există alte motive legale, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor în conformitate cu restricțiile prevăzute de legislație.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc, pe care le-ați furnizat Societății, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit pe calculator, precum și dreptul de a solicita transferul acestor date către un alt operator de date, în conformitate cu procedura stabilită în actele juridice.

Dreptul de a depune o plângere

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de stat pentru protecția datelor dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc este efectuată cu încălcarea cerințelor actelor juridice. Cu toate acestea, vă rugăm întotdeauna să ne contactați mai întâi folosind detaliile de contact enumerate în prezenta Politică de confidențialitate.

Procedura de exercitare a drepturilor persoanei vizate

Dacă aveți întrebări suplimentare sau doriți să vă exercitați drepturile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și specificate în Politica de confidențialitate, trebuie să ne contactați prin intermediul datelor de contact specificate în prezenta Politică de confidențialitate (prin e-mail, prin poștă (folosind adresa specificată) sau prin prezentarea fizică la sediul actual al Companiei, a cărui adresă este indicată în partea de jos a Politicii de confidențialitate).

Atunci când depuneți cereri pentru exercitarea drepturilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, va trebui să vă confirmați identitatea (de exemplu, atunci când depuneți o cerere prin mijloace electronice, trebuie să o semnați cu o semnătură electronică, iar atunci când contactați Compania prin venirea fizică/trimiterea unei cereri prin poștă, va trebui să furnizați un document care să confirme identitatea dvs. personală sau o copie a unui astfel de document certificată în conformitate cu procedura stabilită în actele juridice).

Vom accepta numai acele cereri de exercitare a drepturilor persoanei vizate care vor fi completate/trimise în limba de stat (lituaniană), care vor fi coerente și inteligibile, cu caractere lizibile, cererea nu va conține formulări jignitoare sau lipsite de respect, va indica în mod clar și specific care este/vor fi exercitat(e) dreptul (drepturile) și va prezenta circumstanțele legate de exercitarea dreptului.

Vom considera cererea de exercitare a dreptului (drepturilor) persoanei vizate ca fiind neîntemeiată și putem refuza să o punem în aplicare în cazurile în care nu se specifică ce drept (drepturi) se intenționează a fi exercitat(e), precum și în cazul în care nu conține alte informații necesare cerute de Politica de confidențialitate sau de RGPD. De asemenea, putem refuza să punem în aplicare cererea dumneavoastră dacă nu prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă documentele corespunzătoare pentru identificarea dumneavoastră (sau a reprezentantului dumneavoastră) nu sunt depuse împreună cu cererea, dacă persoana care a depus cererea nu este autorizată în mod corespunzător sau nu are dreptul de a depune cererea (nu a fost depusă împuternicirea sau orice alt document care conferă dreptul de a vă reprezenta) sau dacă actele juridice nu prevăd posibilitatea de a vă satisface cererea.

Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care abuzați de acest drept pe baza cererii depuse de către, avem dreptul de a solicita o compensație pentru punerea în aplicare a cererii.

Vom răspunde la toate solicitările dvs. legate de exercitarea drepturilor pe care le dețineți în calitate de persoană vizată de date cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 1 (una) lună de la data primirii solicitării. Acest termen poate fi prelungit cu încă 2 (două) luni, prin notificare prealabilă.

PROTECȚIA INFORMAȚIILOR

Utilizăm măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le deținem (inclusiv datele cu caracter personal) împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, divulgării sau accesului neautorizat.

TERȚE PĂRȚI

Compania nu controlează politicile de confidențialitate și/sau orice alte reguli aplicate de către terți. Sunteți singurul responsabil, la propria discreție și pe propriul risc, și vă angajați să le respectați în cazurile în care acestea vi se aplică (de exemplu, atunci când site-ul web conține linkuri către site-uri web care nu sunt controlate de Companie). Compania nu este responsabilă pentru politicile de confidențialitate sau pentru orice alt conținut al altor site-uri web atunci când site-ul web sau alte funcționalități conțin linkuri către alte site-uri web sau atunci când acestea conțin linkuri către site-ul web. Vă rugăm să rețineți că, dacă faceți clic pe un link, pe un logo sau pe orice alt element al site-ului web sau pe orice altă funcționalitate, sau dacă utilizați serviciile disponibile pe site-ul web sau pe orice altă funcționalitate, puteți ieși din site-ul web sau din alte funcționalități.

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Compania își rezervă dreptul de a modifica (inclusiv de a schimba, edita, completa, revoca, anula) prezenta Politică de confidențialitate sau orice parte a acesteia și orice informație referitoare la aceasta, la propria discreție.

Politica de confidențialitate actualizată va fi publicată pe site-ul web și va intra în vigoare de la data publicării sale (referința “În vigoare de la” din partea de jos a Politicii de confidențialitate indică data la care Politica de confidențialitate a fost actualizată ultima dată).

Vă recomandăm să verificați Politica de confidențialitate și actualizările acesteia atunci când vizitați site-ul web sau alte funcționalități și să vă asigurați că sunteți mulțumit de versiunea actuală a Politicii de confidențialitate. Dacă utilizați site-ul web sau alte funcționalități după publicarea politicii de confidențialitate actualizate, sunteți de acord cu politica de confidențialitate aplicabilă în prezent.

DISPOZIȚII FINALE ȘI DATE DE CONTACT

Prezenta politică de confidențialitate este guvernată de legislația Republicii Lituania.

Orice dezacord privind punerea în aplicare a prezentei politici de confidențialitate va fi soluționat prin negocieri. În cazul în care nu se ajunge la un acord, dezacordurile se soluționează în conformitate cu procedura prevăzută de legislația Republicii Lituania.

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de asistența noastră în ceea ce privește interpretarea sau aplicarea Politicii de confidențialitate, precum și dacă doriți să vă exercitați drepturile pe care le dețineți în calitate de persoană vizată de date cu caracter personal, vă rugăm să contactați Compania la următoarele detalii de contact:

Adresa de e-mail: info@frontu.com

Tel. Nr.: +370 676 10015

Adresă: Aronijų g. 20-2, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k, Republica Lituania.

Vom depune toate eforturile pentru a răspunde imediat la toate solicitările dvs. legate de prezenta Politică de confidențialitate și transmise în scris (vom răspunde la orice solicitare pe care o aveți în legătură cu exercitarea drepturilor deținute de dvs. în calitate de persoană vizată de date cu caracter personal în termen de cel mult 1 (o) lună de la data primirii solicitării, cu excepția cazurilor specificate în actele juridice sau în prezenta Politică).

În vigoare de la 24/05/2023.