Політика конфіденційності

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Data Controller Frontu, UAB, legal entity registration number 304891896, registered office address: Aronijų g. 20-2, Kaunas region municipality, Užliedžiai subdistrict, Giraitė village, Republic of Lithuania, respects the privacy of visitors of the Website, the Company’s customers, partners/suppliers and/or their representatives and other persons who either provide Personal Data to the Company or the Company receives Personal Data having a legitimate basis for receiving and process such data, including also from the third parties (hereinafter referred to as “you” or “your“).

Ця Політика конфіденційності описує принципи збору, використання або іншої обробки інформації, що застосовуються на Веб-сайті, яким ми керуємо, а також іншу інформацію про Персональні дані, які Компанія обробляє у своїй діяльності, політику та принципи, що застосовуються для забезпечення захисту Персональних даних. Зверніть увагу, що додаткова та/або більш детальна інформація про те, як ми обробляємо ваші Персональні дані, може міститися в договорах та іншій інформації та документах, наданих Компанією (наприклад, формах згоди).

Використовуючи Веб-сайт та/або надаючи нам Персональні дані (за винятком випадків, коли ми зобов’язані отримати вашу явну згоду відповідно до чинного законодавства), ви погоджуєтеся з тим, що Персональні дані, які ви надаєте Компанії, будуть оброблятися відповідно до цієї Політики конфіденційності.

Надання Ваших Персональних даних у випадках, зазначених на Сайті, або в інших випадках, про які просить Компанія, зазвичай є добровільним, але необхідним для того, щоб ми могли, наприклад, відповідати на Ваші запити, забезпечувати умови для випробування наших послуг, здійснювати транзакції, укладені з Вами або особою, яку Ви представляєте, тощо.

Контролер має право обробляти Персональні дані в інших випадках і для інших цілей, не зазначених у цій Політиці конфіденційності, але в будь-якому випадку ви будете проінформовані про обробку ваших Персональних даних у встановленому законодавством порядку.

Ми просимо вас повідомити про це ваших теперішніх або майбутніх представників (осіб, які представляють вас у відносинах з нами, якщо ви, наприклад, є нашим клієнтом або постачальником), а також будь-яких інших осіб, до яких ця інформація може мати відношення, оскільки ви надаєте нам їхні Персональні дані.

КОНЦЕПЦІЇ

Терміни та вирази з великої літери, що використовуються в Політиці конфіденційності, мають наступні значення:

 • Персональні дані означає будь-яку інформацію про вас як ідентифіковану фізичну особу або фізичну особу, яку можна ідентифікувати (Суб’єкт даних); фізична особа, яку можна ідентифікувати, – це особа, чию особу можна визначити безпосередньо (за ідентифікатором, таким як ім’я та прізвище, інтернет-ідентифікатор) або опосередковано (за однією або кількома ознаками фізичної, фізіологічної, генетичної, психічної, економічної, культурної чи соціальної ідентичності цієї фізичної особи);
 • GDPR означає Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільний рух таких даних, який скасовує Директиву 95/46/ЄС;
 • Data Controller or the Company or we, or us, or our means Frontu, UAB, legal entity registration number 304891896, registered office address: Aronijų g. 20-2, Kaunas region municipality, Užliedžiai subdistrict, Giraitė village, Republic of Lithuania;
 • Ти або твій означає будь-яку особу, в тому числі ту, яка відвідує Сайт та використовує його функціональні можливості (наприклад, надсилає запит) або є клієнтом, партнером/постачальником Компанії та/або їх представником, і або надає Персональні дані Компанії, або Компанія отримує Персональні дані, маючи законну підставу для отримання та обробки таких даних, в тому числі від третіх осіб;
 • Політика конфіденційності означає представлені Компанією принципи, правила та вимоги, які визначають порядок збору, зберігання, використання та іншої обробки інформації, пов’язаної з використанням Сайту та його функціональних можливостей, а також оброблюваної в інших видах діяльності Компанії, в тому числі Персональних даних, та інші відповідні положення;
 • Файли cookie – це невеликі файли, що надсилаються вашому браузеру і зберігаються на вашому комп’ютері, телефоні або іншому пристрої, який ви використовуєте для підключення до Веб-сайту, а також інші технології, включаючи пікселі;
 • Прямий маркетинг – це діяльність, спрямована на пропозицію товарів або послуг фізичним особам поштою, телефоном або іншими прямими способами та/або з’ясування їхньої думки щодо запропонованих товарів або послуг;
 • Веб-сайт – веб-сторінка, доступна за веб-адресою https://frontu.com/, яка управляється Компанією.

ДОСТУП ДО ВЕБ-САЙТУ

Кожного разу, коли ви відвідуєте Веб-сайт, сервери Веб-сайту тимчасово зберігають інформацію про пристрій, що підключається, у файлі входу в систему. Під час цієї процедури, незалежно від ваших дій, автоматично збираються і зберігаються до автоматичного та/або ручного видалення наступні дані: дата і час входу в систему, інформація про браузер, який ви використовуєте, і його версію, тип пристрою, а також інші технічні дані. Ця інформація збирається і обробляється для того, щоб ви могли користуватися нашим веб-сайтом, щоб гарантувати постійну безпеку і стабільність системи, щоб забезпечити технічне адміністрування мережевої інфраструктури і для внутрішніх статистичних цілей.

ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ДЖЕРЕЛО ДАНИХ, КАТЕГОРІЇ СУБ’ЄКТІВ, ІНША ІНФОРМАЦІЯ, ПОВ’ЯЗАНА З ОБРОБКОЮ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

З метою забезпечення прозорості та відповідальної обробки персональних даних повідомляємо, що Компанія обробляє ваші персональні дані для наступних цілей та на наступних умовах:

Управління наявними матеріальними та фінансовими ресурсами

Для забезпечення нашого незалежного функціонування та управління наявними фінансовими та матеріальними ресурсами, включаючи управління рахунками Компанії, виставлення рахунків клієнтам, облік вхідних рахунків, ми обробляємо персональні дані клієнтів або партнерів/постачальників та їхніх представників/працівників.

Оброблені персональні даніІм’я, прізвище, адреса замовника або постачальника/партнера, відомості про індивідуальну діяльність, реєстраційний номер платника ПДВ (за наявності), інформація про суми дебіторської/кредиторської заборгованості, а якщо замовника/постачальника/партнера (фізичну або юридичну особу) представляє представник/працівник – ім’я, прізвище, адреса електронної пошти та/або номер телефону, посада представника/працівника.
Правові підстави для обробки персональних данихПерсональні дані клієнта або постачальника/партнера обробляються з метою виконання договору, стороною якого є клієнт або постачальник/партнер, а також з метою дотримання юридичного зобов’язання щодо забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку, яке застосовується до Компанії, а у випадку обробки Персональних даних представника/працівника клієнта або постачальника/партнера Компанії законним інтересом Компанії є виконання договірних зобов’язань з клієнтом або постачальником/партнером та зв’язок з представником/працівником з метою ведення бухгалтерського обліку.
Строк зберігання персональних даних10 (десять) років з моменту здійснення відповідної бухгалтерської операції, а у випадку обробки Персональних даних представника/працівника клієнта Компанії або постачальника/партнера – 10 (десять) років з моменту належного виконання договору.
Джерело персональних данихПерсональні дані клієнта або постачальника/партнера отримуються від Суб’єкта персональних даних, а в разі обробки персональних даних представника/працівника клієнта або постачальника/партнера Компанії, вони можуть бути отримані від роботодавця представника або будь-якої іншої особи, яку він представляє (клієнта, партнера/постачальника Компанії).

Укладання та виконання контрактів

З метою укладення та належного виконання договорів, укладених нами з нашими клієнтами, партнерами/постачальниками, в тому числі для ведення обліку укладених угод, контролю за їх виконанням та оплатою, стягнення заборгованості, ми можемо обробляти Персональні дані клієнтів або партнерів/постачальників та їх представників/працівників.

Оброблені персональні даніПрізвище, ім’я, по батькові замовника або постачальника/партнера, адреса, номер телефону, адреса електронної пошти, суми, дата та підстава виникнення заборгованості/часткових платежів, дата народження або ідентифікаційний номер, інша інформація, пов’язана з виконанням договірних зобов’язань, а у випадку, якщо замовника/постачальника/партнера (фізичну або юридичну особу) представляє представник/працівник, – прізвище, ім’я, по батькові представника/працівника, номер телефону, адреса електронної пошти, посада.
Правові підстави для обробки персональних данихПерсональні дані клієнта або постачальника/партнера обробляються з метою виконання договору, стороною якого є клієнт або постачальник/партнер, а в разі обробки персональних даних представника/працівника клієнта або постачальника/партнера Компанії, законним інтересом Компанії є ідентифікація представника та виконання договірних зобов’язань з клієнтом або постачальником/партнером.
Строк зберігання персональних даних10 (десять) років з моменту закінчення використання сервісу (видалення облікового запису та/або закінчення терміну дії договору).
Джерело персональних данихПерсональні дані клієнта або постачальника/партнера отримуються від Суб’єкта персональних даних, а в разі обробки персональних даних представника/працівника клієнта або постачальника/партнера Компанії, вони можуть бути отримані від роботодавця представника або будь-якої іншої особи, яку він представляє (клієнта, партнера/постачальника Компанії).

Адміністрування, в тому числі надання відповідей на запити (в тому числі запити на отримання статусу нашого партнера), заявки (в тому числі заявки на тестування наших послуг (Демо)) або скарги, зроблені з використанням контактних даних Компанії (в тому числі електронної пошти) або функціональних можливостей, доступних на Веб-сайті.

Для того, щоб ви могли укладати договори з Компанією та для того, щоб ви могли подавати свої запити, звернення або скарги, використовуючи засоби, доступні на Сайті (наприклад, форми для запитів/контактних даних/статусу партнера), та контактні дані Компанії (наприклад, адресу електронної пошти, вказану на Сайті або в цій Політиці конфіденційності), а також для того, щоб ми могли надавати відповіді на ваші запити, звернення або скарги, ми можемо обробляти ваші Персональні дані як особа, яка подала запит/звернення/скаргу.

Оброблені персональні даніЗалежно від типу комунікації можуть оброблятися такі дані: адреса електронної пошти, номер телефону (якщо і коли він був наданий), компанія, сторона, яку представляє, кількість технічного персоналу, ім’я та прізвище (якщо воно було надане), зміст теми/повідомлення, а також будь-які інші Персональні дані, надані у запиті, заяві, скарзі та під час подальшої комунікації.
Правові підстави для обробки персональних данихПерсональні дані обробляються на підставі згоди Суб’єкта персональних даних, яка може бути висловлена шляхом подання відповідного запиту, звернення або скарги до Компанії.
Строк зберігання персональних даних1 (один) рік з дня подання відповідного запиту, вимоги або скарги (коли договір не укладено). У разі укладення договору персональні дані зберігаються протягом строку та в порядку, визначеному в розділі “Укладення та виконання договорів” цієї Політики конфіденційності.
Джерело персональних данихПерсональні дані отримуються від Суб’єкта даних.

Прямий маркетинг та просування продуктів, рішень компанії тощо.

У випадках, коли ми отримуємо вашу окрему згоду на прямий маркетинг або маємо іншу законну підставу, ми можемо обробляти ваші Персональні дані з метою запропонувати вам товари або послуги Компанії (продукти, інструменти) та/або запитати вашу думку про запропоновані товари або послуги.

Ваша згода на обробку персональних даних для цілей прямого маркетингу отримується заздалегідь, тобто до початку обробки персональних даних для цілей прямого маркетингу.

Вам надається можливість заперечити проти обробки персональних даних для цілей прямого маркетингу та/або відкликати свою згоду на обробку персональних даних для цієї мети в будь-який час.

Оброблені персональні даніІм’я, прізвище, номер телефону та/або адреса електронної пошти, дані про компанію, яку ви представляєте, інші Персональні дані, надані вами в процесі спілкування.
Правові підстави для обробки персональних данихПерсональні дані обробляються на підставі згоди, наданої Суб’єктом даних.
Строк зберігання персональних даних3 (три) роки з дати отримання згоди або будь-який інший термін, зазначений у згоді, наданій Суб’єктом даних.
Джерело персональних данихПерсональні дані отримуються від Суб’єкта даних.

Право на заперечення

Вам надається можливість заперечити проти обробки персональних даних для цілей прямого маркетингу та/або відкликати свою згоду на обробку персональних даних з цією метою (відкликання згоди не вплине на законність обробки персональних даних на підставі згоди, здійсненої нами до відкликання згоди). Ваша відмова або заперечення не завадить вам користуватися послугами, що надаються Компанією, але Компанія більше не зможе надавати вам корисні пропозиції, інформацію тощо.

Ви можете відкликати свою згоду або скористатися своїм правом на заперечення, повідомивши про це конкретного представника Компанії, з яким ви спілкуєтеся по телефону, скориставшись функціями, передбаченими в повідомленнях електронної пошти, які дозволяють відмовитися від повідомлень, а також зв’язавшись з Компанією за адресою електронної пошти, вказаною нижче в цій Політиці конфіденційності.

ПЕЧИВО

Загальні положення про файли cookie та їх використання на Сайті

Ми використовуємо файли cookie на Веб-сайті для забезпечення належного функціонування Веб-сайту, безперебійного використання Веб-сайту, а також для статистики відвідуваності Веб-сайту, покращення користувацького досвіду та для інших цілей, перелічених нижче.

Файли cookie можуть бути сесійні файли cookieякі використовуються лише під час перегляду веб-сторінок і автоматично видаляються, коли ви закриваєте браузер, постійні файли cookieтобто ті, що зберігаються на вашому кінцевому пристрої (комп’ютері, планшеті, смартфоні тощо) до закінчення терміну використання файлів cookie або до моменту, коли ви відмовитеся від використання файлів cookie одним із способів, описаних у цій Політиці конфіденційності, або сторонні файли cookieтобто ті, що використовуються особою, яка не є адміністратором Веб-сайту.

Коли ви відвідуєте Веб-сайт, відображається спливаюче повідомлення з посиланням на цю Політику конфіденційності, яке інформує вас про використання файлів cookie на Веб-сайті. Зробивши відповідний вибір у спливаючому повідомленні, ви висловлюєте свою згоду на зберігання Компанією відповідних обраних файлів cookie (відповідно до їх типу), які більш детально описані нижче в цій Політиці конфіденційності, на вашому кінцевому пристрої (комп’ютері, планшеті, смартфоні і т.д.). Ви маєте право вибирати і давати згоду на використання всіх або певних типів файлів cookie.

Незалежно від вашого вибору, тобто якщо ви продовжите перегляд Веб-сайту, строго необхідні (основні) файли cookie будуть записані в будь-якому випадку.

Зверніть увагу, що файли cookie також можуть використовуватися партнерами Компанії або іншими третіми особами, які не перебувають під контролем Адміністратора сайту. Компанія не може і не несе відповідальності за дії таких осіб. Якщо ви підозрюєте, що партнери Компанії або інші треті особи, які не перебувають під контролем Адміністратора сайту, використовують файли cookie без вашої згоди, вам слід зв’язатися з цим партнером або іншою третьою особою.

Відмова від файлів cookie

Якщо ви не бажаєте або не даєте згоду на зберігання файлів cookie на вашому комп’ютері або іншому термінальному пристрої, ви можете відмовитися від відповідних кроків, щоб висловити свою згоду, і ви завжди можете відмовитися від відповідних або всіх файлів cookie, скориставшись наведеними нижче інструкціями.

Ви можете видалити файли cookie наступними способами:

 • ви можете відмовитися або відкликати свою явну згоду на використання відповідних або всіх файлів cookie в будь-який час [here].
 • – У своєму браузері ви можете переглянути вже встановлені на вашому комп’ютері файли cookie і видалити їх по одному або всі одразу. Кроки, які необхідно виконати, відрізняються (ви можете знайти інструкції щодо файлів cookie для найпопулярніших браузерів, натиснувши на назву браузера Opera, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer), тому конкретні дії, які необхідно виконати, слід визначати з урахуванням браузера, яким ви користуєтесь;
 • Крім того, ви можете налаштувати свій інтернет-браузер на блокування файлів cookie або на отримання попередження про встановлення будь-якого файлу cookie. Кроки, які необхідно виконати, відрізняються для кожного браузера, тому конкретні дії, які необхідно виконати, слід визначати з урахуванням браузера, який ви використовуєте.

Типи та перелік файлів cookie, що використовуються на Сайті[3] [4]

Типи файлів cookie, які ми використовуємо на Веб-сайті, перераховані в таблиці нижче. Ми будемо використовувати всі файли cookie, за винятком строго необхідних, тільки після отримання вашої окремої згоди.

Строго необхідні файли cookie (вони необхідні для того, щоб відвідувач Сайту міг користуватися можливостями, пропонованими Сайтом, і щоб його можна було ідентифікувати, а також для забезпечення функціонування Сайту та електронних послуг. Ці файли cookie завжди активні і не вимагають згоди).

Ім’яМета та використані даніТривалістьКористувач
_hjIncludedInPageviewSampleЦей файл cookie використовується для того, щоб повідомити Hotjar, чи входить відвідувач у вибірку даних, визначену лімітом перегляду сторінок веб-сайту.2 хвилиниfrontu.com
_cf_bmЦей файл cookie використовується для розрізнення людей і роботів. Це корисно для того, щоб веб-сайт міг надавати коректні звіти про його використання.30 хвилинpipedrive.com
_hjFirstSeenФайл cookie встановлюється для того, щоб Hotjar міг визначити початок відвідування користувачем веб-сайту і підрахувати загальний час сеансу. Він не містить жодної ідентифікаційної інформації.30 хвилинfrontu.com
_hjAbsoluteSessionInProgressФайл cookie встановлюється для того, щоб Hotjar міг визначити початок відвідування користувачем веб-сайту і підрахувати загальний час сеансу. Він не містить жодної ідентифікаційної інформації.30 хвилинfrontu.com
_hjIncludedInSessionSampleЦей файл cookie встановлюється для того, щоб Hotjar знав, чи входить відвідувач до вибірки даних, визначеної лімітом щоденних сесій веб-сайту.2 хвилиниfrontu.com

Аналітичні (використовуються для моніторингу, накопичення та аналізу статистичних (анонімних) даних про кількість користувачів, які відвідали Сайт, їх походження та використання електронних сервісів, а також сприяють покращенню роботи Сайту)

Ім’яМета та використані даніТривалістьКористувач
Я знаю, що це не так.Цей файл cookie використовується для розпізнавання унікальних користувачів шляхом присвоєння випадково згенерованого числа в якості ідентифікатора клієнта. Він включається до кожного запиту на сторінку веб-сайту і використовується для обчислення даних про відвідувачів, сесії та кампанії у звітах з аналітики веб-сайту.2 рокиfrontu.com
_gidЦей файл cookie встановлюється Google Analytics. Він зберігає та оновлює унікальне значення кожної відвіданої сторінки і використовується для підрахунку та відстеження переглядів сторінок.1 деньfrontu.com
_gat_UA-2873316-12Це шаблонний файл cookie, встановлений Google Analytics, який містить унікальний ідентифікаційний номер облікового запису або веб-сайту, з яким він пов’язаний, в елементі шаблону імені. Це варіант файлу cookie _gat, який використовується для обмеження обсягу даних, які Google записує на сайтах з високим трафіком.1 хвилинаfrontu.com
_ga_35WLHLEDWSЦей файл cookie використовується Google Analytics для збереження стану сесії.2 рокиfrontu.com

Рекламні (використовуються для збору інформації про те, як користувачі, які відвідують Сайт, використовують Сайт, для представлення пропозицій (реклами), які найкращим чином відповідають потребам користувачів)

Ім’яМета та використані даніТривалість
Користувач
Користувач
IDEЦей файл cookie встановлюється Doubleclick і надає інформацію про те, як кінцевий користувач використовує веб-сайт і будь-яку рекламу, яку кінцевий користувач міг бачити перед відвідуванням цього веб-сайту.1 рік.doubleclick.net
test_cookieЦей файл cookie встановлюється DoubleClick (належить Google), щоб визначити, чи підтримує браузер відвідувача сайту файли cookie.15 хвилин.doubleclick.net
_lfaФайл cookie Leadfeeder збирає поведінкові дані всіх відвідувачів сайту. Сюди входять переглянуті сторінки, джерело відвідувача і час, проведений на сайті.2 рокиfrontu.com

Альтернативний спосіб відключити Google Analytics – встановити невеликий плагін, запропонований Google, який можна знайти тут. Щоб дізнатися більше про Google Analytics, натисніть тут.

ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Компанія буде обробляти ваші Персональні дані в обсязі, зазначеному в цій Політиці конфіденційності вище.

Зверніть увагу, що в певних випадках більш тривалий термін зберігання Персональних даних або право зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду може бути визначено правовими актами, наприклад, у випадках, коли обробка Персональних даних необхідна для виконання вимог правових актів, що застосовуються до Компанії, які вимагають обробки Персональних даних, або коли обробка Персональних даних необхідна для пред’явлення, виконання або захисту правових претензій.

У такому випадку ми можемо обробляти ваші персональні дані протягом більш тривалого періоду часу, але тільки до тих пір, поки це необхідно для цілей, для яких ми обробляємо персональні дані. Такі Персональні дані будуть знищені негайно, як тільки вони стануть непотрібними.

РОЗГОЛОШЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ми можемо розкривати ваші Персональні дані лише за наявності законних підстав (наприклад, коли цього вимагають правові акти або укладений з вами договір, або коли ми маємо вашу окрему згоду) та відповідно до вимог чинного законодавства.

На додаток до випадків, вже згаданих у цій Політиці конфіденційності, ми інформуємо вас про те, що ми можемо надавати ваші персональні дані:

 • постачальникам послуг, які виступають в якості обробників персональних даних Компанії та надають Компанії послуги, пов’язані з ІТ, підтримкою та обслуговуванням Веб-сайту, обслуговуванням додатків, що використовуються Компанією, наданням та обслуговуванням серверів тощо;
 • компанії, що надає бухгалтерські послуги;
 • у випадках, передбачених законодавчими актами, до правоохоронних та контролюючих органів, а також до інших державних та комунальних установ відповідно до вимог законодавчих актів, у тому числі до Державної податкової інспекції;
 • до судових виконавців, судів, інших органів, що займаються вирішенням спорів;
 • іншим третім особам, коли ви подаєте відповідний запит на надання ваших Персональних даних, або третім особам, про яких ви чітко повідомлені в інший спосіб та/або отримано вашу згоду та погоджено надання інформації при користуванні певним сервісом;
 • компаніям, що надають аудиторські та супутні послуги Компанії, постачальникам юридичних та фінансових консультаційних послуг;
 • іншим суб’єктам господарювання, у разі злиття Товариства з іншою юридичною особою або поглинання Товариства іншою юридичною особою, в тому числі особам, які здійснюють юридичні перевірки.

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЗА МЕЖІ ЄЕП

У випадках, коли Компанія передає Персональні дані за межі Європейської економічної зони (наприклад, за допомогою відповідного процесора даних), Компанія забезпечує належний захист Персональних даних та відповідність такої передачі вимогам GDPR. У цьому випадку Компанія передає Персональні дані в країни, щодо яких Європейська Комісія прийняла рішення про відповідність, або забезпечує і впроваджує адекватний рівень захисту Персональних даних за допомогою стандартних договірних умов, інших документів або заходів відповідно до GDPR.

ПРАВА, ЯКІ ВИ МАЄТЕ ЯК СУБ’ЄКТИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ЦИХ ПРАВ

Як суб’єкт персональних даних, ви маєте всі права, передбачені чинним законодавством, включаючи наступні права:

Право відкликати згоду

Якщо Ви надали нам згоду на обробку Ваших Персональних даних, Ви можете відкликати її в будь-який момент (відкликання згоди не вплине на законність обробки Персональних даних, здійсненої до відкликання згоди), зв’язавшись з нами за контактними даними, вказаними в цій Політиці конфіденційності, або скориставшись іншими функціональними можливостями, наданими Компанією (наприклад, повідомивши про своє заперечення представника Компанії, з яким Ви розмовляєте по телефону, або повідомивши на електронну пошту, з якої була відправлена оферта).

Право вимагати доступ до своїх персональних даних

Ви можете ознайомитися з вашими персональними даними, які обробляються Компанією. Ви можете отримати інформацію про те, як збираються такі дані, як довго зберігаються ваші дані та хто і в якому обсязі отримує дані про вас. Однак ваше право на доступ може бути обмежене законодавчими актами.

Право вимагати виправлення персональних даних

Ви можете вимагати від Компанії виправити персональні дані, які обробляються стосовно вас, якщо вони є неправильними, неточними або неповними.

Право на заперечення

За певних обставин ви маєте право заперечити проти обробки ваших персональних даних, зокрема, коли ваші персональні дані обробляються на підставі законного інтересу. Ви також маєте право заперечити проти використання нами ваших персональних даних для цілей прямого маркетингу (тільки тоді, коли і якщо ми обробляємо дані для цих цілей).

Право вимагати обмеження обробки персональних даних

Якщо ви вважаєте, що ваші Персональні дані, які обробляються Компанією, є некоректними або ви не давали згоди на використання даних, ви можете вимагати, щоб Компанія обмежила використання ваших даних лише зберіганням. Використання буде обмежено зберіганням лише до тих пір, поки дані не стануть коректними або поки законні інтереси Компанії не переважать ваші інтереси.

Право вимагати видалення персональних даних.

Якщо ваші Персональні дані обробляються незаконно, ви не даєте згоду на таку обробку ваших Персональних даних або існують інші законні підстави, ви маєте право вимагати видалення даних з дотриманням обмежень, передбачених законодавством.

Право на перенесення даних

Ви маєте право на отримання персональних даних, що стосуються вас, які ви надали Компанії, у структурованому, загальноприйнятому та придатному для комп’ютерного зчитування форматі, а також право вимагати передачу таких даних іншому контролеру даних у порядку, встановленому законодавчими актами.

Право на подання скарги

Ви також маєте право подати скаргу до Державного органу з питань захисту персональних даних, якщо вважаєте, що обробка персональних даних, які вас стосуються, здійснюється з порушенням вимог нормативно-правових актів. Однак ми завжди просимо вас спочатку зв’язатися з нами, використовуючи контактні дані, вказані в цій Політиці конфіденційності.

Порядок реалізації прав суб’єкта персональних даних

Якщо у Вас виникли додаткові питання або Ви бажаєте скористатися своїми правами, пов’язаними з обробкою Персональних даних і зазначеними в Політиці конфіденційності, Вам необхідно зв’язатися з нами за контактними даними, зазначеними в цій Політиці конфіденційності (електронною поштою, поштою (за вказаною адресою) або фізично завітавши до фактичного офісу Компанії, адреса якого вказана внизу Політики конфіденційності).

При подачі запитів на реалізацію прав, пов’язаних з обробкою Персональних даних, Вам необхідно буде підтвердити свою особу (наприклад, при подачі запиту за допомогою електронних засобів, Ви повинні підписати його електронним підписом, а при зверненні до Компанії шляхом фізичного приходу/надсилання запиту поштою, Вам необхідно буде надати документ, що підтверджує Вашу особу, або копію такого документа, засвідчену в порядку, встановленому нормативно-правовими актами).

Ми приймаємо тільки ті запити на реалізацію прав Суб’єкта даних, які будуть заповнені/подані державною мовою (литовською), яка є зв’язною і зрозумілою, розбірливими літерами, запит не буде містити образливих або неповажних формулювань, в ньому буде чітко і конкретно вказано, яке право/права передбачається реалізувати, а також викладені обставини, пов’язані з реалізацією права.

Ми вважатимемо запит на реалізацію права (прав) суб’єкта даних необґрунтованим і можемо відмовити в його виконанні у випадках, якщо в ньому не вказано, яке право (права) передбачається реалізувати, а також якщо він не містить іншої необхідної інформації, що вимагається Політикою конфіденційності або GDPR. Ми також можемо відмовити у виконанні Вашого запиту, якщо ми не обробляємо Ваші Персональні дані, якщо разом із запитом не надані відповідні документи для ідентифікації Вас (або Вашого представника), якщо особа, яка подала запит, не уповноважена належним чином або не має права подавати запит (не надана довіреність або будь-який інший документ, що дає право представляти Вас) або якщо правові акти не передбачають можливість задоволення Вашого запиту.

Зверніть увагу, що у випадках, коли ви зловживаєте правом на підставі поданого вами запиту, ми маємо право вимагати компенсації за виконання запиту.

Ми відповідатимемо на всі ваші запити, пов’язані з реалізацією прав, якими ви володієте як суб’єкт персональних даних, без невиправданої затримки, але не пізніше, ніж протягом 1 (одного) місяця з дня отримання запиту. Цей термін може бути продовжений ще на 2 (два) місяці, повідомивши вас про це заздалегідь.

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

Ми вживаємо розумні технічні та організаційні заходи для захисту інформації, якою ми володіємо (включаючи Персональні дані), від випадкового або незаконного знищення, втрати, зміни, розкриття або несанкціонованого доступу.

ТРЕТІ СТОРОНИ

Компанія не контролює політику конфіденційності та/або будь-які інші правила, що застосовуються до вас третіми сторонами. Ви несете повну відповідальність, на власний розсуд і ризик, за них і зобов’язуєтеся дотримуватися їх у випадках, коли вони стосуються вас (наприклад, коли Веб-сайт містить посилання на веб-сайти, які не контролюються Компанією). Компанія не несе відповідальності за політику конфіденційності або будь-який інший вміст інших веб-сайтів, коли Веб-сайт або інші функціональні можливості містять посилання на інші веб-сайти або коли вони містять посилання на Веб-сайт. Зверніть увагу, що натискання на посилання, логотип або будь-який інший елемент Веб-сайту або будь-якої іншої функціональності, або використання послуг, доступних на Веб-сайті або будь-якій іншій функціональності, може вивести вас за межі Веб-сайту або іншої функціональності.

ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Компанія залишає за собою право на власний розсуд вносити зміни (в тому числі змінювати, редагувати, доповнювати, відкликати, скасовувати) цю Політику конфіденційності або будь-яку її частину і будь-яку інформацію, що стосується її, на власний розсуд.

Оновлена Політика конфіденційності буде опублікована на Веб-сайті і набуде чинності з дати її публікації (посилання “Чинна з” внизу Політики конфіденційності вказує на дату останнього оновлення Політики конфіденційності).

Ми рекомендуємо перевіряти Політику конфіденційності та її оновлення при відвідуванні Веб-сайту або інших функціональних можливостей і переконатися, що ви задоволені поточною версією Політики конфіденційності. Якщо ви використовуєте Веб-сайт або інші функціональні можливості після публікації оновленої Політики конфіденційності, ви погоджуєтеся з чинною на даний момент Політикою конфіденційності.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ТА КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця Політика конфіденційності регулюється законодавством Литовської Республіки.

Будь-які розбіжності щодо застосування цієї Політики конфіденційності вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди розбіжності вирішуються в порядку, встановленому законодавством Литовської Республіки.

Якщо у вас виникли запитання, претензії або вам потрібна наша допомога щодо тлумачення чи застосування Політики конфіденційності, а також якщо ви бажаєте скористатися правами, які ви маєте як суб’єкт персональних даних, будь ласка, зв’яжіться з Компанією за вказаними нижче контактними даними:

Електронна адреса: info@frontu.com

Тел. Тел.: +370 676 10015

Адреса: Aronijų g. 20-2, Kauno r. sav., Užliedžių sen., Giraitės k, Литовська Республіка.

Ми докладемо всіх зусиль, щоб негайно відповісти на всі ваші запити, пов’язані з цією Політикою конфіденційності та подані в письмовій формі (ми відповімо на будь-які запити, які ви можете мати у зв’язку з реалізацією прав, якими ви володієте як суб’єкт персональних даних, не пізніше ніж протягом 1 (одного) місяця з дня отримання запиту, за винятком випадків, передбачених законодавчими актами або цією Політикою).

Вступає в силу з 24.05.2013.