Grindan tapaustutkimus

UAB Grinda vastaa Vilnan kunnan omistamien hulevesiverkostojen toiminnasta, korjaamisesta ja kunnossapidosta. Yhtiö ylläpitää yli 2 500 kilometriä sadevesiviemäreitä, 66 000 viemärikaivoa, 32 000 sadevesikaivoa ja 25 jätevedenpuhdistamoa.

Miksi Grinda tarvitsi apuamme

  • Suunnittele ja jaa tehtävät tehokkaasti
  • Vastaa hätäpuheluihin mahdollisimman nopeasti
  • Luo huoltohistoriaan liittyvä loki jokaiselle tiimille
  • Tallenna valokuvamateriaalia jokaiselta työmaalta
  • saavat asiakaspalautetta työnsä laadusta.
  • Tiedon ja tietojen välittäminen reaaliaikaisesti

Miten Frontu on auttanut Grindaa

Grinda on käyttänyt Frontua vuodesta 2017 lähtien, mikä on yksinkertaistanut tiedonsiirtoa kaikkiin työyksiköihin ja mahdollistanut nopean ja objektiivisen tiedonsaannin mistä tahansa paikasta.

Tietojen analysointi tietoon perustuvaa päätöksentekoa varten

Vuodesta Frontun avulla Grinda pystyi puristamaan numeroista arvoa, kuten suoritettujen tehtävien määrä työntekijää kohden ja suoritettujen tehtävien määrä tietyillä raportointijaksoilla sekä yksityiskohtainen tapahtumahistoria kunkin asiakkaan ja kohteen osalta. Kyky käyttää, kerätä ja analysoida tietoja antoi yritykselle mahdollisuuden parantaa päätösten ajoitusta ja sisältöä.

Urakoitsijoiden valvonta

Frontun avulla Grinda voi valvoa ja seurata urakoitsijoiden työtä, kunnes lopputulos on saavutettu Liettuan tasavallassa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Visuaalisen elementin lisääminen hankkeiden koordinointiin

Aiemmin kaikki huomautukset ilmoitettiin urakoitsijalle suullisesti, mutta Frontun käyttöönoton myötä hankkeen koordinointi ja työmaan tarkastus tallennetaan valokuviin. Tämä helpottaa päivitysten seuraamista, kommentointia ja viestintää.

Reaaliaikaiset tietopäivitykset ja asiakaspalaute

Kaikki tiedot järjestetään reaaliaikaisesti tietokantaan, ja niistä muodostuu kunkin miehistön huoltohistoriakirja. Tämä auttaa varmistamaan, että Vilnan asukkaille tarjotaan asianmukaisia palveluja, arkistoimaan työmaalla otettua kuvamateriaalia ja saamaan asiakaspalautetta tehdyn työn laadusta.

 

Suosittelu

Seuraavassa on, mitä Grindan johto sanoi Frontusta

Frontussa ei ole tilaa tulkinnoille tai epätarkkuuksille. Kohteen uusintatarkastus suoritetaan jo laaditun raportin perusteella – enää on vain tarkistettava, että raportissa havaitut puutteet on korjattu ja että huomautukset on otettu huomioon. Tämä vähentää asiakirjojen määrää, lyhentää tarkastusaikaa ja nopeuttaa päätöksentekoprosessia.

Vilius Ankėnas – Grindan pintajätevesiviemäriverkoston kehittämis- ja hankeosaston päällikkö, Grinda

Näetkö yhtäläisyyksiä yrityksesi ja Grindan välillä?

Lähetä meille viesti klikkaamalla alla olevaa linkkiä, niin tiimimme jäsen ottaa yhteyttä.

Kokeile Frontua ilmaiseksi