Arūnas Eitutis | 2 August 2021

Jak zbudować trwały model biznesowy za pomocą oprogramowania FSM?

Wszyscy wiemy o oceanach pełnych plastiku i globalnym problemie z odpadami, ale plastik nie jest jedynym winowajcą kryzysu klimatycznego.
Papier i odpady papier owe zajmują ponad jedną czwartą miejsca na wysypiskach śmieci. Każdego roku zużycie papieru rośnie w postępie geometrycznym, co powoduje masowe wylesianie i nadmierne zużycie energii.
Read More
Kryzys klimatyczny dotyka każdego z nas. Chociaż indywidualne nawyki przyczyniają się do powstawania tego problemu, to jednak największe zużycie drewna przypada na duże przedsiębiorstwa i producentów. Dlatego ważne jest, aby przyczyniać się do tworzenia bardziej zrównoważonego środowiska biznesowego.
Firma świadcząca usługi w terenie również potrzebuje dużo papieru do zarządzania personelem i prac administracyjnych, ale nie zawsze jest to najlepszy wybór dla rozwijającej się firmy, która stara się stosować bardziej przyjazne dla środowiska praktyki.
W tym artykule chcemy przedstawić Ci korzyści płynące ze stosowania zrównoważonego modelu biznesowego. Oraz jakie są nowoczesne i zrównoważone sposoby prowadzenia firmy świadczącej usługi w terenie, które ograniczają wpływ na środowisko.

Ograniczenia obecnych struktur biznesowych

Krajobraz biznesowy ulega szybkim zmianom. Wiele tradycyjnych sposobów prowadzenia firmy uważa się dziś za przestarzałe lub wręcz szkodliwe dla społeczeństwa i środowiska.

Działalność gospodarcza musi być etyczna, zrównoważona i odpowiedzialna społecznie. A to nie tylko miła obietnica, ale także sposób na pozyskanie inwestycji i przyszłego finansowania.

Wcześniej powszechnie postrzegano zrównoważony rozwój jako coś, co ogranicza potencjał biznesowy, ale obecnie zrównoważony rozwój przekłada się na rentowność. W miarę jak coraz więcej krajów przyjmuje praktyki zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, zrównoważone inwestycje i cele rozwoju biznesu stają się głównymi celami w procesie podejmowania decyzji.

Organy regulacyjne nie tylko zwiększają podatki i inne wymagania wobec firm niezrównoważonych, ale także inwestycje i finansowanie kierują się w stronę firm, które uwzględniają czynniki ESG (środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego).

Wracając jednak do kwestii zużycia papieru w usługach terenowych, ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób ogranicza ono rozwój firmy. Powolne i nieefektywne procesy, trudności z dystrybucją i logistyką papieru, bezpieczeństwo informacji oraz problemy z prywatnością danych klientów to tylko kilka istotnych wad używania papieru.

Tradycyjne narzędzia do zarządzania przedsiębiorstwem zwiększają zapotrzebowanie na dodatkowe zasoby ludzkie, podnosząc ryzyko błędów ludzkich, utraty dokumentów i oczywiście dodatkowych kosztów. Często jakość informacji zawartych w dokumentach papierowych jest tak niska, że identyfikacja danych staje się niemożliwa.

Przechowywanie i archiwizowanie takich dokumentów zajmuje dużo miejsca i wymaga specjalnych środków bezpieczeństwa. Aby Twoja firma mogła się rozwijać i zrezygnować z dokumentów papierowych, potrzebuje długoterminowych rozwiązań cyfrowych, wizji i planu realizacji nowych celów.

Zobaczmy, co możesz zrobić, aby przyczynić się do prowadzenia działalności biznesowej bardziej przyjaznej dla środowiska.

Jak zacząć budować zrównoważoną firmę?

Potrzebujemy więcej zrównoważonych firm i przedsiębiorców, którzy stosują praktyki naprawcze. Jednak wiele z nich, zwłaszcza firm o ugruntowanej pozycji na rynku, boi się dokonać takiej zmiany. Obawiają się utraty pieniędzy lub klientów. Ale nie trzeba przekształcać firmy w ciągu jednej nocy. W dążeniu do zrównoważonego rozwoju nawet małe kroki mają znaczenie.

Zrównoważona wizja

Słowo “zrównoważony rozwój” jest często wymieniane bez żadnych dowodów. Kiedy jednak zdecydujesz się na stosowanie bardziej zrównoważonych praktyk, musisz wiedzieć, dlaczego i jak to robisz. Dopiero mając takie podstawy, można budować firmę przyjazną środowisku.

Zastanów się więc, w jaki sposób zrównoważony rozwój mógłby uzupełnić Twoją praktykę, jakie jest Twoje stanowisko i jak je realizujesz. Gdy Twoja firma jest budowana z myślą o zrównoważonym rozwoju, łatwiej jest wdrażać takie praktyki po drodze.

Rezygnacja z papieru

Zmniejszenie ilości odpadów papierowych może być jednym z najprostszych pierwszych kroków w kierunku zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwa wykorzystują papier do różnych celów, co nie tylko zwiększa zużycie, ale także ogranicza działalność firmy.

Możesz wypróbować proste sposoby ograniczenia marnotrawstwa papieru, takie jak cyfryzacja operacji, stosowanie podpisów cyfrowych i wyposażenie zespołu w najnowsze urządzenia. Pozwoli to ograniczyć marnotrawstwo oraz poprawić szybkość i jakość usług.

Wdrażanie technologii

Rozwiązania cyfrowe, takie jak oprogramowanie do zarządzania usługami w terenie, narzędzia do księgowania i zarządzania klientami oraz rozwiązania do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, przyczyniają się do zwiększenia wydajności pracy i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Na przykład oprogramowanie FSM pomaga pozbyć się papieru i zmniejsza zużycie energii i paliwa, ponieważ można planować zadania i trasy w oparciu o najbliższą lokalizację i dostępność techników.

Wykorzystanie pracy zdalnej

Trudno zaprzeczyć, jak ważny jest silny i przygotowany zespół zdalny, biorąc pod uwagę obecną sytuację zdrowotną. Pracownicy pracujący w domu i mobilne zespoły serwisowe w terenie są niezbędne do prowadzenia zrównoważonej i odpornej na katastrofy działalności. Ponadto model pracy zdalnej przynosi korzyści środowiskowe.

remote working

Korzyści dla środowiska

Mniejszezużycie energii – mniejsza liczba osób w biurze oznacza mniejsze wydatki naenergię elektryczną, wodę i inne media.

Mniej godzin do jazdu do pracy – dojazdy do pracy marnują energię, czas pracowników i mogą być stresujące. Zespół przygotowany do pracy zdalnej może uniknąć długich godzin spędzonych na stresie związanym z punktualnym dotarciem do pracy.

Satysfakcja pracowników – praca zdalna zapewnia większą elastyczność i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Choć znalezienie tej równowagi wymaga czasu, praca zdalna może korzystnie wpłynąć na zdrowie psychiczne i wydajność pracowników.

Mobilne zespoły – upoważniony i wyposażony zespół serwisowy ma większą niezależność i swobodę w wykonywaniu zadań, co zwiększa morale i zadowolenie pracowników. Pracownicy mogą również pracować wydajniej dzięki odpowiednim narzędziom.

Udany przypadek zrównoważonej transformacji biznesowej

Byłyby to tylko piękne słowa, gdybyśmy nie mieli kilku przypadków sukcesu, które ilustrują, dlaczego zrównoważony rozwój jest głównym elementem sukcesu.

Zautomatyzowane i mobilne narzędzia, takie jak oprogramowanie FSM, mogą ograniczyć zużycie papieru i dodatkowe koszty związane z utrzymaniem dokumentów papierowych. Obecnie (liczba ta stale rośnie), klienci Frontu zaoszczędzili 4130 drzew. Według obliczeń Frontu, na każde zadanie związane z obsługą w terenie przypada około 1,5 kartki papieru, co daje w sumie 175 ton zaoszczędzonego papieru.

Cyfrowe rozwiązania do zarządzania usługami w terenie mogą pomóc Ci porzucić przestarzałą metodę papierową i długopisową, aby przekształcić Twoją firmę i przeskoczyć pociąg modernizacyjny. Dzięki temu, że wszystkie zadania zespołu, trasy i klienci, komunikacja z klientami oraz wydajność pracowników znajdują się w jednym środowisku cyfrowym, można ograniczyć marnotrawstwo papieru i energii, a także szybciej i skuteczniej zarządzać zadaniami i czasem.

Nie możemy mówić o zrównoważonym sukcesie biznesowym, nie wspominając o jednym z naszych klientów, firmie Konekesko.

Trwały sukces w biznesie

“Konekesko Lithuania” jest partnerem w zakresie handlu i serwisu maszyn. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy korzystania z systemu Frontu firma zaoszczędziła ponad 20 000 euro, wyeliminowała zaległości w pracy i zminimalizowała sytuacje problematyczne. W tym czasie zaoszczędzono w sumie około 600 godzin pracy. Nie mówiąc już o pozytywnym wpływie na środowisko.

Frontu FSM – zrównoważone i przyjazne dla środowiska rozwiązanie do zarządzania usługami w terenie

Zrównoważone firmy i zespoły zarządzające usługami w terenie mogą się rozwijać tylko dzięki odpowiednim narzędziom. Oprogramowanie Frontu FSM gwarantuje łatwiejsze zarządzanie pracownikami i zwiększoną produktywność siły roboczej. Nasze narzędzie przyspiesza tworzenie zrównoważonego modelu biznesowego i pomaga zająć pozycję lidera na rynku.

Tak więc, podsumowując:

  • Zrównoważony biznes to zyskowny biznes. W nadchodzących latach będziemy obserwować bardziej sprzyjające warunki dla rozwoju takich firm, jak również rosnące inwestycje ESG.
  • Nie można odnieść sukcesu w obecnym środowisku biznesowym, nie stosując praktyk naprawczych.
  • Zrównoważony rozwój zaczyna się od małych kroków – zacznij od porzucenia papieru.

W zrównoważonym i ekologicznym biznesie nie chodzi tylko o bycie modnym. Jest to niezbędne do zbudowania silniejszej firmy i dobrze prosperującego przedsiębiorstwa.

Rozpocznij przejście do zrównoważonego rozwoju z Frontu – zarezerwuj demo już teraz!

Arūnas Eitutis
Founder & CEO

Arūnas is spearheading the Frontu efforts as the company’s CEO but still finds the time to share some of his knowledge, expertise and experience in the FSM sector through our blog.

Ułatwienie pracy w terenie.

Frontu sprawia, że prowadzenie udanego biznesu usług terenowych nie wymaga wysiłku. Spróbuj sam.

Pobierz demonstrację