Construction Equipment Productivity
Arūnas Eitutis | 15 August 2021

Jak zwiększyć produktywność sprzętu budowlanego

Na początek – szacuje się, że rynek sprzętu budowlanego i ciężkiego sprzętu będzie rósł w tempie 4,02% CAGR od 2018 do 2026 roku i osiągnie wartość 196,4 mld USD do 2026 roku.

Ze względu na rosnącą aktywność budowlaną i zwiększone inwestycje rządowe, sektor infrastruktury wykazuje rosnące zapotrzebowanie na sprzęt budowlany i ciężki. Ponadto, niektóre z czynników napędzających rynek to rosnący popyt w segmencie mieszkaniowym oraz urbanizacja i wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się.

Podczas gdy przemysł i potrzeby rosną, ważne jest, aby wycisnąć jak najwięcej z posiadanego sprzętu budowlanego. Dzisiaj przyjrzymy się sposobom zwiększenia wydajności sprzętu – niezależnie od tego, czy chodzi o obniżenie kosztów sprzętu, zastosowanie alternatywnych metod budowy, czy zatrudnienie wykwalifikowanych operatorów, można zrobić wiele, aby wpłynąć na wydajność. Przejdźmy więc od razu do konkretów.

1. Kup lub wypożycz certyfikowany sprzęt

Wszystko zaczyna się od surowców – nie ma sensu udzielać żadnych wskazówek dotyczących wydajności sprzętu, jeśli sam sprzęt jest niesprawny. Zakup fabrycznie nowego sprzętu to bez wątpienia najlepsza inwestycja dla Twojej firmy, ale nie zawsze jest to tak proste, jak się wydaje, jeśli weźmie się pod uwagę koszty związane ze sprzętem najwyższej klasy. Wypożyczanie sprzętu może być równie skuteczne, jeśli odbywa się we właściwy sposób.

Wypożyczając sprzęt, należy upewnić się, że dostawca jest autoryzowanym sprzedawcą danej marki i stosuje odpowiednie procedury i protokoły konserwacji. Nie każdy potrafi serwisować i naprawiać skomplikowane i złożone maszyny, a wynajmowanie sprzętu, który może się zepsuć lub działać nieprawidłowo, może mieć poważne konsekwencje. Ponadto przestoje i niska jakość w dużych projektach budowlanych mogą skutkować wzrostem kosztów operacyjnych, które mogą zaprzepaścić cały projekt.

2. Wybierz odpowiedni sprzęt

Może się to wydawać oczywiste, ale jesteśmy zdeterminowani, aby nie pozostawić żadnego kamienia na kamieniu. Wybór odpowiedniego sprzętu od samego początku może być jednym z głównych czynników decydujących o wyższej wydajności. Jeśli na przykład wynajmiesz lub kupisz sprzęt mniejszy niż ten, który jest potrzebny do wykonania danej pracy, tempo produkcji natychmiast spadnie, podobnie jak cały proces budowy.

Często zdarza się, że dostawcy nie mają w magazynie potrzebnego modelu, a kierownicy projektów decydują się na zakup lub wynajem sprzętu, który jest mniejszy, ale nadal może wykonać zadanie. Powodem takiego postępowania jest to, że nie chcą tracić czasu na oczekiwanie na zamówienie odpowiedniego sprzętu. Ponadto mniejszy sprzęt jest znacznie tańszy niż większy.

Co jest złego w takim rozumowaniu? Jest ono krótkowzroczne i nieprecyzyjne. Mimo że możesz kupić sprzęt w sklepie i natychmiast udać się na miejsce pracy, tak naprawdę nie skrócisz czasu realizacji projektu. Mniejszy sprzęt będzie potrzebował więcej czasu na wykonanie zadania i zmniejszy prędkość pracy. Poprawa wydajności nie zawsze jest rozwiązaniem krótkoterminowym, ale planem długoterminowym. Zdobycie odpowiedniego sprzętu ma kluczowe znaczenie dla dotrzymania czasu realizacji projektu.

W wielu projektach nie udaje się dotrzymać terminów, ponieważ dany element wyposażenia nie ma optymalnych rozmiarów, co przekłada się na wydajność. Ta sama logika ma zastosowanie nawet wtedy, gdy to Ty jesteś właścicielem sprzętu. Wybór odpowiedniego sprzętu do danego zadania zapewni wykonanie prac o wyższej jakości i zwiększy wydajność.

3. Efektywne planowanie: Raj dla produktywności w budownictwie

Wydajność sprzętu budowlanego idzie w parze z efektywnością planowania. Podobnie jak pracownicy, sprzęt budowlany jest aktywem, zasobem, którym trzeba zarządzać z należytą starannością. Układając harmonogramy, kierownicy budów muszą brać pod uwagę takie rzeczy, jak serwis, przeglądy, konserwacja i przenoszenie. Czynniki te mogą spowolnić realizację projektu i zwiększyć koszt roboczogodziny.

Aby osiągnąć maksymalną produktywność, musisz mieć planowanie w punktach. Nawet najmniejszy błąd może wpłynąć na koszt budowy. Czy możesz sobie wyobrazić, przez co muszą przechodzić kierownicy projektów, gdy są odpowiedzialni za wiele projektów? Śledzenie zadań, pracowników i ciężkiego sprzętu jest po prostu niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia. Na szczęście mają oni do dyspozycji zaawansowaną technologię, która może uprościć i zautomatyzować zarządzanie budową.

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniekierownicy projektów dysponują szczegółowymi informacjami o czasie, pracownikach, zadaniach, sprzęcie budowlanym i innych zasobach. Wszystko jest zsynchronizowane, przejrzyste i aktualizowane w czasie rzeczywistym.

4. Podstawy projektu budowlanego: Konserwacja zapobiegawcza

Wydajność sprzętu budowlanego jest w równym stopniu wypadkową czynników proaktywnych i reaktywnych. Konserwacja zapobieg awcza zajmuje pierwsze miejsce na liście czynników proaktywnych, a powód jest prosty. Po pierwsze, przedłuża ona okres eksploatacji, wydajność i użyteczność sprzętu. Podobnie jak samochód, ciężki sprzęt wymaga odpowiedniej ilości zabiegów i konserwacji. To, co wydaje się być tylko kolejnym dodatkiem do kosztów operacyjnych, może okazać się największą inwestycją w działalność firmy.

Konserwacja zapobiegawcza oznacza planowanie regularnych przeglądów i monitorowanie sprzętu przy każdym użyciu, aby upewnić się, że nie ma żadnych problemów, które mogłyby wpłynąć na wydajność. Codziennie przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzać sprzęt, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

W pierwszym akapicie posłużyliśmy się analogią do samochodu – teraz pójdziemy o krok dalej i użyjemy analogii do samolotu. Konserwacja zapobiegawcza musi być przeprowadzana przed i po każdym użyciu sprzętu. Może się to wydawać zbyt drobiazgowe i nieopłacalne, ale właśnie taki poziom szczegółowości trzeba zachować, aby zapewnić optymalną wydajność sprzętu budowlanego.

W jaki sposób można dopilnować wszystkich kontroli i wymogów konserwacyjnych? Również w tym przypadku wszystko zależy od oprogramowania do zarządzania projektami, które jest dostosowane do potrzeb projektu budowlanego. Twoi pracownicy powinni martwić się tylko o dotarcie na miejsce, wykonanie zadań i wydajność. Kompleksowe oprogramowanie do zarządzania terenem może zrobić resztę i zapewnić, że sprzęt będzie działał i był konserwowany zgodnie z planem.

5. Śledzenie godzinowego kosztu sprzętu

Koszty eksploatacji sprzętu są jednym z kluczowych czynników wpływających na produktywność sprzętu budowlanego. Maksymalizacja wskaźników produkcji jest wynikiem szczegółowego śledzenia i przekazywania wyników odpowiednim osobom.

Wykonawcy muszą informować pracowników o kosztach godzinowych projektu, aby wspólnie znaleźć sposób na ich obniżenie. Pracownicy mogą być świadomi ogólnych kosztów związanych z eksploatacją sprzętu, takich jak opłaty za wynajem, paliwo i ubezpieczenie. Mogą jednak nie zdawać sobie w pełni sprawy z pełnego spektrum obsługi ciężkiego sprzętu na placu budowy. W związku z tym istnieje większa szansa, że dzięki bardziej przejrzystemu procesowi ewidencjonowania i komunikacji koszt godziny pracy faktycznie spadnie.

Arūnas Eitutis
Founder & CEO

Arūnas is spearheading the Frontu efforts as the company’s CEO but still finds the time to share some of his knowledge, expertise and experience in the FSM sector through our blog.

Ułatwienie pracy w terenie.

Frontu sprawia, że prowadzenie udanego biznesu usług terenowych nie wymaga wysiłku. Spróbuj sam.

Pobierz demonstrację