Умови та положення

1.ВИЗНАЧЕННЯ
1.1.Терміни та вирази з великої літери в цих Загальних положеннях та умовах мають такі значення:
1.1.1.Персональні дані – це персональні дані, як вони визначені в Політиці конфіденційності.
1.1.2.Загальні положення та умови – ці Загальні положення та умови Договору, поточна версія яких доступна на сайті www.frontu.com.
1.1.3.FRONTU означає програмне забезпечення, розроблене Виконавцем, включаючи мобільний додаток, призначене для планування та управління віддаленими технічними операціями.
1.1.4.Інтелектуальна власність означає всі існуючі та (або) майбутні права, пов’язані з винаходами, патентами, торговельними марками, промисловими зразками, географічними зазначеннями походження, авторськими правами, професійною репутацією або іншими правами інтелектуальної власності, які існують зараз або виникнуть у майбутньому, включаючи всі заявки та реєстрації, поновлення та доповнення до них відповідно до законодавства будь-якої юрисдикції в будь-якій країні або території.
1.1.5.Користувач – фізичні особи, визначені Клієнтом, які мають право використовувати FRONTU. Це визначення застосовується до (i) адміністратор з повними правами; (ii) користувач з обмеженими правами або (iii) користувач додатку, якому надається доступ лише до мобільного додатку FRONTU.
1.1.6.Оферта (пропозиція) або Особливі умови – пропозиція, яку Виконавець надає Замовнику щодо використання FRONTU, яка з моменту підписання вважається особливими умовами Договору і стає його невід’ємною частиною.
1.1.7.Обліковий запис – обліковий запис FRONTU, створений для Клієнта, який включає в себе місце на сервері, субдомен, програмне забезпечення, в тому числі мобільні додатки.
1.1.8.Політика конфіденційності – чинна Політика конфіденційності Виконавця, доступна за посиланням www.frontu.com.
1.1.9.Договір означає угоду про використання FRONTU, яка складається зі Спеціальних положень та умов і Загальних положень та умов, інших додатків та будь-яких наступних поправок до цих документів.
1.1.10.Замовник – особа, з якою укладається Договір і якій Виконавець надає право користування FRONTU.
1.1.11.Contractor means Frontu, UAB, legal entity code 304891896, registered office address at Aronijų g. 20-2, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., the Republic of Lithuania. The term “Contractor” shall collectively mean and include any subsequent change to the Contractor’s company name.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1.Відповідно до положень цього Договору, Виконавець надає Замовнику невиключне, непередаване право використовувати FRONTU на своїх пристроях для здійснення безпосередніх операцій. Обсяг даних та інші технічні параметри, що надаються клієнтам, а також додаткові послуги або функціональні можливості вказані на веб-сайті Виконавця за адресою https://frontu.com/pricing.
2.2.Конкретні функціональні можливості FRONTU, кількість Користувачів, ціна та інші умови, узгоджені Сторонами, визначаються в Оферті. З моменту його підписання вважається, що Клієнт ознайомлений з цими Загальними положеннями та умовами і зобов’язується їх дотримуватися. Будь-яка інша детальна угода про використання FRONTU також може розглядатися як Спеціальні умови в розумінні цього Договору.
3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
3.1Замовник зобов’язується:
3.1.1.сплачувати Виконавцю щомісячну або річну плату за 1 (одного) Користувача FRONTU, зазначену в Оферті, а також будь-які інші платежі, узгоджені Сторонами та (або) передбачені в Оферті (наприклад, за додаткові послуги, функціонал, доповнення тощо). Загальна сума, що підлягає сплаті Виконавцю, залежить від кількості Користувачів, зазначеної Замовником, та порядку надання додаткових послуг або функціональних можливостей, визначених в Оферті;
3.1.2.надавати всю інформацію, необхідну для забезпечення належного виконання цього Договору, на вимогу Виконавця;
3.1.3.не використовувати FRONTU і (або) Обліковий запис будь-яким незаконним способом, з метою, що суперечить громадському порядку, етиці, моральності, а також не порушувати права Виконавця на об’єкти інтелектуальної власності.
3.2.Підписуючи цей Контакт, Клієнт підтверджує, що він ознайомився з існуючими функціональними можливостями FRONTU і вони відповідають його потребам. Клієнт визнає, що FRONTU надається на умовах“як є” та “занаявності“. Серед іншого, це означає, що FRONTU не була створена і не працює таким чином, щоб задовольнити всі індивідуальні бізнес-потреби Клієнта. За окремою домовленістю між Сторонами та за додаткову плату Виконавець може надавати додаткові послуги та вносити певні зміни до FRONTU, які, за згодою Сторін, включаються до Спеціальних умов або іншого документа, укладеного між Сторонами.
3.3.Клієнт може надсилати будь-які запити та звернення через офіційні канали підтримки: інтегрований чат підтримки в Особистому кабінеті або службу підтримки (help.frontu.com).
4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДРЯДНИКА
4.1Виконавець зобов’язується надати доступ до FRONTU (наприклад, створити Обліковий запис) та забезпечити надання інших послуг, визначених в Оферті або окремій угоді між Сторонами.
4.2Виконавець зобов’язується виправляти будь-які програмні або системні помилки в FRONTU, про які Замовник належним чином повідомив Виконавця і які були належним чином передані Виконавцю відповідно до положень, викладених у цих Загальних умовах або на веб-сайті Виконавця. Виконавець не зобов’язаний виправляти помилки або несправності, які пов’язані з придбаним і використовуваним Замовником обладнанням, використанням шкідливого програмного забезпечення, використанням FRONTU в несанкціонованому середовищі, а також в інших випадках, коли помилка або несправність FRONTU викликана факторами, що знаходяться поза контролем Замовника.
4.3Якщо Сторони домовляються про проведення додаткових робіт з програмування, інсталяції, тестування або інших подібних робіт стосовно FRONTU, такі роботи оформлюються Сторонами шляхом підписання акту приймання-передачі. Якщо протягом 5 календарних днів з моменту отримання від Виконавця акту приймання-передачі робіт Замовник не висловить жодних зауважень щодо виконання робіт, такі роботи/послуги вважатимуться належним чином виконаними/наданими, і Замовник не матиме жодних претензій до Виконавця щодо них.
4.4Виконавець має право залучати третіх осіб для надання послуг за цим Договором без окремої згоди Замовника.
5.ПЛАТЕЖІ ТА РОЗРАХУНКИ
5.1Рахунки за використання FRONTU зазвичай виставляються на початку кожного місяця за поточний місяць або за поточний 12-місячний період, якщо погоджено річний спосіб оплати (тобто у всіх випадках авансом за погоджений період). Рахунки Виконавця за додаткові послуги або роботи, зазначені в п. 4.3 Загальних умов, виставляються в кінці кожного місяця після виконання відповідних послуг/робіт у порядку, встановленому цим Договором, якщо Сторони письмово не домовилися про інший порядок оплати.
5.2Замовник зобов’язується оплатити рахунок Виконавця протягом 15 календарних днів з моменту отримання відповідного рахунку.
5.3Замовник розраховується з Виконавцем кредитною карткою, SEPA-платежами або банківським переказом. Для оплати банківським переказом Замовник повинен заздалегідь узгодити з Виконавцем умови такого платежу. Для здійснення платежу Клієнт повинен заповнити обов’язкову інформацію платника в Акаунті.
5.4Зобов’язання здійснювати платежі є безвідкличним, здійснені платежі не підлягають поверненню, якщо тільки Виконавець окремо не вирішить інакше. Це стосується, в тому числі, але не обмежуючись, випадків, коли Клієнт: (i) не використовує FRONTU та (або) Обліковий запис протягом оплаченого періоду або використовує їх лише частково; (ii) змінює план підписки, (iii) розірвати Контракт достроково без вини Підрядника.
5.5Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до Загальних умов та Спеціальних умов (Оферта), повідомивши про це Замовника в письмовій формі електронною поштою або через його Акаунт за 30 (тридцять) календарних днів до дати внесення змін. Виконавець не має права змінювати вже замовлені та оплачені Замовником послуги (функціонал). Змінені Спеціальні умови набувають чинності після закінчення зазначеного в них терміну повідомлення. У разі продовження Договору після закінчення терміну дії Загальних та Особливих умов, ціни FRONTU на продовжений період будуть такими, як зазначено на сайті https://frontu.com/pricing на день закінчення терміну дії Оферти, якщо Сторони окремо не домовилися про інше.
6.ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
6.1.Виконавець також володіє всіма правами інтелектуальної власності на FRONTU та її функціональність, включаючи, але не обмежуючись цим, дизайн FRONTU, візуальні та адміністративні інтерфейси, графіку, візуальний дизайн, компіляції, вихідний код, концепцію роботи, інформаційні послідовності та макет, а також всі інші елементи FRONTU та її компонентів, включаючи результати будь-яких додаткових послуг або їх модифікацій.
6.2.Незалежно від здійснених платежів, Клієнт та (або) користувачі не отримують і не набувають жодних прав інтелектуальної власності на FRONTU.
7.ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
7.1.Всі персональні дані обробляються відповідно до Політики конфіденційності.
7.2.Укладаючи Договір, Замовник погоджується з тим, що Виконавець може використовувати та аналізувати зведені дані про продуктивність системи, пов’язані з використанням Замовником FRONTU та послуг, з метою оптимізації, покращення або вдосконалення роботи FRONTU та пов’язаних з ним сервісів.
8.ДІЙСНІСТЬ. ВІДСТРОЧКА. ПРИПИНЕННЯ
8.1.Строк дії та продовження контракту
8.1.1.Договір набуває чинності з дати його підписання і діє до кінця використання FRONTU або до закінчення терміну дії Договору.
8.1.2.Якщо цей Договір не буде розірвано за окремою письмовою угодою Сторін і Замовник продовжить користуватися послугами Виконавця більше одного тижня після закінчення строку дії Договору, Договір буде поновлений на додатковий період у 12 місяців.
8.2.Підвіска
8.2.1.Виконавець має право призупинити надання послуг шляхом обмеження використання FRONTU, якщо Замовник затримує оплату будь-якого платежу, зазначеного в Договорі, більш ніж на 15 календарних днів. Про призупинення Клієнт повинен бути проінформований щонайменше за 5 робочих днів.
8.3.Припинення
8.3.1.Сторона має право розірвати Договір в односторонньому порядку без судового розгляду з будь-якої причини, письмово повідомивши про це іншу Сторону за 60 календарних днів.
8.3.2Після розірвання Договору з будь-якої причини Клієнт повинен негайно припинити будь-яке використання FRONTU.
9.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ
9.1.У разі прострочення Замовником будь-яких платежів, передбачених Договором або іншими документами, Виконавець має право вимагати від Замовника сплати пені в розмірі 0,04 відсотка від несплаченої суми за кожний день прострочення.
9.2.Сторона, яка порушила умови цього Договору, сплачує передбачені Договором штрафи та відшкодовує прямі збитки іншої Сторони в частині, що не покрита штрафами. За жодних обставин жодна зі Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які непрямі або випадкові збитки, упущену вигоду, перерву в роботі або шкоду репутації, що виникли в результаті виконання цього Договору.
9.2.1.Максимальна відповідальність Виконавця перед Замовником (якщо така є), незалежно від її форми, у всіх випадках буде обмежена сумою, що дорівнює гонорарам Замовника, фактично сплаченим Замовником Виконавцю протягом останніх 6 місяців, що передували настанню дій, які спричинили відповідальність Виконавця.
9.2.2.Жодна зі Сторін не несе відповідальності за неналежне виконання або невиконання Договору, якщо це викликано обставинами Форс-мажору. Сторона, яка бажає посилатися на цю статтю, повинна негайно повідомити іншу Сторону в письмовій формі про такі обставини і докласти розумних зусиль для їх виправлення.
10.ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1.Законодавство, що застосовується
10.1.1.Якщо імперативні норми законодавства Литовської Республіки та (або) Європейського Союзу не вимагають іншого, до Договору та правовідносин, що випливають з нього, застосовується право Литовської Республіки.
10.1.2.Будь-який спір, розбіжність або вимога, що випливають з цього Договору, його порушення, припинення або дійсності, вирішуються в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Литовської Республіки, в судах, визначених за місцезнаходженням юридичної адреси Виконавця.
10.2.Зміни
10.2.1.Будь-які зміни або доповнення до Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками обох Сторін. Усні застереження не мають юридичної сили.
10.3.Непередаваність
10.3.1.Без попередньої згоди іншої Сторони жодна зі Сторін не має права переуступати або іншим чином передавати права та обов’язки за цим Договором третім особам.
10.4.Конфіденційність
10.4.1.Конфіденційна інформація означає всю інформацію Сторони, що розкриває, яка після розкриття Стороні, що отримує, була визначена як конфіденційна (Конфіденційна інформація). Конфіденційною інформацією не вважається інформація, яка: (a) є публічно відомою; (b) мається на увазі / є загальновідомою на ринку до її розкриття; (c) стає публічно відомою після того, як Сторона, що розкрила інформацію, передала її Стороні, що отримала, не з вини Сторони, що отримала; або (d) стала відома Стороні, що приймає, в інший законний спосіб.
10.4.2.Без згоди Сторони, що розкриває Конфіденційну інформацію, жодна зі Сторін не може розголошувати або використовувати Конфіденційну інформацію іншої Сторони з будь-якою іншою метою, окрім як для виконання Договору.