a field technician at work
Arūnas Eitutis | 12 sierpnia 2021

Co to jest technik terenowy i jaka jest jego rola w firmie świadczącej usługi w terenie?

Praca technika serwisu terenowego od dawna charakteryzuje się pracą ręczną i powolnym działaniem narzędzi. Podczas gdy przedsiębiorstwa dążą do modernizacji, stosowania systemów automatyzacji pracy w terenie i korzystania z narzędzi cyfrowych, takich jak oprogramowanie do zarządzania usługami w terenie w chmurze, sektor ten nadal nie jest w stanie pomóc swojemu najcenniejszemu atutowi: technikowi serwisu terenowego.

Czym zajmuje się technik serwisu terenowego?

Technik serwisu terenowego zajmuje się obsługą zgłoszeń klientów na miejscu. Jego praca polega na określaniu charakteru problemu/sprawy aż do jego rozwiązania. Problemy te są zazwyczaj problemami technicznymi i obejmują instalację, programowanie, rozwiązywanie problemów, konserwację i naprawę sprzętu, maszyn, urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych lub urządzeń.

Technik serwisu terenowego zazwyczaj jeździ do różnych lokalizacji klienta i proponuje odpowiednie rozwiązania, które odpowiadają potrzebom klienta. Wizyty w terenie są tym, co sprawia, że praca technika serwisu terenowego jest tak wymagająca i wymaga szerokiego zakresu umiejętności.

Technik serwisu terenowego

Technik serwisu terenowego zajmuje się obsługą zgłoszeń klientów na miejscu. Jego praca polega na określaniu charakteru problemu/sprawy aż do jego rozwiązania.

Oprócz rozwiązywania problemów technicy serwisu terenowego mają czasem za zadanie szkolić zespół konserwatorów klienta w zakresie samodzielnego wykonywania niektórych zadań związanych z instalacją i konserwacją. Zadowolenie klienta jest kluczowym elementem opisu stanowiska pracy technika serwisu terenowego, a do jego osiągnięcia niezbędne jest posiadanie kilku kluczowych kompetencji.

Najważniejsze umiejętności w zawodzie technika serwisu terenowego to komunikacja, obsługa klienta, myślenie analityczne, znajomość obsługi komputera i urządzeń mechanicznych oraz sprawność fizyczna. Ponieważ obsługa klienta staje się coraz ważniejsza w dzisiejszym sektorze usług, zespół pracowników musi być w stanie komunikować się z klientami i szybko reagować na ich problemy i prośby.

Oprócz wymaganych umiejętności, kompetentny pracownik musi wykazać się biegłością w następujących dziedzinach.

  • Instalowania sprzętu
  • Sporządzania szczegółowych raportów serwisowych
  • Rozwiązywania problemów i naprawiania sprzętu
  • Rejestrowanie połączeń i danych
  • Demonstrowanie klientom sposobu działania sprzętu
  • Obsługa pojazdów służbowych

Technicy serwisu terenowego: Wspieranie kariery zawodowej

Sukces serwisanta jest bezpośrednio uzależniony od jego pracodawcy. Kluczowe znaczenie ma ustanowienie odpowiednich protokołów i zapewnienie zespołowi technicznemu narzędzi niezbędnych do osiągnięcia sukcesu. Kierownictwo wyższego szczebla musi wykazać się zaangażowaniem i chęcią dostosowania się do zmieniających się potrzeb branży. Praca technika serwisu terenowego nie ogranicza się już do konserwacji sprzętu, usuwania błędów czy naprawy maszyn.

Obecnie serwisanci muszą żonglować obowiązkami, budować pozytywne relacje z klientami i proponować właściwe rozwiązania. Ich rola zawodowa uległa rozszerzeniu, a wraz z większą odpowiedzialnością pojawia się potrzeba większych inwestycji w siłę roboczą. Pracodawcy powinni zapewnić technikom możliwości odbywania szkoleń, kształcenia oraz poszerzania wiedzy i umiejętnośc.

Należy zmienić sposób postrzegania pracy technika serwisu terenowego – to już nie jest praca, ale kariera.

Obecnie nie wystarczy wiedzieć, jak rozwiązywać pojawiające się problemy w terenie – kompetentny pracownik musi także rozumieć, jak pracować z różnymi programami i systemami. Co więcej, ponieważ coraz więcej firm dąży do digitalizacji pracowników, a technologie takie jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy i uczenie maszynowe są coraz powszechniejsze, umiejętność posługiwania się komputerem jest umiejętnością poszukiwaną u takich pracowników.

Na tym jednak nie koniec.

Ile zarabia technik serwisu terenowego?

Mimo że umiejętności i wymagana wiedza specjalistyczna mogą stanowić wyzwanie, technicy pracujący w terenie mogą zarabiać całkiem przyzwoite pieniądze. Oczywiście zakres wynagrodzenia zależy od branży i rynku, ale technicy terenowi otrzymują wysokie wynagrodzenie i dodatkowe świadczenia. Dane PayScale pokazują, że w skali międzynarodowej szacowane wynagrodzenie technika pracującego w terenie wynosi do 19,61 USD za godzinę.

Aby zostać technikiem serwisu terenowego, nie trzeba spędzić wielu lat na uniwersytecie, pisać prac badawczych ani nawet uzyskać świadectwa ukończenia szkoły średniej – wystarczy certyfikat i umiejętność przekuwania wiedzy w czyn. Następnie można wziąć udział w zajęciach szkoleniowych lub kursach i w ciągu kilku miesięcy uzyskać świadectwo potwierdzające posiadanie uprawnień do pracy w wybranej dziedzinie.

Nie należy zapominać, że praca technika serwisu terenowego opiera się na umiejętności rozwiązywania problemów technicznych.

Cyfrowe zarządzanie operacjami biznesowymi

Załóżmy, że jesteś liderem zespołu lub właścicielem firmy, który chce dobrze prosperować na obecnym rynku. W takim przypadku powinieneś znaleźć najlepsze talenty i wdrożyć najnowsze trendy automatyzacji w swojej firmie. Oprogramowanie do zarządzania serwisem w terenie jest jednym z wiodących rozwiązań na obecnym rynku. Automatyzuje ono operacje biznesowe, digitalizuje procesy ręczne, eliminuje błędy ludzkie i oszczędza czas.

Frontu jest najlepszym oprogramowaniem do zarządzania usługami w terenie w regionie krajów bałtyckich, a naszym celem jest wspieranie firm na ich drodze do modernizacji.

Nasze oprogramowanie oparte na chmurze umożliwia kierownikom i technikom śledzenie zadań, zarządzanie operacjami i trasami oraz nadzorowanie wszystkich procesów biznesowych w terenie.

Frontu zapewnia również:

  • Podpisy cyfrowe i ocenę satysfakcji klienta
  • Rysowanie obrazów w celu lepszego definiowania problemów
  • Pracę w trybie offline
  • Komentarze klientów, recenzje i kompleksowe raporty

Brzmi jak coś, czego potrzebuje Twoja firma? Odwiedź nas i dowiedz się więcej o sukcesie w biznesie.

Zawód technika serwisu terenowego jest coraz popularniejszy. Niezależnie od tego, czy szukasz sposobów na wejście na rynek pracy, czy też poszukujesz profesjonalnych pracowników, aby wzmocnić swoją siłę roboczą, zawsze warto znać trendy rynkowe i pracować nad lepszą i zmodernizowaną przyszłością.

Arūnas Eitutis
Founder & CEO

Arūnas is spearheading the Frontu efforts as the company’s CEO but still finds the time to share some of his knowledge, expertise and experience in the FSM sector through our blog.

Uprość operacje serwisowe w terenie.

Frontu sprawia, że prowadzenie udanego biznesu usług terenowych nie wymaga wysiłku. Spróbuj sam.

Pobierz wersję demonstracyjną