CRM Field Service Software
Antonis Kazoulis | 4 November 2021

Co to jest oprogramowanie CRM dla służb terenowych i 5 powodów, dla których jest ono potrzebne

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) stworzone dla branży zarządzania usługami w terenie to system operacyjny, który umożliwia firmom zwiększenie zadowolenia klientów dzięki jasnej i natychmiastowej komunikacji. Klienci mogą po prostu zalogować się do aplikacji mobilnej lub laptopa i uzyskać dostęp do portalu klienta, śledzić postępy w realizacji zadania, zostawiać opinie, tworzyć nowe zlecenia i bezpośrednio komunikować się z technikiem pracującym w terenie lub z centralą.

Dla firmy zarządzającej usługami w terenie korzyści są równie imponujące. Zarządzanie operacjami serwisowymi w terenie staje się łatwiejsze, ponieważ istnieje stała linia komunikacji z klientem. Kierownicy serwisu mają dostęp do danych w czasie rzeczywistym, co pozwala im zwiększyć wydajność, podejmować decyzje na podstawie danych, usprawnić planowanie, zminimalizować czas podróży i zoptymalizować wykorzystanie zasobów.

Teraz, gdy mamy już ogólne pojęcie o tym, czym jest CRM dla usług terenowych, przyjrzyjmy się powodom, dla których Twoja firma potrzebuje takiego rozwiązania.

Automatyzacja procesu sprzedaży

Cykle sprzedaży w zarządzaniu usługami terenowymi są zazwyczaj długie i wymagające. Przed wprowadzeniem systemów CRM zespoły sprzedaży pracowały w arkuszach kalkulacyjnych, takich jak Excel, Word lub innych statycznych formach dokumentowania najważniejszych danych. Korzystając z rozmów telefonicznych i e-maili, ręcznie wprowadzali informacje do tych arkuszy i próbowali śledzić cykl życia sprzedaży.

Biorąc pod uwagę dynamiczny charakter FSM i różne zmienne, które wpływają na sprzedaż, ten sposób prowadzenia sprzedaży zawsze wydawał się nieco przestarzały. Rozwiązanie CRM to w pełni zautomatyzowane rozwiązanie, które pomaga zespołom sprzedażowym zarządzać leadami w całym łańcuchu dostaw i przekształcać je w płacących klientów.

Takie oprogramowanie daje sprzedawcom możliwość kategoryzowania, przechowywania i aktualizowania danych o klientach. Ułatwia im to życie i pozwala na prowadzenie sprzedaży, a nie marnowanie czasu na ogarnianie administracyjnego i operacyjnego chaosu.

To jednak nie wszystko. Prawdziwa wartość systemu CRM pojawia się, gdy jest on zintegrowany z oprogramowaniem do zarządzania usługami w terenie. Handlowcy mogą łatwo przekształcić sprzedaż w zlecenie robocze, nie opuszczając platformy i nie migrując danych z jednego rozwiązania do drugiego.

Sprzedawcy przekazują pracę zespołom serwisowym w terenie, dzięki czemu automatyzacja przepływu pracy wchodzi na wyższy poziom. W efekcie otrzymujesz kompleksowe rozwiązanie, w którym możesz śledzić każdy etap podróży klienta – od kontaktu z klientem, przez wymagania projektowe, po ukończone prace.

Wypełnij lukę w wiedzy między sprzedawcami a technikami terenowymi

Technicy terenowi i handlowcy mają podobne cele, ale równoległe życie. Z jednej strony mamy zespoły sprzedażowe, które starają się jak mogą, aby ludzie wchodzili do ich salonów i byli zadowoleni z usług, a z drugiej strony mamy zespoły serwisowe pracujące w terenie, które zajmują się potrzebami klientów na miejscu.

Często zdarza się, że pomiędzy tymi dwoma zespołami występuje rozbieżność w zakresie wiedzy, komunikacji i zrozumienia. Zintegrowanie rozwiązania CRM z oprogramowaniem do obsługi w terenie tworzy kanał komunikacji wewnętrznej i sposób na wypełnienie tej luki.

Technicy terenowi mogą zobaczyć, co klientowi obiecała dział sprzedaży, jakie są jego początkowe problemy i co skłoniło go do wyboru tego konkretnego rozwiązania. Pracownicy działu sprzedaży mogą w czasie rzeczywistym obserwować postępy w realizacji zadań, projektów i informacji zwrotnych od klientów, a także zgłaszać w odpowiednim czasie przemyślane uwagi i sugestie dotyczące wsparcia.

Zintegrowanie CRM z oprogramowaniem do obsługi klienta w terenie znacznie usprawni procesy biznesowe, wzmocni więź między firmą a klientami oraz zapewni przejrzystość między różnymi działami.

Dopasowany marketing i znaczący upselling

Sprzedaż i marketing zależą od czasu – klient otrzymuje to, czego potrzebuje w danym momencie. Zwiększając widoczność i przejrzystość między działami, można uzyskać więcej korzyści z posiadanych danych. Posłużymy się przykładem.

Oprogramowanie do zarządzania serwisem w terenie rejestruje dane i informacje o konserwacji zapobiegawczej. Sprzedawca może śledzić te dane dotyczące historii serwisu i informować klienta o zbliżającym się przeglądzie, wyjaśniać mu, dlaczego musi go wykonać, oraz sprzedać mu jedną z usług serwisowych oferowanych przez firmę.

Stosując tę samą logikę, sprzedawca może wykorzystać te informacje do zwiększenia sprzedaży zapasów, gdy wkrótce się skończą, lub doradzić klientom dodatkowe funkcje, które są odpowiednie dla danego przypadku użycia.

technicians upselling

Dostęp do danych klientów i ich bezpieczeństwo

Większość firm nadal stosujących ręczne metody zarządzania nie rozumie, że rozwiązania cyfrowe, takie jak oprogramowanie do zarządzania zadaniami, oprogramowanie do zarządzania konserwacją lub CRM, to nie tylko wygodniejszy sposób prowadzenia działalności. Są one bezpieczniejsze i bardziej inteligentne.

Aplikacja mobilna dla służb terenowych ze zintegrowanym systemem CRM nie tylko pozwoli Ci poznać dokładną lokalizację Twoich pracowników mobilnych, usprawnić działania w terenie, obniżyć liczbę pierwszych napraw i przyspieszyć konserwację zapobiegawczą. Zapewni ona bezpieczne przechowywanie w systemie najważniejszych informacji, takich jak umowy o poziomie świadczonych usług, protokoły bezpieczeństwa i zasoby klientów.

Informacje o zadaniach i klientach będą podwójnie sprawdzane i weryfikowane, co skróci czas wprowadzania danych i zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia błędów ręcznych.

Zmień pracowników mobilnych w handlowców

System CRM jest przeznaczony przede wszystkim dla zespołów sprzedaży i marketingu, ale kto powiedział, że nie mogą z niego korzystać także technicy świadczący usługi w terenie? Usługi świadczone w terenie to z natury rzeczy branża zdalna, co oznacza, że zasadnicza część pracy odbywa się poza biurem.

Otwierając aplikację mobilną podczas pracy w siedzibie klienta, technicy mogą mieć dostęp do informacji o stanie magazynowym, narzędzi do zarządzania aktywami, funkcji wyceny, szczegółów umów serwisowych i wielu innych. W ten sposób mogą zaoferować klientowi instrukcje krok po kroku, aby rozwiązać jego problem i podnieść ogólny poziom usług, wsparcia i zadowolenia klienta, które oferują.

A co najlepsze? Nie muszą być w tym celu podłączeni do Internetu, ponieważ oprogramowanie FSM, takie jak Frontu, oferuje w pełni funkcjonalny tryb offline, dzięki czemu mogą kontynuować pracę. To, czego potrzebujesz, to zawsze połączony serwis terenowy i to właśnie zapewni Ci integracja CRM-FSM.

Podsumowując: CRM i oprogramowanie do zarządzania usługami w terenie – praca na rzecz zadowolenia klienta

Czego nie można powiedzieć o integracji CRM z oprogramowaniem do zarządzania usługami w terenie?

Otrzymujesz takie funkcje, jak śledzenie czasu pracy, ocena zadań w czasie rzeczywistym, zarządzanie zleceniami roboczymi, planowanie tras i statystyki wydajności, połączone z komunikacją między działem sprzedaży a zapleczem. W ten sposób pracownicy otrzymują odpowiednie narzędzia i zasoby, dzięki którym mogą wymieniać się informacjami, zamiast samodzielnie je wyszukiwać i próbować nadać im sens.

Taka integracja umożliwia dostosowanie działów sprzedaży i obsługi w terenie do tego samego celu – zwiększenia zadowolenia klientów. Tworzysz połączony ekosystem usług terenowych, w którym klienci i pracownicy mogą współistnieć i wydobywać z siebie nawzajem to, co najlepsze.

Antonis Kazoulis
Content Manager

With a BA in Business Management and a Masters in Creative Writing, Antonis is always relishing writing content that engages the mind and captures the imagination of the audience.

Ułatwienie pracy w terenie.

Frontu sprawia, że prowadzenie udanego biznesu usług terenowych nie wymaga wysiłku. Spróbuj sam.

Pobierz demonstrację